Kainuun soten toiminta tietopyyntöön vastaamisessa ei läpäissyt eduskunnan apulaisoikeuskanslerin lähempää tarkastelua. Kantelija oli tehnyt 2022 vuoden alussa Kainuun sotelle laajan tietopyynnön käynnissä olleeseen palkkaharmonisaatioon liittyen.

Kuntayhtymän taholta oli ilmoitettu, että tiedonhaku on maksutonta vain yhden asiakirjan osalta. Tämän jälkeen tiedonhaku olisi maksullista ja siitä perittäisiin asiantuntijan palkkakustannukset vähintään kolmen työpäivän osalta. Todellista tuntipalkan määrää ei kuitenkaan tietopyynnön esittäjälle ilmoitettu.

Lopulta kantelija oli pyytänyt tiettyä pöytäkirjaa tammikuulta 2022, mutta saanut sen vasta marraskuun lopulla 2022. Pöytäkirja oli ollut pitkään allekirjoittamatta, eikä siksi ollut tullut julkiseksi. Tosin pöytäkirjassa käsitellyt toimenpiteet oli kuitenkin toteutettu, vaikka pöytäkirjan allekirjoittaminen oli venynyt. Kantelija oli pyytänyt myös valituskelpoista päätöstä tietopyyntöönsä liittyen, mutta sitä ei hänelle koskaan toimitettu.

Kainuun soten antaman selvityksen perusteella tietopyyntöä oli pidetty laajana ja siksi kantelijaa oli pyydetty rajaamaan tietopyyntöään. Kantelija oli viestinvaihdon perusteella tarkentanut tietopyyntönsä koskemaan vain yhtä pöytäkirjaa. Apulaisoikeuskanslerin ratkaisusta käy ilmi, että osapuolten välille oli jäänyt epäselvyyttä tietopyynnöstä ja sen maksullisuudesta, eikä Kainuun sote ollut täyttänyt asiassa hallintolakiin perustuvia neuvonta- ja asian selvittämisvelvollisuuksiaan.

-Kainuun soten olisi pitänyt tämän tietopyynnön rajaamisen jälkeen varmistaa kantelijalta, ettei kantelija enää halua aiemmin pyytämiään asiakirjoja, vaan hänen tarkoituksensa on perua tekemänsä tietopyyntö niiltä osin. Kantelija on tässä viestinvaihdossa erikseen todennut, että ”jos maksullisuuden raja on vain yksi dokumentti, ei tämä mielestäni vastaa sitä mitä laissa sanotaan”. Kainuun sote ei ole tähän enää vastannut kantelijalle, eikä siten oikaissut kantelijan ilmeisen virheellistä käsitystä siitä, että vain yhtä pöytäkirjaa koskeva tietopyyntö käsiteltäisiin maksutta, apulaisoikeuskanslerin Mikko Puumalaisen antamassa ratkaisussa todetaan.

Kainuun sote oli ilmoittanut kantelijalle, että tietopyynnön toteuttaminen alkuperäisessä muodossaan olisi maksullista ja maksu olisi vähintään työntekijän kolmen päivän palkka. Tarkempaa yksilöintiä ja valituskelpoista päätöstä maksun suuruudesta ei tietopyynnön tehneelle henkilölle annettu.

-Tällainen arvio ei täytä hyvän hallintotavan mukaista menettelyä kustannusarvion antamisessa, koska se on aivan liian yleispiirteinen ja epämääräinen. Annettu arvio ei täytä edes Kainuun soten hallintosäännössä ja sitä täsmentävässä asiakasohjeessa asiakirjoista perittävistä maksuista päätettyä tarkkuutta, ratkaisussa huomautetaan.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen allekirjoittamassa ratkaisussa todetaan, että Kainuun soten menettely tietopyyntöön vastaamisessa ei ole ollut julkisuuslain mukaista, koska ei ole luovuttanut tietoja vedoten niiden maksullisuuteen. Samaan aikaan kuntayhtymä ei ollut ilmoittanut täsmällisesti tietopyynnöstä perittävää maksua.

Hallintolakia tuli apulaiskanslerin mukaan Kainuussa rikotuksi siinä vaiheessa, kun Kainuun soten viestinnästä muodostunutta virheellistä käsitystä tietopyyntöön vastaamisen suhteen ei oikaistu. Samoin oli jäänyt varmistamatta kantelijalta, että onko hänen alkuperäinen tietopyyntönsä yhä voimassa.

Ratkaisu oikeuskanslerin viraston sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä