Palomies työskenteli neljäsosan työajastaan perustason ensihoitajana. Korkein oikeus ratkaisi, että Helsingin kaupunki sai maksaa hänelle ko. tehtävistä vähemmän palkkaa, kuin pelkästään perustason ensihoitajana työskenteleville.

Helsingin kaupungin palveluksessa vuodesta 2011 työskennellyt palomies haastoi työnantajansa oikeuteen, koska hän koki tulleensa väärin kohdelluksi palkka-asioissa. Käräjäoikeus hylkäsi kanteen, hovioikeus hyväksyi ja lopullisen pisteen asialle lyönyt korkein oikeus hylkäsi. Näin ollen Helsingin kaupunki ei rikkonut tasapuolista kohtelua palomiehen palkkauksessa.

Kaupungin pelastuslaitoksen virassa vuodesta 2011 lähtien työskennellyt palomies hikoili noin neljänneksen työajastaan perustason ensihoitotehtävissä. Tältä ajalta hän oli saanut alempaa tehtäväkohtaista palkkaa, mitä perustason ensihoitajille maksettiin.

Korkeimmassa oikeudessa oli kyse siitä, onko kaupunki toiminut tasapuolisen kohtelun velvoitteen vastaisesti maksaessaan palomiehille alempaa tehtäväkohtaista palkkaa kuin perustason ensihoitajille. Korkein oikeus katsoi Helsingin kaupungin tapaan, että asian oikeuteen vieneen palomiehen ja pelkästään perustason ensihoitajien töitä tekevien tehtävät eivät olleet olleet keskenään vertailukelpoisia.

Kantaja puolestaan katsoi, että palomiehen työ perustason ensihoitajana oli aivan samaa työtä, mitä terveydenhuoltoalan ammattihenkilöt tekivät ensihoitoyksikössä. Palomies teki ensihoitotehtävien lisäksi pelastustoiminnan tehtäviä, eli onnettomuuksien ennaltaehkäisytyötä sekä laaja-alaista asemapalvelua. Myös pelastuslaitoksen tekemässä vaativuusluokituksessa perustason ensihoidossa toimivan palomiehen työ oli arvioitu vähintään yhtä vaativaksi kuin perustason ensihoitajan työ.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Korkein oikeus kuitenkin ratkaisi ennakkopäätöksessään, että työtehtävät poikkesivat toisistaan niin paljon, etteivät tehtävät ole vertailukelpoisia. Eroja oli esimerkiksi työvuorojen pituudessa ja työn sisällössä. Tästä johtuen työnantaja ei ole tämän vuoksi ollut velvollinen kohtelemaan kantajaa palkan määrän suhteen samalla tavalla kuin perustason ensihoitajia.

-Korkein oikeus toteaa, että työnantajan vahvistamille arvioinneille eri tehtävien vaativuudesta voidaan yleensä antaa merkitystä arvioitaessa eri tehtävien vertailukelpoisuutta. Tässä tapauksessa arviointeja ei kuitenkaan voida katsoa laadituiksi tai vahvistetuiksi siten, että kantajan ja perustason ensihoitajien töiden voitaisiin niiden perusteella katsoa olevan vertailukelpoisia, tuoreessa päätöksessä todetaan.

Ratkaisu korkeimman oikeuden sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*