Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan vuosikirjapäätöksellä todennut Pohjois-Suomen aluehallintoviraston joulukuussa 2021 tekemän päätöksen määrätä alueen liikuntasaleja suljettavaksi lain mukaiseksi ratkaisuksi. Sulkemisten syynä oli Pohjois-Pohjanmaan pahentunut koronatilanne. Samalla KHO kumosi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden reilu vuosi sitten antaman ratkaisun, jolla se oli pitänyt aluehallintoviraston ratkaisua lainvastaisena.

Aluehallintoviraston päätöksestä valittivat yksittäinen kuntoilija ja oululainen kuntosaliketju. Kuntoilijan osalta KHO katsoi, ettei hänellä ollut asiassa valitusoikeutta. Päätöstä ei ollut nimenomaisesti kohdistettu kyseiseen henkilöön, eikä päätöksellä ollut asetettu velvollisuuksia, rajoituksia tai kieltoja, joiden toteuttamisesta valittaja olisi ollut oikeudellisesti vastuussa.

Kuntosalin tekemän valituksen osalta KHO katsoi, että asiantuntemus koronan eli covid-19-taudin leviämisen riskeistä oli otettu asianmukaisesti huomioon aluehallintoviraston päätöksenteossa. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan aluehallintoviraston päätös oli perustunut riittävään selvitykseen ja perusteltu asianmukaisesti.

-Korkein hallinto-oikeus toteaa, että aluehallintoviraston päätös on perustunut ja sitä on perusteltu selvityksellä, joka on nojannut erityisesti THL:n ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin asiantuntemukseen niin covid-19-taudista ja sen leviämisen riskeistä kuin ajankohtaisesta epidemiologisesta tilanteesta ja terveydenhuollon kantokyvystä alueella. Aluehallintovirastolla on ollut käytettävissään asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Selvityksen riittävyyttä ja asianmukaisuutta ja esimerkiksi asiantuntijalausunnoilta edellytettävää yksityiskohtaisuutta arvioitaessa huomioon tulee ottaa myös päätöksenteon ja lausuntojen antamisen kiireellisyys, päätöksessä todetaan.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Kun sulkumääräys koski isoa joukkoa liikuntatiloja, niin KHO katsoi, ettei jokaisen tilan kohdalla ollut tarpeen perustella erikseen tilojen sulkemisen välttämättömyyttä.

-Aluehallintovirasto ei ole perustellut tilojen väliaikaisen sulkemisen välttämättömyyttä erikseen jokaisen tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa luetellun tilan osalta. Tällaista perustelemista ei lainsäädännössä myöskään voida katsoa edellytettävän. Päätöksestä ilmenee kokonaisuutena riittävällä tavalla, millä perusteilla aluehallintovirasto on toimivaltaisena viranomaisena katsonut tartuntatautilain 58 g §:n soveltamisedellytysten täyttyvän ja miksi päätöksessä mainittujen tilojen, myös kuntosalien, väliaikainen sulkeminen on katsottu välttämättömäksi. Kuntokeskus Liikku Oy:n oikeus saada perusteltu päätös ja hakea siihen muutosta ei ole vaarantunut, KHO toteaa päätöksessään.

Tammikuussa 2022 asiassa päätöksessä antanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli todennut aluehallintoviraston sulkupäätökset laittomiksi.

KHO ratkaisu kokonaisuudessaan

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*