Pingispöytä koulun pihalla
Lasten erityisoikeudet olisi turvattava myös oikeusjärjestelmässä, ja maahanmuuttomenettelyissä säilöönottoa tulisi käyttää vain viimeisenä keinona poikkeustapauksissa, Jari Anderssonin laatimassa lausunnossa muistutetaan. Kuva: Ville Miettinen

Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen Jari Andersson (kok/EPP) on laatinut Euroopan alueiden komitealle lausunnon, jossa käsitellään lasten oikeuksia koskevaa EU:n strategiaa ja eurooppalaista lapsitakuuta.

Anderssonin valmistelema lausunto hyväksyttiin alueiden komitean ”Sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” –valiokunnan (SEDEC) kokouksessa juhannusviikolla.

EU:n neuvosto hyväksyi viime viikolla suosituksen eurooppalaisesta lapsitakuusta, jolla pyritään turvaamaan kaikkien alle 18-vuotiaiden oikeus varhaiskasvatukseen, koulutukseen, terveydenhoitoon, riittävään ravitsemukseen ja kunnollisiin asumisoloihin.

Kuntia ja alueita EU:n päätöksenteossa edustava Euroopan alueiden komitea korostaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on merkittävä asema peruspalvelujen tarjoamisessa ja köyhyyden torjunnassa ja siksi komission ja jäsenvaltioiden tulee varmistaa kaikkien hallintotasojen osallistuminen lapsitakuun toteuttamiseen.

– Jokaisella lapsella tulee olla oikeus riittävään elintasoon ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin elämänsä varhaisesta vaiheesta alkaen. Lasten sosioekonomisen osallisuuden vahvistaminen on olennaisen tärkeää köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi eri sukupolvien välillä. Alueet, kaupungit ja kunnat ovat tärkeässä roolissa lasten köyhyyden ja hyväksikäytön torjumisessa ja niillä on ratkaiseva rooli syrjäytymisen ehkäisemisessä, Jari Andersson sanoo tiedotteessa.

Lausunnossa peräänkuulutetaan erityistoimia, joilla varmistetaan laadukkaan koulutuksen saatavuus myös heikko-osaisempien perheiden lapsille. Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan tiivistämään yhteistyötä alue- ja paikallishallinnon kanssa ja takaamaan, että lapsen oikeuksia koskevan EU:n strategian ja lapsitakuun tavoitteita tukevia aloitteita rahoitetaan asianmukaisesti etenkin Euroopan sosiaalirahaston kautta.

Andersson korostaa lisäksi lausunnossaan, että lapsille on taattava mahdollisuus osallistua elämäänsä vaikuttaviin päätöksiin ja tulla kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisella tavalla. Lasten erityisoikeudet olisi turvattava myös oikeusjärjestelmässä, ja maahanmuuttomenettelyissä säilöönottoa tulisi käyttää vain viimeisenä keinona poikkeustapauksissa.

Lausunto etenee AK:n täysistunnon hyväksyttäväksi lokakuussa 2021.

SEDEC-valiokunnan kokouksessa käsiteltiin myös Euroopan nuorisopääkaupunki –aloitetta, koulutuksen ja kulttuurin merkitystä eurooppalaisten arvojen ja kansalaisuuden vahvistamisessa sekä asunnottomuuden torjumiseen tähtäävää eurooppalaista foorumia, jonka Euroopan komissio lanseerasi maanantaina 21. kesäkuuta Lissabonissa.

Valiokunnan puheenjohtaja, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen (sd/PES) osallistui foorumin julkistamistilaisuuteen ja allekirjoitti asunnottomuuden torjumista koskevan julkilausuman AK:n puolesta. SEDEC-valiokunta nimesi Tampereen kaupunginvaltuuston jäsenen Mikko Aaltosen (vas/PES) aihetta käsittelevän AK:n lausunnon esittelijäksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*