Korkein hallinto-oikeus katsoo sähköpostiviestin riittäväksi selvitykseksi päätöksestä käyttää otto-oikeutta. KHO:n ratkaisu koski Heinolassa helmikuussa 2013 tehtyjä päätöksiä.

Heinolan va. kaupunginjohtaja oli tehnyt 19.2.2013 päätöksiä, jotka koskivat määräaikaisen kansliapäällikön palkkaamista. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli sähköpostitse 25.2.2013 ilmoittanut va. kaupunginjohtajalle tekevänsä päätöksen otto-oikeuden käyttämisestä kyseisiin päätöksiin.

Kaupunginhallitus oli käsitellyt asiaa kokouksessaan 25.2.2013.  Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa oli asian selostusosassa todettu, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli käyttänyt otto-oikeutta kyseessä olleessa asiassa.

Kuntalaissa ja Heinolan kaupungin hallintosäännössä ei ollut tarkempia säännöksiä tai määräyksiä otto-oikeuden käyttämisessä noudatettavasta menettelystä.

KHO katsoi, että kaupunginhallituksen puheenjohtajan sähköpostiviestiä, jonka sisältö ilmeni myös kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjasta, oli pidettävä riittävänä selvityksenä siitä, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli päättänyt käyttää otto-oikeutta.

Kun va. kaupunginjohtajan päätökset oli tehty 19.2.2013, oli myös selvää, että asia oli otettu ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalaissa säädetyssä määräajassa.

KHO:n ratkaisu

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä