Kajon Oy:n valitus markkinaoikeuteen ei tuottanut yhtiön kannalta toivottua tulosta. Yhtiö osallistui keväällä Lappeenrannan kaupungin hankintaan, jossa etsittiin toimijaa kutsutaksiliikenteeseen Allegro ja Tolstoi junavuoroille. Hankintayksikkö oli lähettänyt hankintapäätöksen tiedoksi 3.6.2019 sähköpostitse sille valittajan työntekijälle, joka oli merkitty hankintapapereihin tiedon vastaanottajaksi.

Työntekijä oli lomalla ja hankintayksikkö sai tästä tiedon automaattisella vastauksella. Tämän jälkeen hankintayksikön viesti oli välitetty yhtiön toimitusjohtajalle. Sen jälkeen tulikin tietokatkos, jonka perustelut olivat perin Kajon Oy:n vastaselityksen mukaan vähintään erikoiset.

-Suuren konsernin toimitusjohtajalla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta seurata sähköposteja. Koska työntekijä, jolle viestien seuraaminen oli uskottu, on ollut lomalla, valittaja ei ole saanut hankintapäätöstä tiedoksi vielä 3.6.2019, vastaselityksessä todettiin.

Ja lisääkin perusteluja seurasi. Hankinnasta tehty valitus oli myöhästynyt vuorokaudella, koska valittajan mielestä viestin otsikointi oli ollut puutteellinen ja poikennut hankintayksiköiden vakiintuneesti vastaavissa viesteissä käyttämästä muodosta. Viestin otsikkona oli ollut ”Kaupunkikehityslautakunnan päätös 29.5.2019 § 196”, eikä siitä ole käynyt ilmi, mistä kaupungin lautakunnasta tai asiasta on ollut kysymys.

Markkinaoikeus ei tuoreessa päätöksessään yhtiön perusteluille lämmennyt. Markkinaoikeuden mukaan hankintaan osallistuneella yrityksellä on itsellään vastuu siitä, että asiapapereihin on merkitty oikeat henkilöt ottamaan tiedot hankintapäätöksistä vastaan.

Siivousyhtiö tulkitsi määräaikaa omalla tavalla Espoossa

Lappeenrannan kanssa lähes vastaava tapaus valituksen määräaikojen tulkintaan liittyen sattui Espoossa syksyllä 2018. Kaupungin teknisen toimen johtaja oli 5.11.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut aiemmin tekemänsä hankintapäätöksen ja sulkenut aiemmassa vertailussa hankinnan voittaneen SMC Palvelut Oy:n ulos tarjouskilpailusta. Syynä hankintaoikaisupäätökseen oli valitukset yhtiön siivoojien työn laadusta.

Tieto ratkaisusta lähti yritykselle seuraavana päivänä. Markkinaoikeuteen valittaneen yrityksen jälkeen virka-ajan jälkeen saapuneena tieto oli ollut heidän käytettävissään vasta 7. marraskuuta ja näin ollen aikaa valituksen tekoon olisi ollut 21. päivään saakka.

Markkinaoikeus oli Espoon kaupungin kanssa samaa mieltä siitä, että hankintaoikaisupäätökseen liittyvä valitus oli tehty vuorokauden myöhässä, eikä ottanut asiaa ratkaistavakseen.

Markkinaoikeuden ratkaisu kokonaisuudessaan

Espoon tapauksen ratkaisu

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*