Sähköpotkulautojen onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet Tampereella painottuivat kyselyn perusteella keskustaan ja erityisesti Hämeenkadun alueelle. (Kuva: Ville Miettinen)

Tampereella on saatu ensi kertaa tarkempaa tietoa sähköpotkulautaonnettomuuksien määristä ja vakavuudesta, kun Pirkanmaan hyvinvointialue analysoi kaikki Tampereen yliopistollisen sairaalan sairaskertomukset, joissa mainitaan sähköpotkulauta.

Tampereen kaupungin tilauksesta tehty onnettomuuskertomusten tarkastelu kattoi ajanjakson 23.4.2019–30.9.2022. 

Aineistosta nousivat esille onnettomuuksien määrän kasvu potkulautailun lisääntyessä, yöaikaisten onnettomuuksien suuri määrä ja tapahtumien aiheuttamat onnettomuuspiikit.

Tarkasteluajanjaksona sähköpotkulautoihin liittyvien onnettomuuksien vammoja hoidettiin sairaanhoitopiirin alueella 1 041 kertaa.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Tampereen kaupungin tiedotteen mukaan sähköpotkulautaonnettomuuksien määrä on kasvanut suurin piirtein samassa suhteessa ajokilometrien kasvun kanssa.

Viime kesän suosituimmalla ajokaudella 1.6. –31.8.2022 Tampereella tapahtui yhteensä 245 sairaalahoitoa vaatinutta sähköpotkulautaonnettomuutta. Määrä on hieman enemmän kuin vastaavana ajanjaksolla vuonna 2021, mutta vuokrauskertoihin suhteutettuna kuitenkin hieman alhaisempi. 

Yöaika, tapahtumat ja päihteet näkyvät tilastoissa

Koko tarkastelujaksolla 45 prosenttia onnettomuuksista tapahtui yöaikaan, keskiyön ja aamukuuden välillä.

Yöaikaisissa onnettomuuksissa päihteillä on erittäin suuri merkitys, sillä vähintään kolme neljästä onnettomuuteen joutuneesta oli onnettomuushetkellä päihtyneenä.

Myös kesän tapahtumien aikana sattuu enemmän potkulautaonnettomuuksia. Suurimpien yleisötapahtumien aikana onnettomuuksien suhteellinen määrä on yli puolitoistakertainen tavanomaiseen kesäviikonloppuun verrattuna.

Yöaikaisten onnettomuuksien osuus on hieman laskenut vuosi vuodelta, mutta lasku ei ole ollut merkittävää huolimatta siitä, että kesällä 2022 Tampereella oli käytössä koko kaupungin alueella öinen nopeusrajoitus 15 km/h vuokrattaville sähköpotkulaudoille.

Suurimmassa osassa onnettomuuksista loukkaantunut oli sähköpotkulaudan kuljettaja. Sivullinen liikkuja on joutunut sähköpotkulautaonnettomuuden vuoksi sairaalahoitoon yhteensä 30 tapauksessa viimeisen kahden ajokauden aikana. Pysäköityihin sähköpotkulautoihin törmänneitä ei sen sijaan ole päätynyt sairaalahoitoon kuin yksittäisiä kertoja.

Kolmannes vaatii leikkausta tai osastohoitoa

Onnettomuustarkastelu toi myös tarkempaa tietoa niiden vakavuudesta. Jopa 34 prosenttia sairaalahoitoon hakeutuneista on tarvinnut leikkaus- ja/tai osastohoitoa.

Myös vakavia vammoja, esimerkiksi avomurtumia tai aivoverenvuotoja, aiheuttavien onnettomuuksien määrä on sähköpotkulautojen käytön lisääntyessä hieman noussut, mutta on koko tarkastelujaksolla alle 6 prosenttia kaikista sairaalahoitoon hakeutuneista. Vakavimmista vammoista yli puolet tapahtuu yöaikaan, ja yöllä tapahtuneissa tapaturmissa korostuvat pään ja kasvojen alueen vammat.

Kuolemaan johtaneita sähköpotkulautaonnettomuuksia ei ole Tampereella ollut.

Asukaskyselyssä toivottiin vähemmän lautoja ja selkeämpää pysäköintiä

Kokemuksia sähköpotkulautailun turvallisuudesta selvitettiin myös Tampereen kaupungin syksyllä 2022 teke mässä kyselyssä. Kyselyyn vastasi noin 4500 henkilöä, joista noin puolet oli itse käyttänyt sähköpotkulautaa menneen kesän aikana.

Vastanneista reilu 60 prosenttia piti vuokrattavia sähköpotkulautoja hyvänä lisänä kaupungin liikkumismahdollisuuksiin. Lautojen määrää, joka nousi Tampereella kesän aikana noin 6 800:aan, pidettiin kuitenkin yleisesti ottaen liian suurena. Toisaalta tietyille asuinalueille toivottiin lisää potkulautoja.

Lähes 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että huonosti pysäköidyistä sähköpotkulaudoista on aiheutunut vaaraa omassa liikkumisessa. Erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kannalta ne nähtiin ongelmallisiksi. Varsinaisia onnettomuuksiakin huonosti pysäköityjen potkulautojen seurauksena tuotiin esiin vähän. Sen sijaan läheltä piti -tilanteita raportoitiin satoja erityisesti ydinkeskustasta.

Sähköpotkulautayhtiö Voin järjestämällä ”jurriradalla” voi viime kesänä Tampereen keskustassa kokeilla ns. promillelasien avulla, miltä humalassa sähköpotkulaudalla liikkuminen tuntuu. Tarkoitus oli konkretisoida alkoholin vaaroja sähköpotkulaudoilla ajettaessa. (Kuva: Ville Miettinen)

Säännöt tunnetaan huonosti

Sähköpotkulautoja vuokraavan Voi-yhtiön viime vuona tekemän kyselyn mukaan sähköpotkulautailun säännöt tunnetaan heikosti. Esimerkiksi puolet kyselyyn vastanneista uskoi, että autoilijan on aina väistettävä sähköpotkulaudalla suojatietä ylittävää henkilöä. Tämä ei pidä paikkaansa.

Jos sähköpotkulautailija ajaa suojatien yli, niin väistämissäännöt menevät ajoneuvojen liikennesääntöjen ja liikennemerkkien mukaan. Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu liikennemerkillä, väistäminen pyörätien ja ajoradan risteyksessä määräytyy liikennesäännön mukaan: risteyksessä pyörätieltä ajoradalle tulevan sähköpotkulautailijan on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä.

Voin kyselyn SynoIntillä teettämän kyselyn, johon vastasi 1 009 henkilöä, mukaan sähköpotkulaudalla humalassa ajaa kaksi kertaa todennäköisemmin mies kuin nainen. Alkoholin vaikutuksen alaisena ajelu oli lisäksi selvästi yleisempää nuorimmissa ikäryhmissä, erityisesti 18–24-vuotiaiden keskuudessa.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*