Kuva: Kari Långsjö

Eduskuntavaaleihin valmistautuminen on alkanut kunnissa aikaa sitten. Ehdokkaiden vaalityökin on ollut pitkään vauhdissa. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 22. maaliskuuta, ja vaalit toimitetaan sunnuntaina 2. huhtikuuta.

Kuntaliiton suosituksen mukaan vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli tänä vuonna keskiviikkona 15. maaliskuuta. Kuntaliiton suositus liittyy ennen kaikkea kuntien ja kaupunkien pystyttämiin vaalimainostelineisiin, jotka perinteisesti otetaankin käyttöön viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Suositus pohjautuu muun muassa yhdenvertaisuusnäkökohtiin.

          *                  *                  *

Vaalimainonnanalkamiskohdasta ei kuitenkaan löydy sitovaa lainsäädäntöä, ja myös Kuntaliiton suositus on lähinnä ohjeistusta kunnille. Myös esimerkiksi ELY-keskukset ja Väylävirasto ovat julkaisseet vaalimainonnasta omia ohjeistuksiaan, jotka poikkeavat Kuntaliiton ohjeistuksesta.

ELY-keskukset toteavat, että vaalimainoksen voi tilapäisenä ilmoituksena sijoittaa maantien tiealueelle ja asemakaava-alueella maantien liikennealueelle ilman luvan hakemista tai ilmoitusmenettelyä, kunhan Traficomin määräyksiä noudatetaan. Vaalimainokset saa ELY-keskusten mukaan sijoittaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalitilaisuutta ja ne on poistettava viikon kuluessa vaaleista. Myös Väyläviraston ohjeen mukaan vaalimainoksia saa pystyttää teiden varsille kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää. Väylävirasto muistuttaa, että aikarajat koskevat mainosten pystytystä valtion liikenneväylien varrella ja että kuntien alueita koskevat omat suosituksensa.

          *                  *                  *

Vaalien ulkomainonnan alkamisajankohdassa saa käyttää tervettä järkeä. Ajankohtaa ei ole säännelty laissa. Kuntien pystyttämien vaalitelineiden osalta Kuntaliitto edelleen suosittelee, että mainonta alkaa aikaisintaan 15. maaliskuuta, mutta esimerkiksi tilanteessa, jossa liikenneväylän hallinnoinnin selvittäminen tuottaa ongelmia, on muistettava, että mainonnan aloittaminen kunnan määräysvallassa olevilla alueilla aiemmin kuin 15. maaliskuuta ei ole laitonta.

          *                  *                  *

Hallintolain esteellisyyssäännöksiä sovelletaan myös eduskuntavaalien alla keskusvaalilautakunnan jäseniin ja varajäseniin. Käytännössä esteellisyystilanteet ovat näissä vaaleissa harvinaisia, kun keskusvaalilautakunta ei eduskuntavaaleissa huolehdi ehdokasasettelusta tai ääntenlaskennassa. Kuntavaaleissa sen sijaan esteellisyystilanteita syntyy helpommin.

Esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta kunnan vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin eikä myöskään vaalitoimitsijoihin. Näiden vaaliviranomaisten toiminta rinnastuu tosiasialliseen hallintotoimintaan, eikä hallintolain esteellisyyssäännöksiä sen takia tule sovellettavaksi.

Ida Sulin, johtava lakimies, Kuntaliitto

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 3/2023.

Aiemmat Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä