Attendolle esitetään lähes 4,4 miljoonan euron seuraamusmaksua. Attendo pitää seuraamusmaksua kohtuuttomana. (Kuva: Pekka Moliis)

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt vuodesta 2023 lähtien, ovatko hoivapalveluita tarjoavat yritykset osallistuneet kilpailulaissa kiellettyyn yhteistyöhön ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen markkinoilla. Nyt KKV esittää Attendo Suomi Oy:lle 4,4 miljoonan euron seuraamusmaksua, koska yksi yhtiön johtajista oli tarkastuksen alkamisen jälkeen poistanut työkäytössä olleesta puhelimestaan tietoja.

KKV on kesäkuusta 2021 lähtien voinut esittää elinkeinonharjoittajalle seuraamusmaksua menettelyä koskevien säännösten rikkomisesta. Seuraamusmaksu menettelyrikkomuksesta voi olla enintään yhden prosentin yrityksen liikevaihdosta. KKV esittää seuraamusmaksua menettelyrikkomuksesta nyt ensimmäistä kertaa.

Satoja viestejä kilpailijan kanssa

Miljoonien laskuun mahdollisesti johtavat tapahtumat sattuivat 12. tammikuuta 2023, kun KKV aloitti tarkastuksen Attendon Helsingin toimipisteellä. Viraston edustajat kertoivat yhtiön edustajalle, että tarkastuksen alettua yhtiön edustajat eivät saa viedä pois tai tuhota asiakirjoja, tiedostoja, sähköposteja tai muuta materiaalia.

Eräs yhtiön keskeisistä johtajista ei ollut paikalla tarkastuksen alkaessa, mutta hänetkin määrättiin saapumaan paikalle. Myöhemmin samana päivänä toimitiloihin saapunut johtaja luovutti viraston tarkastajille työkäytössään olleen puhelimen, jonka sisällöstä tehtiin tilapäinen kopio.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Kun johtajan puhelimen dataa ryhdyttiin myöhemmin tutkimaan erillisellä tutkintaohjelmistolla, niin paljastui, että johtaja oli poistanut puhelimestaan tietoja tarkastuksen alkamisen jälkeen. Viraston tutkijat havaitsivat, että puhelimesta oli tunnin sisällä tarkastuksen alkamisesta hävitetty viisi WhattsApp-keskustelua. Keskusteluista neljä oli Attendon johtajan ja kilpailevan yrityksen johtoon kuuluvan välisiä viestinvaihtoja ja yksi Attendon kahden johtajan keskinäisiä keskusteluja.

Asiaa selvitettäessä ainakin suuri osa viesteistä saatiin palautettua, sillä ne olivat tallentuneet pilvipalveluun. Attendon johtajan ja kilpailevan yrityksen johtoon kuuluvaan henkilön väliseen viestinvaihtoon saatiin palautettua kaikkiaan 308 viestiä, joista vanhimmat olivat vuodelta 2019. KKV:n mukaan varmuutta siitä, että kaikki viestit olisi saatu palautettua ei ole.

Johtaja myönsi tienneensä tarkastuksesta

Attendon johtaja myönsi KKV:n edustajille, että hän oli viestejä poistaessaan tietoinen käynnissä olevasta tarkastuksesta. WhattsApp-viestien lisäksi hän oli poistanut puhelimesta myös puhelutietojaan tarkastuksen alkamisen jälkeen.

Seuraamusmaksusta päättää markkinaoikeus, jolle KKV teki asiasta esityksen. KKV:n markkinaoikeudelle jättämässä seuraamusmaksuesityksessä puretaan Attendon kokeneen johtajan menettelyä perusteellisesti ja muistutetaan toiminnan vaarantaneen totuuden selvittämisen asiassa.

– Tietojen poistaminen tarkastuksen toiminnan aikana osoittaa merkittävää välinpitämättömyyttä kilpailulain tarkastuksia koskevia sääntöjä kohtaan, mikä korostaa menettelyn moitittavuutta. Attendon johtaja A poisti keskustelut ja puhelulokin tietoisena sekä yhtiöön kohdistuvasta tarkastuksesta että pyynnöstä saapua henkilökohtaisesti paikalle tarkastuksen kohteeseen. Kyse ei ollut erehdyksestä tai vahingosta.

-Toiminnan tietoisuutta ja samalla moitittavuutta korostaa myös se, että johtaja A on toteamallaan tavalla ollut osallisena viraston tarkastuksissa aiemminkin ja siten tietoinen sekä viraston toimivaltuuksista että tarkastuksen kohdistumisesta puhelimen viestintäsovelluksiin, KKV:n seuraamusmaksuesityksessä todetaan.

KKV esittää Attendolle 4 373 760 euron seuraamusmaksua. Seuraamusmaksua alennettiin 20 prosentilla, koska yhtiö teki viestien palauttamisessa yhteistyötä asian paljastumisen jälkeen. Seuraamusmaksun määräämisestä päättää markkinaoikeus.

Attendo kiistää – johtaja ei enää töissä yhtiössä

Attendon julkaisemassa tiedotteessa pidetään KKV:n esittämää 4,4 miljoonan euron seuraamusmaksua kohtuuttomana. Tiedotteen mukaan Attendo toimi välittömästi, kun se oli saanut tiedon yksittäisen työntekijänsä virheellisestä toiminnasta.

Attendo ei yhdy KKV:n näkemykseen seuraamusmaksun esittämisessä ja antaa lausuntonsa asiassa markkinaoikeudelle kesän aikana. tiedotteen mukaan yhtiön ohjeiden vastaisesti toiminut henkilö ei enää työskentele Attendolla.

-KKV:n tärkeänä tehtävänä on toimia kansalaisten ja yritysten tukena tiedon ja toimintaohjeiden tarjoajana, toiminnan riippumattomana valvojana ja ongelmien ennaltaehkäisijänä. Toimiva, riippumaton viranomaisvalvonta on olennainen osa avoimen yhteiskunnan toimintaa. Meillä ei ole mitään syytä vastustaa tarkastuksia, emmekä näin ole myöskään tehneet. Yhtiönä emme enempää ole voineet tehdä. Siksi KKV:n näkemys seuraamusmaksusta on kohtuuton, toteaa  Attendo Suomen toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*