Kuva: Kari Långsjö

Kuntien yrityksille myöntämä tuki kuuluu EU:n valtiontukisääntelyn piiriin. Säännöt koskevat kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta taloudellista etua.

Vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella valtiontukisäännökset tulevat myös kunnallisvalituksen yhteydessä huomioon otettavaksi ja arvioitavaksi. Siksi on tärkeää, että kunnat ja kuntayhtymät oikeustoimia tai muita järjestelyitä yritysten kanssa suunnitellessaan, valmistellessaan ja niistä päättäessään tuntevat kunnan yleistä toimialaa koskevan sääntelyn lisäksi valtiontukisäännökset ja soveltavat niitä oikein.

Koska valtiontuet ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä, on annettavalle tuelle löydettävä hyväksyttävä peruste. Lisäksi tuki on myönnettävä yksityiskohtaisten menettelysäännösten mukaisesti.

*                   *                   *

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Kunnallisvalituksen johdosta hallinto-oikeudessa ratkaistavaksi tulee, ovatko päätökset oikeustoimen tai muun järjestelyn toteuttamiseksi syntyneet virheellisessä järjestyksessä sen vuoksi, ettei kunta ole selvittänyt valtiontukimääräysten ja -säännösten soveltumista järjestelyyn.

Jos kunta ei ole päätöksen valmistelussa ja itse päätöksessä ottanut asianmukaisesti huomioon valtiontukimääräysten ja -säännösten mahdollista soveltumista järjestelyyn, hallinto-oikeus kumoaa päätöksen sillä perusteella, ettei sen ole mahdollista arvioida kunnan päätöksentekomenettelyn suhdetta valtiontukimääräyksiin ja -säännöksiin ja siten varmistautua siitä, ettei järjestelyyn sisälly säännösten vastaista valtiontukea.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kunnalla on näyttötaakka siitä, että järjestelyyn ei sisälly tukea, vaan se on toteutettu käypään markkina-arvoon tai tuki on myönnetty valtiontukisäännösten mukaisesti tai etteivät kyseiset säännökset tule lainkaan sovellettavaksi ko. tapauksessa. Näyttötaakan täyttäminen edellyttää, että asian valmisteluun on riittävästi panostettu.

Pirkka-Petri Lebedeff

Johtava lakimies, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 12/2017

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*