Kuukauden mittaiseen ajokieltoon määrättyä palomiestä ei saanut pidättää virasta, vaikka hänen virkansa hoitamisen edellytyksenä oli BC-luokan ajokortti. Tähän tulokseen tuli asiaa pohtinut korkein hallinto-oikeus. Samaan tulokseen oli tullut aiemmin Hämeenlinnan hallinto-oikeus.

Palomies oli saanut kahden vuoden aikana vapaa-ajalla yhteensä neljä ylinopeussakkoa. Kun sakoista napsahti kuukauden mittainen ajokielto, niin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja pidätti hänet virasta ajokiellon ajaksi. Perusteluna oli se, että työntekijä ei voinut ajaa kiellon aikana autolla.

Korkein hallinto-oikeus toteaa tuoreessa ratkaisussaan, että silloin kun virantoimituksesta pidättämisen perusteena oli kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 47 §:n 3 momentti, olennaista on sen arvioiminen, onko viranhaltija kykeneväinen suorittamaan virkatehtäviään asianmukaisesti. Kysymys on kokonaisarvioinnista, jossa on huomioitava niin työnantajan velvollisuus turvata virkatehtävien häiriötön hoitaminen kuin myös viranhaltijan oikeusturva.

-Kun otettiin huomioon määräaikaisen ajokiellon pituus, ajokiellon määräämiseen johtaneet seikat, asiassa annettu selvitys palomiehen säännönmukaisista tehtävistä niihin kuuluvine ajovuoroineen sekä se, että työnantaja ei ollut osoittanut selvittäneensä työjärjestelyjen mahdollisuutta lyhytaikaisen ajokiellon ajaksi, määräaikaista ajokieltoa ei voitu pitää sellaisena syynä, jonka vuoksi hän olisi ollut estynyt suorittamasta asianmukaisesti virkatehtäviään, KHO:n nettisivuilla todetaan.

-Sillä seikalla, että kaupunki oli asettanut voimassaolevan BC-luokan ajo-oikeuden viran erityiseksi kelpoisuusvaatimukseksi, ei ollut merkitystä asian arvioinnissa, sillä tämän erityisen kelpoisuusvaatimuksen väliaikaisen täyttymättä jäämisen ei voitu katsoa vaikuttavan A:n kykyyn toimia palomiehen tehtävissä siten, että hän olisi menettänyt virkakelpoisuutensa esillä olevan asian olosuhteissa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä