Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja KT:n välillä on täysin eri näkemykset paikallisesta sopimisesta. Kuva: Pixabay

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri haluaa ottaa palkkaneuvottelut omiin käsiinsä ja aloittaa neuvottelut Tehyn ja Superin kanssa. Tarkoitus on saada aikaan erillissopimus paikallisesti.

Kanta-Hämeessä halutaan päästä nopeasti eroon ylityö- ja vuoronvaihtokielloista. Sairaanhoitopiiri haluaa välttyä myös mahdollisilta joukkoirtisanoutumisilta.

Sairaanhoitopiiri haluaa käydä neuvottelut valtakunnallisten neuvottelujen ohi suoraan Sote ry:n kanssa, johon Tehy ja Super kuuluvat.

”Työrauhan saavuttaminen valtakunnallisesti haasteellista”

Sairaanhoitopiirillä oli tiistaina kokous, jossa sairaanhoitopiirin johtaja valtuutettiin käymään neuvottelut erillissopimuksesta paikallisesti.

Esityksen paikallisneuvotteluista olivat valmistelleen henkilöstöjohtaja Petri Alaluusua, johtajaylilääkäri Sally Leskinen ja johtajaylilääkäri Kirsi Leino ja sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta.

He huomauttavat ehdotuksessaan, että mikäli joukkoirtisanoutumiset Kanta-Hämeessä todella toteutuvat, vaarantuu koko alueen väestön perusturvallisuus sekä myös koko keskussairaalan ympärivuorokautinen toiminta.

– Jo pelkästään ylityö- ja vuoronvaihtokielto on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen ongelmia hoidon saatavuuteen. Hoidon saatavuuden vaikeutuminen vaikuttaa suoraan myös hoitovelan kasvuun ja hoitojonojen pidentymiseen.

– Yli kaksi vuotta jatkunut poikkeustilassa toimiminen covid-pandemian takia kuormittaa monin tavoin koko organisaation henkilöstöä, meneillään olevat työtaistelutoimet ja niiden mahdollinen eskaloituminen joukkoirtisanoutumisiin lisäävät edelleen jo kovaa henkistä ja fyysistä kuormitusta.

Esityksessä huomautetaan, että työrauhan saavuttaminen valtakunnan tasolla vaikuttaa erittäin haasteelliselta. Tämän vuoksi paikallistason ratkaisuja on otettava harkintaan.

– Sairaanhoitopiirin pääseminen jatkuvasta poikkeustilasta normaaliin toimintaan on välttämätöntä.

Paikallisissa neuvotteluissa on ”tarkoitus käsitellä työoloihin ja palkkaukseen liittyviä paikallisia järjestelyitä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä”.

Keskeiseksi kysymykseksi toisin sanoen myönnetään raha. Sairaanhoitopiiri joutuu neuvottelemaan siitä, millä hinnalla työtaistelutoimista voidaan irrottautua.

”Valtakunnallisen prosessin häirintää”

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas KT:sta (Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat) pitää tilannetta äärimmäisen harmillisena mutta myös juridisesti laittomana.

– Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ei ole saanut meiltä valtuutusta työehtosopimuksen tekemiseen Tehyn ja Superin kanssa eikä sairaanhoitopiiri ole sitä meiltä edes kysynyt. Oma talokohtainen sopimus kuitenkin vaatisi valtuutustamme. Sairaanhoitopiiriä sitoo lain mukaan valtakunnalliset työ- ja virkaehtosopimukset, joita noudatetaan vieläkin jälkivaikutuksella.

Hän korostaa marssijärjestyksen menevän siten, että ensin tehdään valtakunnalliset sopimukset ja vasta sen jälkeen siihen on mahdollista tehdä paikallisia poikkeuksia.

– Sairaanhoitopiirin omat paikalliset neuvottelut eivät ole tarkoituksenmukaisia, toivottavia eivätkä osin juridisesti mahdollisia. Kanta-Häme on nyt häiritsemässä valtakunnallista prosessia.

Nybondas-Kangas harmittelee myös sitä, että sairaanhoitopiirin edustajat ovat joissakin julkisissa kommenteissaan antaneet ymmärtää KT:n hyväksyneen paikallisen sopimisen nykyisessä tilanteessa.

– Näin ei ole, ja Kanta-Hämeen tulisi välittömästi lopettaa tämänkaltainen toiminta.

”Työtuomioistuimeen meno olisi ikävä”

Nybondas-Kangasta kummastuttaa tilanne myös sikäli, että Kanta-Hämeeseen ei koko kevään aikana ole kohdistunut lakkoa tai lakonuhkaa toisin kuin lukuisiin muihin sairaanhoitopiireihin.

Mitä tapahtuu, jos sairaanhoitopiiri käynnistää varoitteluista huolimatta neuvottelut Sote ry:n kanssa?

– Me emme voi erottaa ketään KT:sta, mutta olisi todella ikävää, jos joutuisimme viemään asian työtuomioistuimeen ja hakemaan ratkaisua omaa työnantajaa vastaan.

KT on ollut yhteydessä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin lukuisia kertoja ja ilmoittanut oman kantansa.

KT:n näkemys on, että jos Kanta-Häme kävisi paikalliset neuvottelut, se joutuisi hyväksymään Sote ry:n vaatimukset sellaisenaan, muun muassa 3,6 prosentin palkankorotusvaatimuksen.

– Tilanne olisi vahingollinen. Jatkamme keskusteluja edelleen sairaanhoitopiirin kanssa.

Kanta-Hämeen hyvinvointialuejohtaja selville ensi viikolla

Kanta-Hämeen hyvinvointialuejohtaja valitaan ensi viikolla. Virka kiinnosti ennätyksellisen paljon. Hakijoiden joukossa on muun muassa Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen sekä myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Tero Järvinen.

Lisää aiheesta:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*