Soiten keskussairaalaan Kokkolaan on jäämässä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ainoat yleislääketieteelliset osastopaikat. (Kuva: Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite)

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten aluehallitus käsitteli maanantain kokouksessaan hyvinvointialueen uutta talousarviota ja vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmaan tulevia muutoksia. Päivitetty talousarvio viime vuoden tuloksen (n. -20 M€) ja ensimmäisen vuosineljänneksen valmistuttua on noin 18 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alkuperäinen tämän vuoden talousarvio oli ylijäämäinen 1,88 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden talousarvioon vaikuttaa Soiten mukaan erikoissairaanhoidon myyntituottojen voimakas lasku. Samaan aikaan Soite 2030 -ohjelman henkilöstökuluja säästävien toimien vaikutukset eivät vielä näy toivotulla tavalla. Lisäksi erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden ostot sekä lääkekustannukset ja ruokahuollon elintarvikekustannukset vaativat määrärahalisäyksen.

Talousarvio jättää merkittävän toiminnan tehostamisen tarpeen, mikä edellyttää uusia muutoksia ja säästöjä.

Vuosina 2025–2026 Soite tavoittelee ylijäämää, jotta kumulatiivinen alijäämä vuodesta 2023 lähtien saadaan hyvinvointilain velvoittamalla tavalla katettua vuoteen 2026 mennessä. Taloussuunnitelmavuosiin 2025–2026 tehtiin seuraavat muutokset: vuoden 2025 tulos +13,85 miljoonaa euroa ja vuoden 2026 tulos +24,68 miljoonaa euroa.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy muutokset vuoden 2024 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille 2025–2026.

Yt-neuvotteluissa päädyttiin lomautuksiin

Yksi säästötoimista on johto- ja hallintohenkilöstön lomautukset, joihin päädyttiin 13. toukokuuta päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa.

Lomautusten kesto vaihtelee. Lomautus on 7 + 7 päivää johtaja- ja päällikkötehtäviä tekevillä ja 7 päivää erilaisia hallinto-, asiantuntija- ja konsernipalveluiden tehtäviä tekevillä sekä sihteereillä ja hanketyöntekijöillä. Lomautukset eivät koske lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa.

Lomautukset toteutetaan Soiten mukaan potilas-, asiakas- ja työturvallisuus huomioiden.

Lomautuksista saatava säästö on noin 300 000 euroa.

Hyvinvointialueelle asetettua rekrytointikieltoa jatketaan toistaiseksi. Rekrytointikiellon ulkopuolella jäävät ammattiryhmistä vain sosiaalityöntekijät, psykologit, lääkärit ja pelastustoimen henkilöstö.

Muilla yt-neuvotteluissa päätetyillä toimenpiteillä kuten matkakuluista, koulutusmatkoista ja ICT-sopimuksista säästämällä kertyy arviolta noin 850 000 euron säästöt.

Neuvotteluiden aikana käsiteltiin myös johtamisjärjestelmän ja organisaatiorakenteen uudistamista, palvelurakenteen toiminnallisia muutoksia sekä perusterveydenhuollon toimintojen vahvistamista. Samaan aikaan erikoissairaanhoidon rakenteita muutetaan kustannustehokkaimmiksi ja paremmin palvelutarvetta vastaaviksi.

Palvelurakenteen keventämistä jatketaan osastopaikkoja vähentämällä ja kehittämällä toimintoja vastaamaan paremmin palvelutarpeeseen.

Aluehallitus hyväksyi yt-neuvotteluissa päätetyt toimenpiteet ja valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan toimeenpanemaan aluehallituksen päätöksen.

Uudessa johtamisen mallissa toimialuejohtajien ja professiojohtajien toimenkuvat yhdistetään ja palvelualuejohtajien määrä vähenee 25:stä seitsemään. Organisaatiouudistuksen suunnittelu etenee seuraavaksi toimintayksiköiden tasolle. Valmistelun pohjaksi otetaan jo valmistelussa oleva toimintayksiköiden rakenne, mikä edellyttää yt-neuvotteluiden käynnistämistä uudelleen.

Aluehallitus päätti johtamisjärjestelmän muutokseen liittyen muun muassa valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan nimeämään uuden organisaatio- ja johtamisjärjestelmän mukaiset palvelualuejohtajat. Valtuutus on voimassa 1.10.2024 saakka.

Kannuksen ja Vetelin yleislääketieteen osastopaikat lakkautetaan

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella on tällä hetkellä yhteensä 82 yleislääketieteen osastopaikkaa, joista 46 on Kokkolassa, ja Vetelissä Tunkkarilla ja Kannuksessa molemmissa 18 paikkaa.

Soiten mukaan Vetelissä ja Kannuksessa hoidon painopiste on ollut jo pidempään kuntoutumisessa ja 15–20 prosenttia kaikista yleislääketieteen hoitopäivistä muodostuu jatkohoidon odottamisesta.

Osastot aiotaankin nyt muuttaa sosiaalihuoltolain mukaisiksi lyhytaikaista hoitoa tuottaviksi arviointi- ja kuntoutusyksiköiksi, jollaisiksi ne ovat muuttumassa paikalla olevan lääkärin päivittäisen puuttumisen sekä laboratorioanalytiikan loppumisen myötä, kuten STM esittää erikoissairaanhoitoa ja päivystyksiä koskevan esityksen ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2026 alkaen.

Jatkossa Vetelin ja Kannuksen vuodeosastojen toimintaa painotetaan erityisesti toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantumisen tukemiseen kuntoutuksella. Näin tekemällä osastojen palvelurakennetta kevennetään Soiten mukaan vastaamaan enemmän asiakkaiden tarpeita.

Hyvinvointialueelle Kokkolaan muutoksen jälkeen jäävien yleislääketieteellisten osastopaikkojen (46) on arvioitu riittävän nyt ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Muutoksesta saatavat kustannussäästöt perustuvat pääosin henkilöstövaikutuksiin, sillä osastotasoisessa yksikössä mitoitus on korkeampi kuin sosiaalihuoltolain mukaisessa arviointi- ja kuntoutusyksikössä.

Arvioidut henkilöstökuluista saatavat säästöt ovat noin miljoona euroa vuodessa. Muista kuluista saatavat säästöt ovat noin 300 000–400 000 euron vuodessa.

Vetelin ja Kannuksen vuodeosastojen muutos edellyttää yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämistä, jotka aluehallitus päätti käynnistää tulevana syksynä.

Asia tuodaan yt-neuvotteluiden jälkeen vielä aluehallitukseen ja aluevaltuustoon.

Pysäköinti maksulliseksi

Aluehallitus päätti myös Kokkolassa sijaitsevan Keski-Pohjanmaan keskussairaalan eli ns. sairaalanmäen pysäköintialueiden muuttamisesta maksulliseksi arkisin kello 7–17 välillä. Maksullisuus koskee sekä henkilökuntaa että asiakkaita.

Pysäköintituotoilla katetaan pysäköintialueiden hoitamisesta aiheutuvia ylläpitokustannuksia. Pysäköintituotot ovat noin 400 000 euroa vuodessa.

Aluehallitus käsitteli myös muun muassa hyvinvointialueen hallintosäännön päivittämistä ja kesäsulkuja ja niihin liittyviä järjestelyitä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*