Sekä kuntajohtajat että kuntien luottamushenkilöt kokevat yleisesti kuntien roolin tärkeäksi ilmastoasioissa, käy ilmi Kuntaliiton tekemästä kyselystä.

Kuntaliiton kehittämishankkeessa mukana olevien kuntien luottamushenkilöistä 65 prosenttia pitää kuntien roolia tärkeänä vähähiilisen yhteiskunnan kehittämisessä.  Virkamiehistä kunnan roolia ilmastokysymysten ratkomisessa pitää tärkeänä 70 prosenttia.
 
Kuntien arkipäätöksissä ilmastonmuutosta hidastetaan esimerkiksi täydennysrakentamisellamuuttamalla kunnan kiinteistöjen lämmitystapaa, laajentamalla kaukolämpöverkkoa, uusimalla valaistusta sekä suosimalla lähiruokaa. Konkreettiset ilmastotoimet kunnissa liittyivät maankäyttöön, liikenteeseen, hankintoihin, jätehuoltoon, energiansäästöön ja energiantuotantoon.

Bioenergian käytön lisääminen on vastaajien mukaan tärkein kuntien ilmastotavoitteiden toteuttamiseen liittyvä taloudellinen mahdollisuus. Sen nähdään vahvistavan aluetaloutta ja tuovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  Etenkin viranhaltijat korostivat myös erilaisten energiansäästötoimenpiteiden myönteisiä talousvaikutuksia.

Ilmastotyön taloushyötyjä ei kunnissa vielä kuitenkaan nähdä kovin laajasti ainakaan luottamushenkilöpuolella.

MainosKolme tärkeintä keinoa kuntien ilmastotyön edistämiseksi olivat valtiolta saatavat taloudelliset porkkanat, asiasta innostuneet henkilöt ja asiaa edistävä lainsäädäntö, joka toisi ilmastotyön toteuttamiseen välineitä. Lähes 90 prosenttia kaikista vastaajista toivoo valtion tukevan kuntia taloudellisesti ilmastonäkökulman huomisessa.

Kysely toteutettiin osana Kuntaliiton vuoden 2010 alussa käynnistämää kaksivuotista kehittämishanketta ”Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa”.

Hankkeessa on mukana 34 kuntaa ja kolme ministeriötä, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Hankkeen tavoitteena on parantaa kuntien edellytyksiä tehdä ilmastotavoitteet huomioon ottavia päätöksiä.

Kysely osoitettiin hankkeeseen osallistuvien kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Siihen vastasi 167 luottamushenkilöä ja 72 viranhaltijaa. Vastaukset kyselyyn saatiin tammi-toukokuussa 2011.

(KL)

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*