Kuntaliiton mielestä uudessa hallitusohjelmassa on myönteistä se, että hallitus sitoutuu edistämään kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä. Keinot tavoitteen toteuttamiseksi ovat kuitenkin jossain määrin ristiriitaisia, liitto kritisoi.

 

Kuntaliiton mielestä on hyvä, että hallitus edistää kuntarakenneuudistusta vahvan peruskuntamallin pohjalta ja että hallitus sitoutuu määrittelemään kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen jo tämän vuoden 2011 loppuun mennessä.

 

Valitettavaa liiton mielestä sen sijaan on, ettei hallitusohjelmassa ole sovittu parlamentaarisen kuntalakikomitean asettamisesta uudistusta valmistelemaan, kuten kuntakentässä on laajasti toivottu.

 
Kuntapalvelujen rahoituksen kannalta liitto pitää ongelmallisena sitä, että hallitusohjelmassa on sovittu kuntien tehtävien lisäämisestä ja samalla merkittävistä leikkauksista kuntien valtionosuuksiin – yli 600 miljoonaa euroa vuodessa. Myönteisenä liitto pitää linjausta korottaa kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ensi ja seuraavana vuonna viidellä prosenttiyksiköllä vajaaseen 27 prosenttiin. Vuosina 2009–2011 korotus on ollut 10 prosenttiyksikköä.
 
Kuntaliiton mielestä on valitettavaa, että hallitus ei aio laajentaa muuten kuntien veropohjaa, mitä olisi kuntapalvelujen rahoituksen turvaamiseksi tarvittu.
 
– Hallitus lupaa rajoittaa tehtävien lisäämistä kunnille ja maksaa yli puolet uudistusten aiheuttamista todellisista kustannuksista. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten nousu tulisi korvata kunnille täysimääräisesti. Näin myös hillittäisiin sektoriministeriöiden halua julkisten tehtävien  lisäämiseen, liitto korostaa tiedotteessaan. 
 
Vuoden 2010 alusta tehtävien lisäyksistä aiheutuviin kustannuksiin on osoitettu 50 prosentin valtionosuus. Merkittävin uusi tehtävä on vuonna 2013 voimaan astuva yli 80 vuotta täyttäneitä koskeva ikälaki. Uudistuksen kustannuksia ei ole Kuntaliiton mielestä arvioitu kunnolla.
 
Veromuutoksista kuntien tuloihin aiheutuvat menetykset luvataan korvata täysimääräisesti. Kuntaliiton mielestä tämän tulee koskea myös hallituksen sopimaa yhteisöverokannan alentamista yhdellä prosenttiyksiköllä.
 
Aiemmin, kun yhteisöverokantaa nostettiin, kuntien jako-osuutta laskettiin, jotta kuntien yhteisöverokertymä ei uudistuksen vuoksi muuttunut. Nyt päinvastaisessa tapauksessa tulisi kuntien jako-osuutta nostaa, liitto vaatii.
 
Sen mielestä kiinteistöveron siirtäminen kuntien verotulojen tasauksen ulkopuolelle sekavoittaa järjestelmää.
 
(KL)
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*