Vuonna 2023 110 000 lapsesta tehtiin lastensuojeluilmoitus, mikä on 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Joka kuudennesta 13–15-vuotiaasta lapsesta tehtiin lastensuojeluilmoitus vuonna 2023, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreista tilastoista. Viime vuonna 13–15-vuotiaista tehtiin 31 000 lastensuojeluilmoitusta, kun kolme vuotta aiemmin tätä ikäryhmää koskevia ilmoituksia tehtiin 21 000. Tästä ikäryhmästä tehdään edelleen eniten lastensuojeluilmoituksia ja määrä on myös kasvanut eniten tässä ikäryhmässä.

Kaikkiaan ilmoitus tehtiin 110 000 lapsesta eli 10,2 prosentista lapsia. Kasvua vuoden takaiseen tuli 11 prosenttia.

– Nuorten pahoinvointi eri indikaattoreilla mitattuna on viime vuosina lisääntynyt. Olisi yllättävää, jos esimerkiksi nuorten lisääntyneet mielenterveyden ongelmat sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kuormitus eivät heijastuisi myös lastensuojelun palvelujen tarpeeseen, toteaa tutkimusprofessori Taina Laajasalo THL:n tiedotteessa.

Ilmoitusten kohteena olevien lasten määrän lisäksi myös ilmoitusten määrä (214 638) on kasvanut 15 prosenttia edellisestä vuodesta. Lastensuojelun asiakkuus alkaa vasta, jos sosiaalityöntekijä toteaa erityisen lastensuojelun tarpeen.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Useilla viranomaisilla, esimerkiksi poliisilla, päiväkodilla ja koululla, on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Tämän lisäksi kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksia tehdään THL:n mukaan hyvin erilaisissa tilanteissa.

– Samalla voi haastaa ammattilaisia käymään keskustelua ilmoitusten teon pelisäännöistä. On esimerkiksi syytä selvittää, missä tilanteissa selvitään koulun kasvatuskeinoilla ja missä lastensuojelun kutsuminen on perusteltua. Vuoropuhelulla löytyy tasapaino asiaan ja resurssit vapautuvat ilmoitusten käsittelystä työhön niiden lasten ja perheiden kanssa, jotka suojelua ja tukea tarvitsevat, toteaa THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka.

Yhtä lasta kohti tehtiin keskimäärin 1,9 lastensuojeluilmoitusta vuonna 2023. Luku pysynyt samana viimeiset neljä vuotta.

Eniten ilmoituksia Etelä-Savossa

Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi vuonna 2023 jokaisella hyvinvointialueella. Koko maassa lastensuojeluilmoitukset ovat yli kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa.

Väestön 0–17-vuotiaisiin suhteutettuna eniten lastensuojeluilmoituksia tehtiin Etelä-Savossa (12,8 %), Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (12,3 %) sekä Pohjois-Savossa (12 %). Vähiten ilmoituksia tehtiin Pohjanmaalla (6,9 %), Ahvenanmaalla (7,2 %) ja Etelä-Karjalassa (8,3 %).

(Lähde: THL, lastensuojelun tilastoraportti 2023.)

Enemmän kiireellisiä sijoituksia

Kiireelliset sijoitukset lisääntyivät kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta. Vuonna 2023 kiireellisesti sijoitettuna oli kaikkiaan 4 873 lasta. Kiireelliset sijoitukset lisääntyivät erityisesti elämän ensimmäisissä sijoituksissa.

Kiireellisiä sijoituksia tehdään eniten 15-vuotiaille.

Kiireellisesti sijoitettuja lapsia oli eniten Kymenlaaksossa (1,7 %) ja vähiten Etelä-Karjalassa (0,4 %). Kiireellisten sijoitusten määrä kasvoi vuonna 2023 useilla alueilla, mutta ei kaikilla. Kiireelliset sijoitukset vähenivät eniten Satakunnassa.

Alueellinen vaihtelu johtuu THL:n mukaan alueellisista toimintatavoista.

– Joillain alueilla kiireellistä sijoitusta käytetään vain akuuteissa vaaratilanteissa, kun taas toisaalla myös suunniteltuna interventiona esimerkiksi puuttumalla lapsen päihteiden käyttöön, Yliruka kertoo. 

Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä kasvoi edellisestä vuodesta neljä prosenttia. Edellisen kerran asiakasmäärissä oli kasvua vuonna 2014.

– Tämä voi kertoa siitä, että lastensuojelun avohuoltoa edeltävät perhesosiaalityön palvelut ja muut peruspalvelut eivät toimi optimaalisella tavalla ennaltaehkäisevästi eikä monialainen yhteistyö toimi tarkoituksenmukaisesti, toteaa Laura Yliruka.

Liian vähän henkilökuntaa

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian mukaan ongelma on siinä, että henkilöstön määrää ei ole lisätty suhteessa kasvaneisiin työ- ja asiakasmääriin.

Myöskään ennaltaehkäiseviä palveluja ei ole vahvistettu Talentian mukaan lainkaan.

Sosiaalihuoltolain mukaisen ehkäisevän lapsiperhetyön perhemäärä säilyi lähes ennallaan vuosien 2020–2023 välillä, mutta resursseja kyseiseen lastensuojeluasiakkuutta ehkäisevään työhön ei lisätty, vaikka se helpottaisi Talentian mukaan osaltaan lastensuojelun työkuormaa ja hillitsisi kustannuksia.

– Lapsiperheitä on mahdollista auttaa myös ilman lastensuojelun asiakkuutta tarjoamalla heille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, muistuttaa Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.

– Kun ennaltaehkäisevät palvelut, kuten perhesosiaalityö, eivät vedä, tilanteesta muodostuu lastensuojelupalveluihin ohjaava automaatti.

 Lastensuojelussa sosiaalityöntekijät toimivat virkavastuulla, ja työhön sisältyy merkittävää julkisen vallan käyttöä, mikä edellyttää vahvaa ammattitaitoa ja asianmukaista koulutusta.

– Riittämättömät resurssit voivat johtaa tilanteeseen, jossa hallitsematon työmäärä ja sijaisten käyttö johtavat virheisiin, joista voi seurata jopa virkarikos. Tämä lisää entisestään työn kuormitusta, Suominen sanoo.

Talentia kertoo, että tällä hetkellä laillistettuja sosiaalityöntekijöitä on Valviran rekisterissä yli hyvinvointialueiden tarpeen. Koska alan veto- ja pitovoima on nykyisellään kehno, ratkaisut löytyvät Talentian mukaan erityisesti työn houkuttelevuudesta, kuten vaativuutta vastaavasta palkasta ja hyvistä työolosuhteista.

Yli 2000 ilmoitusta ennen syntymää

Onko kyseessä syy vai seuraus, sillä THL:n tilastosta ilmenee myös se, että vuosittain tehdään jopa noin 2000 lastensuojeluilmoitusta ennen lapsen syntymää.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus voidaan tehdä ennen lapsen syntymää, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että lapsi tarvitsee lastensuojelullisia tukitoimia heti syntymänsä jälkeen. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia tehtiin 2 193 kappaletta vuonna 2023. Viime vuonna syntyneiden määrä ei ollut selvillä vielä tilastoa tehtäessä.

Ennen koronaa vuonna 2019 ennakollisten lastensuojeluilmoitusten osuus syntyneistä lapsista oli 4,9 prosenttia (2 235 ilmoitusta).

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*