Päiväkoti kuva Kirsi Riipinen
Äidit eivät jää kotiin hoitamaan lasta päiväkotipaikan puutteen takia. Kuva: Kirsi Riipinen

Ongelmat varhaiskasvatuksessa paikan saamisessa tai sen laadussa eivät ole syynä äitien jäämiselle pidempään kotiin kotihoidon tuelle. Tilanne käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kelan väestökyselystä, jossa tutkittiin 1–2-vuotiaiden lasten äitien kotihoidon tuen käyttöä sekä käytön perusteluita.

Kysely tehtiin keväällä 2022 eli ennen 1.8.2022 voimaan tullutta perhevapaauudistusta.

Lähes 90 prosenttia perheistä käyttää tukea ainakin jonkin aikaa hoitaakseen alle kolmevuotiasta lasta kotona.

Kyselyyn vastanneista äideistä joka neljännellä ei ollut äitiysvapaan alkaessa työsuhdetta tai he eivät olleet työelämässä lainkaan.

Äidit, joilla ei ollut voimassa olevaa työsuhdetta äitiysvapaan alkaessa, käyttivät tai suunnittelivat käyttävänsä tukea pidemmän aikaa kuin äidit, jotka jäivät äitiysvapaalle työsuhteesta tai toimivat yrittäjinä.

Kelan erikoistutkija Anneli Miettinen pohtii tutkimuksesta tehdyssä tiedotteessa, että työllisyystilanteen yleinen paraneminen voi heijastua äitien suunnitelmiin.

Joka kuudes ei käytä tukea

Kyselyyn vastanneista joka kuudes äiti ei aikonut käyttää lapsen hoitamiseen kotihoidon tukea lainkaan.

Tukea käyttäneistä kolmannes oli ollut tai suunnitteli olevansa kotihoidon tuella yli 12 kuukautta eli yli lapsen kaksivuotispäivän.

Äitien omissa perusteluissa työpaikan puuttumisella tai ammatin ja työkokemuksen puutteella ei ollut juuri merkitystä.

Äidit kertoivat yleisimmin lapsen kotihoidon syyksi lapsen hoivan toiveet ja ihanteet, etenkin halun viettää aikaa lapsen kanssa. Moni myös piti kotihoitoa lapselle tärkeänä.

Työsuhteesta äitiysvapaalle jääneistä osa piti lapsen kotihoitoa kaivattuna taukona työelämästä.

Julkinen keskustelu ei näy tuloksessa

Tyytymättömyys varhaiskasvatuksen laatuun oli harvinaisempi syy lapsen kotihoitoon samoin kuin sopivan hoitopaikan löytymisen ongelmat.

– Tämä yllätti, sillä viime aikoina julkisuudessa on käyty runsasta keskustelua varhaiskasvatuksen laadusta ja riittävästä resurssoinnista. Tämän olisi voinut olettaa näkyvän myös lapsen kotihoidon perusteluissa, kommentoi puolestaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija Johanna Närvi.

Pitkään kotihoidon tukea käyttävät ja vailla työsuhdetta äitiysvapaan alkaessa olleet äidit pitivät kuitenkin muita äitejä useammin kotihoitoa tärkeänä sekä epäilivät varhaiskasvatuksen laatua.

Tukea on arvosteltu sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta, sillä tuen käyttäjistä ylivoimainen enemmistö on naisia. Kotihoidon tuen on arvioitu heikentävän naisten asemaa työmarkkinoilla.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä