kuva: Ville Miettinen
KHO:n mukaan selvitysryhmän asettamisesta Kittilään ei voinut valittaa.

Korkein hallinto-oikeus on pitänyt voimassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisun jättää tutkimatta valitus, joka koski valtiovarainministeriön päätöstä asettaa selvityshenkilöryhmä Kittilään.

KHO totesi hallinto-oikeuden tavoin, että selvitysryhmä voi antaa vain toimenpide-ehdotuksia ja mahdollinen luottamushenkilöiden pidättäminen toimistaan ratkaistaan erikseen. Näin ollen päätös selvitysryhmän asettamisesta ei ole valituskelpoinen.

Ministeriön päätöksestä valitti hallinto-oikeuteen ja myöhemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen Marita Toivanen, joka on vasemmistoliiton valtuutettu Kittilässä. Toivanen katsoi valituksessaan KHO:een, että selvitysryhmän asettaminen vailla valitusoikeutta mihin tahansa kuntaan tai kaupunkiin on voimakasta puuttumista kunnalliseen itsehallintoon muun muassa siksi, että selvitysryhmällä on laajat tiedonsaantioikeudet.

Kuntaministeri Anu Vehviläinen, kesk. asetti selvitysryhmän tekemään selvitystä Kittilän kunnan päätöksenteon kriisistä joulukuussa 2017. Selvitystyö alkoi tammikuun alussa 2018 ja se valmistui helmikuun lopussa.

Antti Rantakokon johtama selvitysryhmä esitti työnsä päätteeksi, että Kittilän kunnanvaltuuston on pidätettävä välittömästi virkarikoksista syytteessä olevat luottamushenkilöt luottamustoimistaan siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla.

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä