Sastamalan päätös rajoittaa kaikkien alle 20-vuotiaiden nuorten pääsy omatoimikirjastoon oli apulaisoikeusasiamiehen mielestä syrjintää. Vaikka jotkut nuoret häiriötä aiheuttivat, niin kaikilta nuorilta ei pääsyä tiloihin voinut evätä omatoimipalveluaikana. (Kuva: Ville Miettinen)

Sastamalan kaupungin keino puuttua Äetsän omatoimikirjastossa ilmenneisiin järjestyshäiriöihin oli syrjintää. Kaupungissa estettiin alkuvuodesta 2018 alle 20-vuotiaiden nuorten pääsy kirjastoon ns. omatoimiaikana. Syynä olivat nuorten aiheuttamat järjestyshäiriöt kirjaston tiloissa.

Koska häiriöiden aiheuttajia ei pystytty todentamaan, niin päädyttiin estämään kaikkien alle 20-vuotiaiden pääsy Äetsän omatoimikirjastoon. Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen mukaan kaupunki syyllistyi syrjintään, kun eväsi yhdeltä ikäryhmältä pääsyn kirjastopalveluiden pariin pelkän iän perusteella.

-Kirjastopalvelut on yleisistä kirjastoista annetun lain perusteella nimenomaan tarkoitettu kaikille eikä minkäänlaisista ikärajoista kirjaston palveluiden saamiselle ole laissa säädetty. Kirjaston käyttösäännöillä tai muilla viranomaisen omilla toimenpiteillä ei voida asettaa lakiin perustumattomia rajoituksia kirjaston käytölle.

-Yleinen kaikkiin alle 20-vuotiaisiin henkilöihin kohdistunut kirjaston käytön rajoittaminen on ollut välitöntä syrjintää, vaikka rajoitus sinänsä onkin kohdistunut vain kirjaston ylimääräisenä pidettävään palveluun ja perustunut sellaisiin järjestyshäiriöihin, joihin on tapauskohtaisesti oikeus puuttua laissa erikseen säädetyssä järjestyksessä, ratkaisussa todetaan.

Ymmärrystä tosin kaupungin tekemää päätöstä kohtaan oli, mutta syrjintä on syrjintää.

-Ymmärrän sinänsä sen, miksi nyt omaksuttuun käytäntöön oli turvauduttu selvityksen mukaan tilapäisesti tilanteen rauhoittamiseksi. Nykytilanteesta minulla ei ole tietoa. Yhtä lailla ymmärrän sen, jos omatoimipalvelun käyttäjien keskuudessa aiheuttaisi hämmennystä se, että palvelusta jouduttaisiin luopumaan kokonaan vain joiden henkilöiden hallitsemattoman häiriökäytöksen seurauksena, apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen toteaa ratkaisussaan.

Ratkaisu kokonaisuudessaan

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*