Avustusta saavat vihreän siirtymän investointihankkeet voivat liittyä tuulivoimaan. (Kuva: Pixabay)

Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja niihin liittyviin selvityksiin.

Ympäristöministeriö tiedottaa, että haettavana on 2,6 miljoonaa euroa. Torstaina auennut avustushaku päättyy 18.4.

Vihreän siirtymän investointihankkeilla tarkoitetaan investointeja, joilla edistetään suoraan tai välillisesti päästövähennyksiä, luonnonvarojen käytön vähentämistä ja kiertotaloutta.

Avustuksella voidaan kattaa enintään 70 prosenttia kaavoituksen, lupamenettelyn ja niihin liittyvien selvitysten laatimisesta aiheutuvista kuluista.

MainosYmpäristöministeriö on myöntänyt kahdella aikaisemmalla hakukierroksella 35 kunnalle ja maakunnalle avustuksia yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Avustusten tarkoituksena on nopeuttaa ja tukea vihreän siirtymän investointihankkeiden toteutumista.

Tukea teollisuuden prosessien suoraan sähköistämiseen

Avustusta saavat vihreän siirtymän investointihankkeet voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvaan energiaan ja uusiin energiaratkaisuihin. Näitä energiaratkaisuja saattavat olla maatuulivoima, merituulivoima, suuren kokoluokan aurinkovoima, biokaasu, uusiutuvat liikennepolttoaineet tai geolämpö.

Hankkeet voivat liittyä myös vähähiiliseen vetyyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen tai teollisuuden prosessien suoraan sähköistämiseen.

Ministeriö on valmis myöntämään avustusta myös keskeisten materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Avustuksilla edistetään vihreää siirtymää ja hallitusohjelman tavoitteita Suomen hiilineutraaliudesta vuonna 2035.

Ei merkittävää haittaa -periaate on käytössä

Hankkeiden on noudatettava ei merkittävää haittaa -periaatetta.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman hankkeiden rahoituksen ehtona on, että niissä noudatetaan kyseistä periaatetta.

Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on kansallinen suunnitelma Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen hyödyntämiseksi. Suunnitelma on myös osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Ei merkittävää haittaa -periaatteen hankkeet eivät saa heikentää esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää, kiertotalouteen siirtymistä tai biologisen monimuotoisuuden suojelua. Hankekohtaisella arvioinnilla varmistetaan, että nämä vaatimukset toteutuvat.

Suomen ympäristökeskus on kehittänyt edellä mainitun periaatteen mukaisten arviointien ohjeistusta.

Kehitettyjen arviointimenetelmien käyttäjiä ovat rahoitusohjelmien vastuutahot, ensisijaisesti Business Finland, Suomen Akatemia, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset sekä rahoitushakuja tekevien hankkeiden vastuutahot.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*