Markkinaoikeus puuttui Paraisten kaupungin hankintalain vastaiseen suorahankintaan. Kaupunki valitti, mutta KHO katsoi markkinaoikeuden ratkaisseen asian oikein.

Korkein hallinto-oikeus on joulukuussa tekemällään päätöksellä pitänyt voimassa markkinaoikeuden Paraisten kaupungille määräämän 200 000 euron seuraamusmaksun. Seuraamusmaksun taustalla oli EU-kynnysarvot ylittänyt hankintalain mukainen suorahankinta.

Paraisten kaupunki oli ostanut palveluja kilpailuttamatta yhtiöltä, jonka se virheellisesti katsoi olevan sidosyksikköasemassa. Kaupunki päätti kesäkuussa 2017 luovuttaa ruokapalvelutoimintansa liikkeen luovutuksena kuntien ja kuntayhtymien omistamalle Arkea Oy:lle. Samalla kaupunki osti 1 000 kappaletta yhtiön osakkeita, jotka vastaavat 0,12 prosentin omistusosuutta yhtiöstä.

Kaupunki solmi Arkea Oy:n kanssa ruokapalvelutoiminnan palvelusopimuksen seitsemälle vuodelle ja mahdolliselle kahden vuoden optiokaudelle. Sopimuksen kokonaisarvo ilman optiokautta on ollut vähintään 16,8 miljoonaa euroa.

Asiaan puuttuneen KKV:n mukaan 0,12 prosentin omistusosuus ei tuonut kaupungille yksin määräysvaltaa yhtiössä. Myöskään yhteinen määräysvalta ei toteutunut, sillä kaupungilla ei ollut omaa tai muiden Arkea Oy:n omistajien kanssa yhteistä edustajaa Arkea Oy:n toimielimissä.

KHO:n päätöksen myötä markkinaoikeuden maaliskuussa 2019 määräämä seuraamusmaksu laittomasta suorahankinnasta sekä sopimuskauden lyhennys jäävät voimaan. Markkinaoikeus määräsi sopimuskauden päättymään seitsemän kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Kaupunki valitti markkinaoikeuden päätöksestä, mutta valitus ei tuottanut tulosta. Kyseessä oli ensimmäinen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu, joka liittyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tekemään esitykseen hankinta-asioissa.

 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Aiheesta KKV:n sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä