Hankintalain mukaisia EU-kynnysarvoja tarkastellessa tulee aluksi tutustua hieman niiden taustaan.

Suomi on jo ennen EU-jäsenyyttään liittynyt ja sittemmin EU:n jäsenenä sitoutunut noudattamaan Maailman kauppajärjestön (WTO) hankintasopimuksen velvoitteita. Sopimus tunnetaan myös GPA-sopimuksena (Government Procurement Agreement). Tässä sopimuksessa on omat kynnysarvonsa, joihin myös hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot perustuvat.

GPA-sopimuksen kynnysarvot on ilmaistu sopimuksen liiteosassa erityisnosto-oikeuksin (SDR).

Erityisnosto-oikeuksien arvo määräytyy keskeisten valuuttojen muodostaman valuuttakorin perusteella.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Hankintalain mukaiset EU-kynnysarvot taas määritellään erityisnosto-oikeuksien ja euron keskimääräisen kahden vuoden vaihtokurssin perusteella. Voimassaolevat EU-kynnysarvot eivät siten ole muuttumattomia: ne seuraavat GPA-sopimuksen mukaisia kynnysarvoja. Voimassaolevia EU-kynnysarvoja ei myöskään ole pyöristetty esimerkiksi lähimpään sataantuhanteen euroon tarkistuksista johtuen.

Lainsäädäntöteknisesti pykälä on kuitenkin haluttu tehdä muodoltaan sellaiseksi, ettei koko lakia tarvitse muuttaa kynnysarvojen muuttuessa. Siksi pykälässä todetaan lain säätämishetkellä voimassa olleet EU-kynnysarvot ja kynnysarvojen muuttumismekanismi. Voimassa olevat EU-kynnysarvot annetaan komission asetuksella, joka on suoraan jäsenmaita velvoittava. Työ- ja elinkeinoministeriön on ilmoitettava kynnysarvojen tarkistetut arvot viivytyksettä Virallisessa lehdessä. Käytännössä EU-kynnysarvot ilmoitetaan osana HILMA-ilmoitusjärjestelmää.

Muutoksia EU-kynnysarvoihin tehdään kahden vuoden välein. Viimeisin muutos tuli voimaan 1.1.2016.

Marko Rossi

Hankinta-asiantuntija, Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 2/2016

Kuntalehden lakiklinikalla Kuntaliiton lakimiehet vastaavat yleistä mielenkiintoa herättäviin kuntatoimintaa koskeviin lakikysymyksiin. Lakiklinikka julkaistaan joka toisessa Kuntalehdessä.

Aiemmin julkaistut Lakiklinikat

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*