Viime
viikolla valmistuneen lastenkulttuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen tavoite on
saada taide ja kulttuuri nykyistä paremmin ja tasavertaisemmin lasten
saataville.

Ohjelmatyöryhmässä
Kuntaliittoa edustanut erityisasiantuntija Ditte Winqvist painottaa, että
kysymys on asenteisiin vaikuttamisesta ja huomioonottamisesta sekä
olemassaolevien mahdollisuuksien ja resurssien hyväksikäyttämisestä.


Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)
Uusia velvotteita ei kunnille tässäkään nyt haluta.


Esityksen
yhteydessä on puhuttu myös eheytetystä koulupäivästä, jolloin normaalin
kouluopetuksen lisäksi päivään sisältyisi erilaista harrastustoimintaa.Työryhmä ei esitä eheytettyä koulupäivää, mutta pitää tärkeänä, että koulun
tiloissa järjestetään lapsille erilaista vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa.Kuntaliitto on aiemminkin kannattanut sitä, että koulun tiloja käytetään oppituntien
jälkeiseen harrastustoimintaan. Se on hyvä lapsille, jotka sillä tavalla
pääsevät paremmin osallisiksi erilaisesta toiminnasta, sanoo Winqvist.


Se on hyvä tapa edistää lastenkulttuurin tavoitteita.


Paikkakuntaan
juurruttamista


Koulun
jälkeisen toiminnan pitää kuitenkin tapahtua vapaaehtoisvoimin tai muuten ilman
kunnan velvotteita, Winqvist painottaa.Kuntien osuus lastenkulttuurin kehittämisessä on erityisesti paikallisuuden ja
toisaalta lasten kulttuuritarpeiden huomioonottaminen toimintaa suunniteltaessa
ja esimerkiksi opetussuunnitelmissa.Paikkakuntaan juurruttaminen on yksi tärkeä asia, sanoo Winqvist.Lasten ja nuorten pitäisi saada tietoa oman paikkakuntansa menneisyydestä ja
nykypäivästä kouluopetuksessa ja muissakin yhteyksissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä laadittu
ohjelmaehdotus korostaa lapsuuden laatua ja arvostamista, lasten ja nuorten
kuulemista esimerkiksi heidän käyttämiensä ympäristöjen suunnittelussa sekä
aikuisten ja lasten vuorovaikutuksen tärkeyttä, esitystä perustellaan.


Lastenkulttuurille osaamiskeskus


Lastenkulttuuripoliittinen
ohjelma sisältää seitsemän kulttuuri- ja koulutuspolitiikkaan kohdistuvaa
ehdotusta.


Ohjelmassa
esitetään valtakunnallisen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämiskeskuksen
perustamista, taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja saatavuuden parantamista,
lasten osallistumismahdollisuuksien lisäämistä taiteessa ja kulttuurissa,
liikuntaan ja harrastamiseen innostavien tilojen avaamista, lasten ja nuorten
kulttuuriosaamisen lisäämistä sekä lastenkulttuurin ja taidepedagogiikan
lisäämistä opettajien koulutuksessa.


– Pidän hyvänä, että ohjelmaehdotuksessa on
lähdetty lastenkulttuurin laajasta ymmärtämisestä, jossa lapsilla on oikeus
kaikkeen taiteeseen ja kulttuuriperintöön. Lapset ovat aikuisia valppaampia
omaksumaan, kokemaan ja oppimaan taiteesta ja kulttuurista ympärillämme.
Lapsiyleisö on uteliasta, rehellistä ja pyrkii usein aktiiviseen
vuorovaikutukseen, kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki sanoi ohjelmaehdotusta
vastaanottaessaan.


– Käynnissä olevassa perusopetuksen
opetussuunnitelmauudistuksessa kiinnitetään huomiota monipuolisten
oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tässä taide- ja kulttuuritoimijoilla on
paljon annettavaa, muistutti opetusministeri Kiuru.

Työryhmän ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*