Opetusministeri Li Andersson toivoo jokaisen kunnan selvittävän etäoppilaiden ruokatarpeen. Tampereella oppilaiden ruokahuollon kysyntä yllätti ruokailun järjestäjät.

Ruokailu on järjestettävä niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Etäopetuksessa oleville oppilaille kouluruokailua voidaan järjestää siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa.

Näin toteaa oikeuskansleri Tuomas Pöysti vastauksessaan kanteluun, jossa pyydettiin yhdenvertaisuuden ja lasten oikeuksien näkökulmasta linjausta kouluruokailun järjestämiseen koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Valmiuslain soveltamisasetuksen mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää muun muassa perusopetuslaissa säädettyjä palveluja ja etuuksia siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa, mutta muun muassa esiopetuksen oppilaita ja perusopetuksen 1-3 vuosiluokkien oppilaille palvelut tulee järjestää, oikeuskansleri toteaa.

-Ruokailu on järjestettävä niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen, oikeuskanslerin ratkaisussa todetaan.

Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko kommentoi oikeuskanslerin ratkaisua Twitterissä.

OKM: Järjestämisessä isoja alueellisia eroja

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintoviraston kunnille viikolla 15 tekemän kyselyn perusteella kouluruokailua tarjotaan kaikille halukkaille oppilaille 47,3 prosentissa kaikista vastanneista kunnista koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana.

Kyselyn mukaan reilu neljäsosa kunnista (27,3%) tarjoaa kouluruokaa vain lähiopetuksessa oleville oppilaille. Kyselyyn vastasi perusopetuksen osalta 252 kuntaa eli 85,7 prosenttia kaikista kunnista.

Neljännes vastanneista kunnista ilmoittaa kouluruokaa tarjottavan muilla perusteilla. Näissä kunnissa kouluruokailu järjestetään lähiopetuksen oppilaiden lisäksi osalle etäopetuksessa olevista oppilaista esimerkiksi sosiaalisin ja taloudellisin perustein ja/tai muulla harkinnalla, jolla pyritään kohdentamaan ateriatukea erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville oppilaille.

Kouluruoan tarjoaminen kaikille halukkaille on keskimääräistä yleisempää suurimmissa kunnissa, kun verrataan 20 suurimman kunnan vastauksia muihin kuntiin.

Ministeri toivoo kunnilta toimia

Opetusministeri Li Anderssonin, vas., mukaan kyselyn perusteella tilanne kunnissa vaikuttaa monin osin hyvältä.

Andersson kuitenkin korostaa, että kouluruoan jakelu olisi tärkeää saada käyntiin sitä tarvitseville etäopetukseen osallistuville lapsille ja nuorille myös niissä kunnissa, joissa näin ei vielä tällä hetkellä toimita.

-Yksikään lapsi tai nuori ei saa jäädä nälkäiseksi koronaepidemian takia, Andersson kirjoittaa verkkokolumnissaan.

Andersson kirjoittaa, että kouluruokailu on kaikkien lasten oikeus ja se on myös kaikkien kasvua ja yhdenvertaisuutta merkittävällä tavalla turvaava asia.

– Monissa perheissä taloudellinen tilanne on tiukka ja kouluruokailulla on tästäkin syystä tärkeä rooli perheiden arjessa. Nyt on lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta elintärkeää, että kouluruokailu saadaan jokaisessa kunnassa järjestettyä niin, että yksikään lapsi tai nuori ei jää nälkäiseksi koronaepidemian takia.

– Suosittelen opetusministerinä voimakkaasti, että kaikissa kunnissa kartoitetaan kotona opiskelevien lasten tarvetta kouluruokaan, ja järjestetään kouluruokailu omalle kunnalle sopivalla tavalla kaikille sitä tarvitseville lapsille.

Andersson toteaa linjauksen siitä, että myös etäopetuksessa oleville kouluruokailu voidaan järjestää siinä laajuudessa kuin se on mahdollista, tarkoittavan, että kouluruokailu tulee järjestää kunnan olosuhteisiin sopivalla tavalla.

– Kouluruokailun järjestämisessä on tärkeää huomioida poikkeusolojen tarkoitus, eli koronavirusepidemian tehokas rajoittaminen. Aterioiden järjestäminen normaaliin tapaan kaikille lapsille johtaisi merkittävään lähikontaktien määrän lisääntymiseen ja siksi siitä on tässä tilanteessa luovuttu, Andersson kirjoittaa.

– Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kouluruokaa ei tulisi tarjota etäopetuksessa oleville oppilaille lainkaan, vaan kunkin kunnan on etsittävä tilanteeseen sopiva toteutustapa ja kouluruoan jakelun laajuus.

Kouluruoan kysyntä on yllättävänkin suurta

Andersson arvioi kuntien ja koulujen suorituneen poikkeusoloissa pääosin ”kiitettävän hyvin”.

– Uskon ja myös edellytän, että jokaisessa kunnassa löytyy sopiva tapa järjestää kouluruoka kaikille sitä tarvitseville, ministeri kirjoittaa.

Pääkaupunki Helsinki on tähän asti järjestänyt kouluruokailun lähiopetuksessa ja etäopetuksessa oleville 1–9 luokkien oppilaille oppilaiden omissa kouluissa.

Etäopetuksessa olevilla oppilailla on jatkossakin mahdollista ruokailla koulussa, mutta 27.4.2020 alkaen oppilaat tai heidän huoltajansa voivat myös noutaa oppilaan aterian koulusta.

Joensuussa puolestaan alkoi keskiviikkona kouluruokajakelu 4 000 oppilaalle. Kouluruoka jaetaan ruokakassina kerran viikossa etäopiskelussa oleville peruskoulun, lukion ja esiopetuksen oppilaille, jotka ovat ilmoittautuneet ruokapaketin ottajaksi.

– Ruokakassien määrä kertoo, että kouluruoalle on suuri tarve ja hienoa, että pystymme sen oppilaille järjestämään. Ruokakassissa on aina viiden päivän ruoka-annokset, vihanneksia ja näkkileipäpaketti tai leipää , Joensuun kaupungin hyvinvointikoordinaattori Heini Lehikoinen sanoo tiedotteessa.

Tampereella esi- ja perusopetuksen ruokahuollon tarpeellisuus ja suosio ovat ylättäneet kaupungin. Suuren suosion vuoksi jakelu on edellyttänyt erityisjärjestelyjä.

Perheet ilmoittivat ruokahuollon tarpeesta noin 8000 lapselle. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 40 000 ruoka-annoksen jakamista oppilaille viikon aikana. Osa perheistä on toivonut saavansa ruoka-annokset kotiin kuljetettuina.

Ruoka-annosten jakaminen Tampereella käynnistyy maanantaina 20.4.

Aiheesta aiemmin: Kunnat ratkovat etäoppilaiden ruokahuoltoa – keinoina lahjakorit, ruokakassit ja jatkuvat ruokailut

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*