Opetusta antavia ja oppilaita kaitsevia käsipareja puuttuu parhaillaan Oulaisten kouluista. Oppilaiden tekemää taidetta Lehtopään kyläkoululla. (Kuva Heikki Sarviaho)

Pohjois-Pohjanmaalla Oulaisissa opetushenkilökunnan maaliskuun puolivälissä aloitetut lomautukset ovat täyttä päätä käynnissä. Kaupunki päätti yhtenä talouden säästökeinona lomauttaa kaikki työntekijänsä kahdeksi viikoksi tämän vuoden aikana.

– Etenkin olen huolissani oppilaiden turvallisuudesta, mikä pitäisi pystyä takaamaan. Yläkoululla lomautukset tulevat varmaan aiheuttamaan melkoisen kaaoksen. Yläkoulusta olen eniten huolissani, kommentoi Oulaisten lukion rehtori ja OAJ:n Oulaisten ja Merijärven paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Markku Leppäjärvi.

Leppäjärven mukaan alakouluissa on mahdollisuus yhdistellä ryhmiä lomautusten aikana.

– Mieluummin yksi ylisuuri ryhmä, jossa on kuitenkin opettaja läsnä.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Yläkoululla rinnakkaisluokkia ei voida yhdistää, koska jokainen luokka opiskelee oppiaineita lukujärjestyksensä mukaan. Kolmella seiskaluokalla voi olla samaan aikaan menossa esimerkiksi matematiikan, äidinkielen ja ruotsin tunnit.  

– Oikeasti pelkään, että jotain sattuu. Yläkoulussa tulee väistämättä tilanteita, että yhdellä opettajalla on kaksi luokkaa. Kahdessa paikassa on hyvin vaikea olla yhtä aikaa.

Lukiolla opiskelija on jokaisesta tunnista tieto, mitä pitää itsenäisesti opiskella. Käytännön tietoa omatoimisen opiskelun onnistumisesta ei vielä ole, sillä ensimmäiset lukion opettajat olivat lomautettuna haastattelupäivänä keskiviikkona.

Vaikka lomautusaika on ”vain” kaksi viikkoa per opettaja, voi oppilas joutua kärsimään opettajan puuttumisesta huomattavasti pidemmän aikaa. Esimerkiksi alakoulussa voi olla edessä kahden opettajan lomautuksen eli neljän viikon ajan koulun käyminen kaksinkertaisen kokoisessa ryhmässä. Tai jos oppilas vaihtaa koulua tai luokkaa, voi edellinen opettaja olla lomautettuna keväällä ja uusi syksyllä.

Ja yläkoulussa vaikutus on todennäköisesti vielä pidempiaikaisempi, kun eri aineiden opettajat ovat poissa vuorotellen.

Takaisinottovelvoitteesta työtä ja outoja tilanteita

Lomautuksissa on huomioitava erilaisia lainsäädännön vaatimuksia. Esimerkiksi määräaikaiset opettajat on lomautettava ennen kesälomaa, koska syksyllä uutta määräaikaista ei voida lomauttaa ennen kuin hän on ollut kuusi kuukautta töissä. Lisäksi kunnalla on työnantajana lainmukainen takaisinottovelvoite eli sairastuneen opettajan tilalle on ensin kysyttävä lomautettua opettajaa.

 – Tulee aivan hupsuja tilanteita: Esimerkiksi lomautettu ruotsin kielen opettaja voi olla yhtäkkiä sijaistamassa sairastunutta matematiikan opettajaa, ja ruotsin opettajan omat oppilaat ovat naapuriopettajan valvonnassa. Tai matematiikan opettaja voi joutua vaikka ranskan opettajaksi, Leppäjärvi havainnollistaa.

– On hirveä hässäkkä suunnitella ja järjestellä kaikki asiat. Esimerkiksi yläkoulun rehtori joutuu jokaisen opettajan kohdalla miettimään, kuka on se, joka käy neljä kertaa tunnin aikana oppilaita katsomassa.

Piipsjärven kyläkoulu Oulaisissa lakkautetaan kuluvan lukuvuoden jälkeen. (Kuva Heikki Sarviaho)

Oikaisuvaatimus tai valitus

Leppäjärvi kertoo, että paikallisyhdistys teki oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä, mutta se hylättiin.

– Yritimme sanoa, että kyselkää nyt kokemuksia Ylivieskasta, Pyhäjärveltä ja Sievistä, joissa opettajia on aiemmin lomautettu. En tiedä yhtään kuntaa, joka olisi lomauttanut opettajat kahdesti, kun huomataan mitä se aiheuttaa.  

Leppäjärvi korostaa, että opettajat eivät halua olla hankala tai muita parempi ammattiryhmä, joita ei saisi lomauttaa. Ongelma on siinä, että kouluarki jatkaa pyörimistään, vaikka opetushenkilökuntaa puuttuu.

Rehtori vertaa koulua tehtaaseen, joka ei tosin pysähdy, vaikka henkilökuntaa puuttuu. Koulu-nimisen tehtaan liukuhihna työntää tavaraa kuten ennenkin.  

– Jos koulu voitaisiin laittaa kiinni, niin ei olisi ongelmaa.

Lomautussuma Pohjois-Pohjanmaalla

OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen alueasiantuntija Ville Tertsunen kertoo, että maakunnassa Pudasjärven ja Oulaisten lisäksi Lumijoella ja Tyrnävällä on tehty päätökset opetushenkilökunnan lomautuksista.

Tertsunen selventää toimintatapaa lomautuspäätöksistä valittamisessa.

– Oikaisuvaatimuksen voi tehdä vain kuntalainen eli näissä tapauksissa ne ovat paikallisyhdistyksen jäsenten tehtäviä.

Hallinto-oikeuteen tehtävän kunnallisvalituksen voi tehdä vain asianosainen henkilö tai yhteisö.

OAJ:n Pudasjärven paikallisyhdistys ry on tehnyt valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Pudasjärven kaupunginvaltuuston hyväksymästä kaupungin opetushenkilöstön lomautuksesta. Paikallisyhdistys haki samalla kunnan päätöksen täytäntöönpanokieltoa.

Kaupunginhallitus esittää hallinto-oikeudelle, että paikallisyhdistyksen tekemä valitus hylätään. Kaupunginhallitus päätti jo aiemmin, että lomautukset siirretään opetushenkilöstön osalta alkamaan aikaisintaan ensi syksyllä.

Hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen, jolla oikeus hylkää vaatimuksen täytäntöönpanokiellosta, koska päätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ei asian käsittelyn tässä vaiheessa ole perusteita. Hallinto-oikeus antaa päätöksen erikseen kunnallisvalituksesta.

Oulaisten Lehtopään kyläkoulussa on 40 oppilasta. Lehtopään koulu oli lakkautusuhan alla, mutta kaupunginvaltuuston päätöksellä se saa vielä jatkaa. (Kuva: Heikki Sarviaho)

OAJ:n Pudasjärven paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, luokanopettaja Johanna Puolakanaho kertoo, että opettajat ovat huolissaan siitä, miten lomautukset vaikuttaisivat lapsiin ja nuoriin. Tapahtuvaa vahinkoa voi olla vaikea jälkeen päin korjata tai hyvittää.

– Kaupungin laatimat selvitykset lomautusten aikaisista opetusjärjestelyistä olivat hyvin puutteelliset. Kaupunki selvitti, että lomautukset toteutettaisiin kolmen viikon ajalla, mutta meidän mielestä opetuksen järjestelyihin ei olla saatu mitään selvitystä, miten ne aiotaan toteuttaa niin, että perusopetus- ja lukiolain velvoitteet tulee täytettyä.

7 vuorokauden mittainen lomautus koskisi Pudasjärvellä noin sataa opettajaa. Varhaiskasvatus on johtohenkilöitä lukuun ottamatta rajattu lomautusten ulkopuolelle.

Myös Puolakanaho nostaa esiin vaarantuvan oppilasturvallisuuden, jos yhdellä opettajalla on huolehdittavanaan kaksi luokkaa. Opetussuunnitelman toteuttaminen täysin ei myöskään onnistu.

–  Esimerkiksi taito- ja taideaineiden opetus jää ainakin jopa kahdelta viikolta toteutumatta. Esimerkiksi käsityön opetusta ei voi toteuttaa 50 oppilaan ryhmälle, se on turvallisuusriski.

Lisäksi joissain luokissa on pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita, ja näissä luokissa ei lain mukaan oppilasmäärä saa ylittää 20:ta edes tilapäisesti.

Puolakanaho sanoo, että Pudasjärvellä on jo tehty aika paljon muitakin lapsiin ja nuoriin kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Kouluverkkoa ollaan tiivistämässä ja hallintoa yhdistämässä, ryhmäkoot kasvavat.

Pieni säästö, suuri haitta

Opettajien lomautusuhkaa on muuallakin Suomessa, mutta Pohjois-Pohjanmaalle on kertynyt melkoinen rypäs. Kuntien talouden näkymät eivät vaikuta tulevina vuosina kovin valoisilta, mutta Tertsunen ei ymmärrä sitä, että säästöjä lähdetään tekemään lasten ja nuorten turvallisuuden kustannuksella ja heidän oikeuksiaan polkemalla.

– Tässä maailmantilanteessa aivan käsittämätön ratkaisu, että kunta päättää säästää rahaa ottamalla opettajat pois kouluista. Jos kunta säästää opetushenkilökunnan lomautuksilla jotain kymmeniä tuhansia euroja, se ei ole millään tavalla verrannollinen siihen, minkälainen haitta siitä aiheutuu lapsille ja nuorille.

Myös Oulaisten lukion rehtori toivoo, että kaupunki olisi hakenut säästöt jostain muualta. Siitäkin huolimatta, että sivistyspuoli on kunnissa tätä nykyä suurin menoerä. Oulaisten kaupunki saa opetushenkilökunnan lomautuksilla noin 200 000 euron säästöt.

– Näille lakeuksille näyttää olevan tyypillistä, että kaikkia kohdellaan äärimmäisen tasapuolisesti eli jokainen kaupungin työntekijä lomautetaan kahdeksi viikoksi ja sillä sipuli, Leppäjärvi toteaa.

OAJ:n aluepäällikkö Tertsunen muistuttaa, että kahden viikon lomautus tarkoittaa työntekijälle puolen kuun palkan menetystä.

Tertsusen ja Puolakanahon tietojen mukaan opettajat saattavat hakeutua pois lomautuskunnista.

– Sen pitäisi olla selvä viesti työnantajalle, että meidän kunta ei ole enää haluttu työpaikka, mikä on kunnalle hirveä imagotappio, Tertsunen sanoo.

– Lomautukset ja muutkin säästöt ovat Pudasjärven kaupungille iso imagohaitta. Meillä on paljon Oulusta ja muiltakin paikkakunnilta käsin kulkevia opettajia. Nyt on jo nähtävissä, että he hakeutuvat töihin lähemmäs kotikuntaansa. Esimerkiksi erityisluokanopettaja lähtee. Huoli on siitä, miten tänne saadaan tarpeeksi pätevää henkilöstöä töihin, Puolakanaho kertoo Pudasjärven osalta.  

Enemmän yt-neuvotteluita kuin normaalisti

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomisto kertoo, että kuntien aloittamien yt-neuvotteluiden määrä on tänä vuonna merkittävästi hurjempi pitkän ajan keskiarvoon verrattuna.

– Nyt on jo huhtikuun alkuun mennessä alkanut sen verran yt:eitä, kun yleensä koko vuonna, ja uusia on tulossa.

Tuomisto on ilahtunut siitä, että päättyneissä kahdeksan kunnan yt-neuvotteluissa on löytynyt muita säästökeinoja kuin irtisanoa, osa-aikaistaa tai lomauttaa opetushenkilöstöä.

OAJ:n tiedossa olevat kuntien yt-neuvottelut 2024, joissa mahdollisuutena on/oli opetushenkilöstön lomautukset, osa-aikaistamiset tai irtisanomiset:

 • Lumijoki (yt:t päättyneet, lomautuksista päätetty)
 • Oulainen (yt:t päättyneet, lomautuksista päätetty)
 • Tyrnävä (yt:t päättyneet, lomautuksista päätetty)
 • Imatra (yt:t kesken)
 • Joensuu (yt:t kesken)
 • Kajaani (yt:t kesken)
 • Laitila (yt:t kesken)
 • Nousiainen (yt:t kesken)
 • Nurmes (yt:t kesken)
 • Parkano (yt:t kesken)
 • Polvijärvi (yt:t kesken)
 • Pomarkku (yt:t kesken)
 • Pukkila (yt:t kesken)
 • Ruokolahti (yt:t kesken)
 • Sievi (yt:t kesken)
 • Siikajoki (yt:t kesken)
 • Tohmajärvi (yt:t kesken)
 • Vaasa (yt:t kesken)

Lisäksi kahdeksan kunnan päättyneissä yt-neuvotteluissa ei päädytty lomauttamaan, osa-aikaistamaan eikä irtisanomaan opetushenkilöstöä. Nämä kunnat ovat: Ilmajoki, Kinnula, Myrskylä, Orimattila, Petäjävesi, Savitaipale, Siilinjärvi ja Varkaus.

//Uutista päivitetty 11.4.2024 klo 19.11 lisätty OAJ:n Pudasjärven paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Johanna Puolakanahon kommentit//

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*