Korkein hallinto-oikeus on tuoreessa vuosikirjapäätöksessään todennut Keuruun perusturvalautakunnan olleen ajoissa liikkeellä, kun se valitti Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä alkuvuodesta 2020. Asiaa aiemmin pohtinut Vaasan hallinto-oikeus oli tullut toiseen tulokseen.

Aluehallintovirasto oli velvoittanut kaupunkia huolehtimaan siitä, että eräässä palvelutalossa olisi asukkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä määrä henkilöstöä kaikkina vuorokaudenaikoina. Päätös annettiin kaupungille tiedoksi sähköisesti, mutta 19.12.2019 perusturvajohtajalle ja kaupungin kirjaamoon lähetystä viestistä puuttui valitusosoitus. Kun perusturvajohtaja tästä puutteesta samana päivänä vastausviestissään AVIa huomautti, niin valitusosoitus lähetettiin seuraavana päivänä kaupungin kirjaamoon.

Perusturvalautakunta valitti aluehallintoviraston päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa asia tuli vireille 22.1.2020. Hallinto-oikeus jätti kuitenkin valituksen tutkimatta myöhässä saapuneena. Hallinto-oikeus katsoi, että kaupunki oli saanut päätöksen tiedokseen sähköisesti, kun aluehallintovirasto oli sen ensimmäisen kerran lähettänyt sähköpostitse, vaikka päätökseen ei ollut liitetty valitusosoitusta. Hallinto-oikeus sovelsi tältä osin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 10 §:n 1 momenttia.

Keuruulla asiaa ei jätetty tähän, vaan kaupunki haki valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Lupa irtosi ja KHO tutki valituksen. Tämän seurauksena hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja asia palautettiin hallinto-oikeudelle sille tehdyn valituksen käsittelemiseksi.

KHO katsoi, että valitusaika oli alkanut kulua vasta seuraavana päivänä toimitetun valitusosoituksen tiedoksiannosta. Valitusajan alkamisen ohella KHO käytti myös eri lakipykäliä kuin hallinto-oikeus valitusajan määräytymistä ratkoessaan.

-Korkein hallinto-oikeus katsoi toisin kuin hallinto-oikeus, että asiassa tuli soveltaa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:ää, jossa säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta. Pykälän 2 momentin mukaan asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. KHO:n sivuilla todetaan

Ratkaisu kokonaisuudessaan korkeimman hallinto-oikeuden sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä