Kuva: Ville Miettinen

Kuntien käytännöt opetuksen järjestämisessä koronaepidemiavalmiudessa vaihtelevat suuresti. Koulujen sulkeminen varotoimena on herättänyt niin kysymyksiä kuin vaatimuksiakin muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, kok., tiedotti sunnuntai-iltana, että Helsinki ei sulje koulujaan eikä päiväkotejaan koronan takia ainakaan vielä. Vapaavuoren mukaan Helsinki noudattaa maan hallituksen linjauksia. Päätös oli sama, johon Helsinki päätyi jo perjantaina.

– Kuntien tehtävä on toimeenpanna valtiovallan mahdolliset päätökset ja ottaa vastuu niiden seurausvaikutusten hoitamisesta. Samalla kunnille syntyy tarve ja osin painekin ottaa kantaa niihin kysymyksiin, joihin hallitus ei ota kantaa tai joissa sen linjaukset eivät ole syystä tai toisesta täsmällisiä. Tällaisiakin riittää, Vapaavuori kirjoittaa blogissaan.

Tiedotustilaisuudessaan Vapaavuori painotti, että Helsinki tekee päätöksensä parhaan käytössä olevan tiedon mukaan, eikä tällä hetkellä ole Vapaavuoren mukaan näyttöä siitä, että koulujen sulkeminen hidastaisi epidemiaa merkittävästi.

-Sen sijaan on riski, että jos se tehdään, ja varsinkin jos se tehdään hallitsemattomasti, se haittaa koronaviruksen torjuntaa enemmän kuin mitä se hyödyttää.

Blogissaan Vapaavuori muistuttaa koronan vaikutusten olevan hämmentävän laajat.

-Mitä rajummista toimista on kyse, sitä enemmän ne käytännössä kaatuvat kaupunkien ja kuntien kontolle, tekee ne muodollisesti kuka tahansa, Vapaavuori kirjoittaa ja korostaa kuntasektorin ja valtion yhteistyön tärkeyttä.

Hän myös arvioi, että jos Helsinki sulkisi koulut, muut seuraisivat perässä, ja epäluottamus hallituksen linjausta kohtaan olisi levinnyt.

– Käytännön arjessa valtion ja kuntien päätökset muodostavat kansalaisille yhden ja saman kokonaisuuden. Paikalliselle harkinnalle ei pitäisi antaa liikaa sijaa. Tarvitaan aitoa dialogia, omaa lokeroa laajempaa vastuunkantoa ja keskinäistä kunnioitusta.

Lempäälä haluaa vähentää koulussa käyvien määrää

Hallitus suositteli torstaina yli 500 henkilön yleisötilaisuuksien perumista, ja perjantaina aluehallintovirastot kielsivät tällaiset tilaisuudet.

Kysymyksiä on herättänyt, miksi vastaavaa suositusta ei anneta suuriin kouluihin. Joissain kunnissa tämä kysymys on johtanut myös toisenlaisiin päätelmiin kuin Helsingissä.

Lempäälän kunta tiedotti sunnuntaina, että ruokailu- ja välituntitilanteet isoissa kouluissa muodostavat yli 500 henkilön kohtaamisia ja riski mahdolliselle koronavirustartunnalle nousee merkittävästi.

– Valmiusryhmä on päättänyt 15.3.2020, että pienennämme Lempäälän kunnassa toimivien isojen yksikköjen henkilömäärää. Mietimme jatkuvasti lisäkeinoja ehkäistä tartuntariskiä yksiköissämme, tiedotteessa todettiin.

Käytännössä tämä tapahtuu niin, että 5.-9.-luokkalaisille tarjotaan normaalia laajempia etäopiskelumahdollisuuksia.

– Mikäli suuri osa oppilaista siirtyy etäopiskelun piiriin, pystymme vähentämään koronaviruksen leviämisriskiä merkittävästi. Näin suojaamme myös esiopetuksessa olevien ja 1. – 4. vuosiluokkien oppilaiden tartuntariskiä. Kun lähiopetuksessa on vähemmän oppilaita, voimme jakaa toimintaa pienempiin ryhmiin ja vähentää merkittävästi lähikontakteja. Voimme myös porrastaa ruokailuja paremmin ja antaa ruokailuryhmien väliin enemmän aikaa tarkemmalle siivoukselle, Lempäälä suunnittelee.

Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö iloitsi Twitterissä siitä, että oppilaiden vanhemmat oli tavoitettu nopeasti etäopetuksen ruoanjakelua koskevassa kyselyssä.

Lukioita etäopetukseen

Vantaa teki sunnuntaina päätöksen, että kaupungit lukiot siirtyvät maanantaina kahdeksi viikoksi etäopetukseen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Etäopetus järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti eli kunkin aineen opettaja opettaa ja ohjeistaa opiskelijoita etäopiskeluun lukujärjestykseen merkittyinä aikoina. Opettajat voivat työskennellä joko oppilaitoksen tiloissa tai kotoa käsin.

Vantaan lukioiden opettajat voivat työskennellä etäopetuksessa kotona tai koulussa.

– Opinto-ohjaajan ja opiskelijan erikseen niin sopiessa ohjauskeskustelut voidaan käydä myös oppilaitoksen tiloissa. Sama koskee myös psykologi- ja kuraattoripalveluita. Rehtorit, virka-apulaisrehtorit, opiskelijahuollon henkilöstö sekä lukiosihteerit työskentelevät oppilaitoksen tiloissa, Vantaa tiedottaa.

Espoo puolestaan päätti lauantaina, että kaupungin lukioissa siirrytään itsenäiseen etäopiskeluun maanantaina. Tarkoitus on varmistaa, että lukiot kykenevät hoitamaan ylioppilaskirjoitukset.

-Ehkäisemme ennalta koronaviruksen leviämistä erityisesti kirjoittajien keskuuteen minimoimalla lukioissa olevan opiskelijajoukon vain kirjoituksiin osallistuviin.

Myös Kempeleessä siirrytään lukion etäopetukseen, twiittasi kunnanjohtaja Tuomas Lohi sunnuntaina.

Rovaniemellä alkaa lukioiden etäopetus tiistaina ja lähiopetus keskeytyy toistaiseksi. Toimenpiteellä halutaan mm. turvata ylioppilaskirjoitukset.

– Kaupungin peruskoulut ja päiväkodit jatkavat toimintaansa toistaiseksi normaalisti. Näiden osalta odotetaan vielä mm. valtioneuvoston päätöksiä, Rovaniemen verkkosivuilla kerrotaan.

Myös Oulun lukioissa siirrytään maanantaista alkaen etä- tai verkko-opetukseen sekä tuettuun itsenäiseen opiskeluun.

– Keskeistä on opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi sekä turvallisuus poikkeuksellisessa tilanteessa. Toimenpiteellä pyritään myös varmistamaan ylioppilaskirjoitusten sujuvuus. Järjestely jatkuu 2.4.2020 saakka, Oulun verkkosivuilla kerrotaan.

Tampereella yläkoululaisille tarjotaan mahdollisuutta etäopetukseen ja lukiot siirtyvät etäopetukseen maanantaista alkaen. Vuosiluokkien 7-9 kohtalla järjestely jatkuu ainakin kaksi viikkoa ja lukioissa 2.4. asti.

Kaikki Tampereen perusopetuksen koulut tarjoavat myös mahdollisuuden lähiopetukseen oppilaan omassa koulussa. Kaikkien koulujen vuosiluokat 1-6 jatkavat toimintaansa normaalisti.

Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen korosti valtion, kuntien ja viranomaisten yhteistyötä. Lahdessa koulut ja päiväkodit ovat auki maanantaina, Timonen kertoi.

Imatra kehottaa mahdollisimman monia etäopetukseen

Reipaampaa linjaa reagoinnissa edustaa Imatran kaupunki, joka suosittaa, että kaikki ne lapset ja nuoret, jotka voivat, jäisivät kotiin maanantaista alkaen. Suositus koskee peruskoulua ja lukion 1-2 luokan oppilaita. Sama ohjeistus koskee varhaiskasvatusta sekä esiopetuksessa olevia lapsia.

Vaikka kaikkia, jotka voivat, suositellaan jäämään kotiin, päiväkodit ja koulut toimivat normaalisti niihin saapuville lapsille, kaupungin tiedotteessa sanotaan.

Kotiin jääville imatralaislapsille toimitetaan opiskeluohjeet Wilma-viestipalvelun kautta.

Imatran vs. kaupunginjohtaja Kaisa Heino viittasi Twitterissä tasavallan presidentin sanoihin ja kehotti hakemaan henkistä lähentymistä fyysisen etäisyyden vallitessa.

Päiväkotien sulkeminen hankalaa

Hallituksen odotetaan päivittävän maanantaina linjauksiaan toimenpiteistä koronaepidemiaan valmistautumisessa.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen muistutti sunnuntaina Twitterissä, että koulujen ja päiväkotien sulkeminen ei ole helppoa. Varhaiskasvatuksen järjestäminen on eri asia kuin perusopetuksen, Lahtinen muistutti.

-Varhaiskasvatusta ei voi järjestää etänä. On pohdittava kunnan järjestämisvelvoitteen ja lapsen varhaiskasvatusoikeuden rajoittamista. Se ei ole kunnan päätettävissä.

– Päiväkoteja voidaan toki sulkea, mutta palvelun järjestämisvastuu ei tartuntatauti- tai varhaiskasvatuslain perustein kunnan vastuulta häviä. Jos päiväkodit on kiinni missä kaikille tarvitseville/halukkaille palvelu sitten toteutettaisiin? Tämä ei ollenkaan yksinkertainen asia, Lahtinen twiittasi.

Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila kertoi Twitterissä, että kunnassa pohditaan sote-henkilöstön lasten hoidon järjestämistä siinä tapauksessa, että päiväkodit suljettaisiin.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*