Kuva: Ville Miettinen
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on jyrkkä pudotus alle 25-vuotiaiden saamassa bruttopalkassa.

Koronan vaikutukset osuvat etenkin uusimaalaisiin nuoriin. Erityisesti alle 25-vuotiaiden työllisyystilanne on heikentynyt pääkaupunkiseudulla, kertoo Uudenmaan liitto tuoreessa raportissa.

Palkkasumma kuvaa työntekijöille maksettuja bruttopalkkoja.

Eri ikäluokkien palkkasumman muutokset vaihtelevat kunnittain, kun verrataan vuosien 2019 ja 2020 tietoja. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on jyrkkä pudotus alle 25-vuotiaiden bruttopalakoissa.

Alle 25-vuotiaiden osalta kehitys on poikkeuksellisesti lievästi positiivista joissakin Uudenmaan kunnissa, kuten Mäntsälässä, Karkkilassa, Hangossa ja Askolassa.

Työllisten määrä on laskenut Uudellamaalla

Uudellamaalla tammikuun 2021 palkkasumma oli vuoden 2020 tasoa alempana, mutta helmikuussa tavoitti vuoden 2020 tason. Huhtikuusta 2020 eteenpäin palkkasumma oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta vuotta 2019 matalammalla tasolla. Suurinta pudotus oli toukokuussa.

Muun Suomen osalta palkkasummaa vertailtaessa selviää, että kehitys Uudellamaalla on ollut poikkeuksetta negatiivista toisin kuin muualla Suomessa. Iso osa tästä laskusta tuli luultavasti loppukeväästä ja alkukesästä.

Helmikuussa 2021 tilanne on parantunut vuoden takaisesta niin muulla Suomessa kuin Uudellamaallakin, jossa vahvoja nousijoita ovat myös suurimmat kaupungit.

Uusimaa on jäänyt muuta Suomea jälkeen  työllisten lukumäärässä, joka Uudellamaalla on laskenut päinvastoin kuin muualla Suomessa. Suhteellista muutosta tarkasteltaessa havaitaan, että Uudellamaalla työllisten lukumäärä on vuoden 2021 alussa heikentynyt selvästi muuta Suomea heikommalle tasolle.

Yli 2 500 euroa ansaitsevien määrä on muualla Suomessa kasvanut vuoden 2019 vertailuajankohtaan nähden noin 3 %, mutta Uudellamaalla se on vastaavasti vähentynyt noin 1–2 %.

Työttömien ja lomautettujen määrät ovat lisääntyneet Uudellamaalla kaikilla toimialoilla maa- ja metsätaloutta lukuun ottamatta vuonna 2020. Erittäin voimakasta tilanteen heikkeneminen on ollut kaupan, logistiikan, teollisuuden ja majoitus- ja ravintola-alan toimialoilla.

Muun Suomen osalta selvästi voimakkain tilanteen huononeminen on kohdistunut teollisuuteen, kauppaan ja majoitus- ja ravintola-alaan. Alkuvuonna 2021 vaikea tilanne on jatkunut etenkin majoitus- ja ravitsemusalalla koko maassa ja Uudellamaalla lisäksi logistiikan, teollisuuden ja virkistyspalveluiden toimialoilla.

Myös asumistukihakemusten määrä kasvanut

Edelliseen vuoteen verrattuna asumistukihakemusten määrä on kasvanut Uudellamaalla voimakkaimmin kaikista maakunnista. Vuoden 2020 aikana yhteensä yli 100 000 Uudellamaalla asuvaa on hakenut asumistukea. Heinä-lokakuussa asumistukihakemusten määrä oli Uudellamaalla lähellä edellisvuoden tasoa, mutta marraskuussa se kasvoi jälleen.

Uudenmaan tilanneraportti kuvaa koronakriisin vaikutuksia talouteen, työllisyyteen ja yrityksiin. Sen julkaisee Helsinki School of Economics (Helsinki GSE)

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä