Suuret kaupungit haluavat entistä tiiviimpää yhteistyötä tulevan hallituksen kanssa, jotta kasvu jatkuu ja työvoimaa riittää. (Kuva: Ville Miettinen)

Kuutoskaupungit eli Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja Oulu haluavat entistä tiiviimpää yhteistyötä tulevan hallituksen kanssa. Taklattavana on suuria haasteita, jotka eivät Suomen suurimpien kaupunkien mielestä kukistu ilman toimivaa yhteistyötä valtiovallan ja suurten kaupunkien kesken.

Maamme kuuden suurimman kaupungin edustajat haluavat uusilla avauksilla viedä yhteistyön valtiovallan kanssa uudelle tasolle. Allianssimallin käyttöönotolla yhteistyö esimerkiksi isoissa infrahankkeissa paranisi. Myös yhä paheneva osaajapula pakottaa tiivistämään rivejä.

-Suomi kohtaa monia visaisia pulmia aina julkisen talouden kestävyysvajeesta osaajapulaan ja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Niitä ei ratkota vanhoilla toimintamalleilla. Esitämme uudenlaista yhteistyön mallia, jotta suurten kaupunkien rooli Suomen talouskasvun ja hyvinvoinnin moottorina voidaan valjastaa koko maan hyödyksi, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen.

Sama on kaiku askelten myös Tampereen suunnalla. Siellä allianssimallia on hyödynnetty menestyksellä esimerkiksi Tampereen ratikan rakentamisessa.

-Allianssimallin etuna on, että siinä asetetaan yhteinen maali, jonka saavuttamiseksi myös työskennellään yhdessä tasavertaisina kumppaneina. Keinovalikoimaan kuuluvat esimerkiksi yhteiset investoinnit, valtion ja kaupunkien tiivis yhteistyö ideoiden eteenpäin viemiseksi sekä kaupunkien toimintavapauksien lisääminen, jatkaa Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Osaajapula on jo arkipäivää

Taloudellisen kasvun kautta tulevia verotuloja kaivataan isojenkin kaupunkien kassaan. Liian usein yritykset ja julkinen sektori kuitenkin törmäävät siihen, ettei tehtävää tai virkaa voida täyttä osaajapulan takia. Seuraava hallitus päätöksineen on paljon vartijana, kun ongelmia ratkotaan.

-Tuoreen selvityksen mukaan etenkin hoiva- ja opetuspuolella on tulevina vuosina edessä laajoja eläköitymisiä. Nyt on konkreettisten tekojen aika. Hallituksen kannattaa hyödyntää kaupunkien tuntemus omasta alueestaan ja miettiä yhdessä keinoja vahvistaa osaamista tehokkaasti, muistuttaa Turun pormestari Minna Arve kaupunkien julkaisemassa yhteisessä tiedotteessa.

Lääkkeeksi kuusi suurta esittää lisää aloituspaikkoja eri koulutustasoille kasvukeskuksiin niille aloille, joilla kärsitään työvoimapulasta. Ammatilliselta koulutukselta toivotaan lisää ketteryyttä ja kansainvälisten osaajien houkutteluun ja ankkurointiin Suomeen tarvitaan lisäpanoksia.

-Osaajista ei kilpailla vain maan sisällä, vaan kansainvälisesti. Ikääntyvänä kansakuntana Suomen ainoa mahdollisuus on menestyä tässä kilpailussa. Suomeen kotoutumisen täytyy olla sujuvaa aina lupaprosesseista lasten varhaiskasvatuspaikkojen järjestämiseen ja englanninkieliseen ylioppilastutkintoon asti. Suurten kaupunkien kansainvälisten osaajien asettautumista tukevat palvelut on vakinaistettava, jotta osaajien houkuttelun kokonaisuus toimii, Oulun vs. kaupunginjohtaja Ari Alatossava sanoo.

Valtionosuusjärjestelmällä kasvua aikaan

Jatkossa kuntien rooli korostuu etenkin sivistyksen, osaamisen ja elinvoiman rakentajina. Valtionosuusjärjestelmää on kuutoskaupunkien mielestä edelleen kehitettävä siten, että se tukee nykyistä paremmin kasvua ja elinvoiman edistämistä.  

-Valtionosuusjärjestelmässä pitää huomioida nykyistä paremmin esimerkiksi vieraskielisten asukkaiden määrä, investointitarpeet ja elinvoiman edistäminen, painottaa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

-Tulevan hallituksen on toimillaan varmistettava, että kaupungeilla säilyvät sekä kyky että kannusteet, kehittää niin asukkaille kuin yrityksillekin vetovoimaista toimintaympäristöä ja houkutella kansainvälisiä kasvuinvestointeja Suomeen. Valtion, kaupunkien, yritysten ja yliopistojen yhteistyö on Suomen kilpailukyvyn kannalta ratkaisevan tärkeää, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä tiivistää.

Kuusi kaupunkia – kuusi ratkaisua:

*Muodostetaan kuuden suurimman kaupungin ja valtion välinen strateginen allianssi ja pysyvä yhteistyöelin. Allianssin kautta luodaan kasvua ja edistetään osaavan työvoiman saatavuutta, digitalisaatiota, TKI-toimintaa ja vientiä sekä houkutellaan investointeja ja lisätään kaupunkien toimintavapautta.

*Osaajapulan ratkaisemiseksi ja osaamisen vahvistamiseksi nostetaan pysyvästi korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrää kasvukeskuksissa. Koulutusjärjestelmää ja tutkintorakenteita kehitetään vastaamaan muuttuvan työelämän tarpeita.

*Nopeutetaan kansainvälisten työntekijöiden oleskelulupa- ja rekisteröintiprosesseja. TE-palvelujen rahoitus turvataan, jotta kunnilla on mahdollisuudet onnistua kohtaanto-ongelman ratkaisemisessa.

*Kaupunkien kasvua tuetaan ja investointikykyä vahvistetaan selkeyttämällä valtionosuusjärjestelmää ja parantamalla kuntien veropohjaa.

*Parannetaan saavutettavuutta sekä kansainvälisiä ja kansallisia yhteyksiä.

*Kestävää kasvua sekä vihreää ja digitaalista siirtymää nopeutetaan nostamalla tieteen rahoituksen tasoa ja vähentämällä korkeakoulukentän pirstaleisuutta. Suurimpien kaupunkien alueellisten kiertotalousekosysteemien toimintaa vauhditetaan ja resursseja kohdennetaan kaupunkien työhön, joka tähtää valtakunnallisten hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen sekä digivihreää kaksoissiirtymää tukeviin innovaatioihin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä