KHO antoi nyt Kajaanin Ammattikorkeakoulun irtisanomiskiistansa jo toisen päätöksensä, mutta vuosien 2016 ja 2024 välillä asiaa on puitu myös korkeimmassa oikeudessa.

Kunnallisena liikelaitoksena toimineen Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori irtisanoi virkasuhteessa olleen lehtorin heinäkuussa 2012 taloudellisten ja tuotannollisten syiden takia ja virkasuhde päättyi työnantajan tulkinnan mukaan helmikuussa 2013. Siitä alkoi tähän mennessä lähes 12 vuotta kestänyt asian oikeuskäsittely, jossa tapahtumaketjuun on ottanut korkein hallinto-oikeuskin kantaa kahteen otteeseen. Ja korkeimmassa oikeudessakin (KKO) asiasta on kättä väännetty.

Nyt pitkällinen riitely näyttää tulleen lopulta päätökseen, sillä tällä viikolla antamassaan ennakkopäätöksessä KHO katsoo, lehtorin virkasuhde oli päättynyt vuoden 2014 alussa tapahtuneeseen liikkeenluovutukseen, jolla aiemmin kunnallisena liikelaitoksena toiminut ammattikorkeakoulu oli siirtynyt osakeyhtiön omistukseen. Tällöin kaikki virkasuhteet olivat päättyneet automaattisesti ilman tarvetta erilliseen irtisanomiseen.

Alkuperäiset potkut todettiin laittomiksi

Kajaanin ammattikorkeakoulun taloudellinen tilanne oli tiukka ennen lain vaatimaa ammattikorkeakoulujen yhtiöittämistä. Kun toimintaa järjestettiin uusiksi, niin lehtorina toiminut opetusalan ammattilainen oli yksi helmikuussa 2013 taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuista.

Lehtori  valitti irtisanomisestaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kautta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi hallinto-oikeuden kielteisen päätöksen asiassa uudenvuoden aatonaattona 2016. KHO totesi tuolloin ratkaisussaan, ettei irtisanomiselle ollut perusteita.

Seuraavaksi asiaa käsiteltiin Kainuun käräjäoikeudessa, Rovaniemen hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. Siviilipuolella väännettiin kättä siitä, onko irtisanottujen viranhaltijoiden työpaikat ja sitä myöten palkanmaksu siirtynyt Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n vastuulle vuoden 2014 alussa. Ammattikorkeakoulu oli maksanut irtisanotuille palkan vuoden 2013 loppuun saakka.

Irtisanotut viranhaltijat vaativat käräjäoikeutta vahvistamaan, että heidän virkasuhteet ovat olleet voimassa vuoden 2013 lopussa ja virkaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet ovat siirtyneet KAMK Oy:lle. Välituomioissaan Kainuun käräjäoikeus (2018) ja Rovaniemen hovioikeus (2019) vahvistivat kantajien vaateet, mutta KKO kumosi alempien oikeusasteiden päätökset toukokuussa 2020 ja vahvisti, ettei asianosaisten välille ole syntynyt työsuhdetta.

Hallinto-oikeus eri mieltä

Tämän jälkeen perusteetta irtisanottu lehtori lähti taistelemaan virkansa ja palkkansa puolesta hallintoriitakanteena. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi, että vuonna 2013 tapahtuneen laittoman irtisanomisen jälkeen lehtorin virkasuhde Kajaanin kaupunkiin on jatkunut normaalisti, koska virkasuhdetta ei ole erikseen irtisanottu.

– Kun otetaan huomioon edellä todettu sekä se, että A:n virkasuhdetta ei ole missään vaiheessa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen uudelleen irtisanottu ja että hän on vuosina 2017, 2019 ja 2020 Kajaanin kaupungille osoittamissaan kirjelmissä toistuvasti pyytänyt kaupunkia osoittamaan viran, johon hän voisi palata, hallinto-oikeus katsoo, että A:n virkasuhde Kajaanin kaupunkiin ei ole katkennut myöskään Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitoksen virkojen lakkauttamisen tai liikkeen luovutuksen yhteydessä, hallinto-oikeus totesi lokakuussa 2022 antamassaan ratkaisussa.

Kaupunki valitti

Tämän jälkeen oli Kajaanin kaupungin vuoro toimia valittajana. KHO myönsi asiassa valitusluvan ja tutki asian. Hallinto-oikeuden aiempi päätös asiassa kumottiin ja ylin oikeusaste vahvisti virkasuhteen lakanneen liikkeenluovutuksen yhteydessä.

-Korkein hallinto-oikeus toteaa, että kun liikelaitoksen kaikki toiminnot ovat 1.1.2014 siirtyneet osakeyhtiölle, on selvää, että myös A:n aiempi tehtävä on kuulunut osakeyhtiölle siirtyneeseen toiminnalliseen kokonaisuuteen, vaikka A ei irtisanomista koskevan oikeudenkäynnin keskeneräisyyden vuoksi ollut henkilönä niiden viranhaltijoiden joukossa, jotka siirtyivät osakeyhtiön palvelukseen työsopimussuhteisina työntekijöinä.

-Näissä oloissa hänen virkasuhteensa päättymisen perusteena on ollut viranhaltijalain 25 §:n 2 momentissa tarkoitettu liikkeenluovutus. Kun liikkeenluovutus tapahtui osakeyhtiölle, virkasuhteet päättyivät automaattisesti ilman tarvetta erilliseen irtisanomiseen tai muuhun laissa tarkoitettuun virkasuhteen päättämistoimenpiteeseen, KHO:n ennakkopäätöksessä todetaan.

Ratkaisu kokonaisuudessaan korkeimman hallinto-oikeuden sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*