Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Mustasaaren kunnanvaltuuston osayleiskaavapäätöksestä tehdyt valitukset.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt valitukset, jotka koskivat Mustasaaren kunnanvaltuuston vuonna 2017 hyväksymää osayleiskaavaa. Osayleiskaava mahdollisti yhteensä 12 enimmäiskorkeudeltaan 240 metrisen tuulivoimalan rakentamisen Kyrönjokilaaksoon. Osayleiskaava oli osa kahden kunnan alueelle sijoittuvaa kokonaisuutta, joka mahdollistaa yhteensä 15 tuulivoimalan rakentamisen.

Tuulivoimaloille suunniteltu alue sijaitsee Kyrönjokilaakson maisema-alueen läheisyydessä. Lähimmät voimalat sijaitsevat hankkeen toteutuessa noin 800 metrin päässä jokilaaksosta. Valtuuston päätöksestä valittiin ensin Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa muutoksenhakijat vaativat päätöksen kumoamista muun muassa sillä perusteella, että osayleiskaavan toteuttamisesta aiheutuvat maisemavaikutukset oli selvitetty puutteellisesti. Valittajien mielestä osayleiskaava ei myöskään täyttänyt maiseman vaalimista ja tuulivoimarakentamisen maisemaan sopeutumista koskevia yleiskaavan sisältövaatimuksia.

Valitus ei menestynyt kummassakaan oikeusasteessa. KHO muistuttaa tuoreessa vuosikirjapäätöksessään ratkaisussaan, että osayleiskaavassa osoitetut tuulivoimaloiden alueet sijoittuivat alueelle, jolle oli Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 2:ssa arvioitu mahdolliseksi sijoittaa kokoluokaltaan maakunnallisesti merkittävä tuulivoimaloiden alue.

-Vaikka osayleiskaavan mahdollistamien tuulivoimaloiden vaikutus Kyrönjokilaakson maisemaan oli laaditun vaikutusten arvioinnin perusteella paikoin merkittävä, maisema-alueelle aiheutuvien haitallisten vaikutusten voitiin kuitenkin arvioida jäävän kokonaisuutena tarkasteltuna kohtalaisiksi muun ohella siitä syystä, että kaava-alue sijoittui peltolaaksojen rajaaman metsäisen alueen keskelle, eivätkä voimalat siten rikkoneet tärkeää Kyrönjokilaakson maisematilan reunaa. Nyt kysymyksessä olleen tuulivoimahankkeen maisemallisia yhteisvaikutuksia toisen lähialueelle sijoittuvan tuulivoimapuiston kanssa ei voitu pitää merkittävinä, KHO:n päätöksessä todetaan

Ratkaisu kokonaisuudessaan KHO:n sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä