Valtaosa 1-3 luokan oppilaista on tällä hetkellä etäopetuksessa. (Kuva: Seppo Haavisto)

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston tekemän kyselyn perusteella koronan aiheuttaman poikkeustilan aikana Suomessa ei ole suuria alueellisia eroja lasten osallistumisessa varhaiskasvatukseen tai lähiopetukseen. Tilanne voi kuitenkin muuttua vielä kevään aikana, sillä useammassa kunnassa ovat pohdinnassa lomautukset, jotka kohdistuisivat myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstöön.

Kyselyyn vastanneista kunnista 63 prosenttia harkitsee varhaiskasvatuksen ja 52 prosenttia perusopetuksen henkilöstön lomautuksia. Tähän mennessä kyselyyn vastanneista kunnista 4 prosenttia ilmoitti lomauttaneensa varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Kahdeksan prosenttia kunnista ilmoitti lomauttaneensa perusopetuksen henkilöstöä. Lomautukset ovat kohdistuneet pääasiassa koulunkäynninohjaajiin ja varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen avustajiin.

Lapset pääsääntöisesti kotona

Tuoreen kyselyn perusteella normaalitilanteeseen verrattuna perusopetuksen lähiopetukseen osallistui 9 prosenttia kaikista 1-3-luokkien oppilaista ja 7,5 prosenttia 4-9 luokkien erityisen tuen päätöksen saaneista oppilaista. Vastaavasti kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui kyselyhetkellä 22 prosenttia lapsista ja kunnalliseen esiopetukseen 16. Ministeriö ja aluehallintovirastot tekevät kyselyn koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikana viikoittain. Tuoreet tulokset ovat viikolta 14 eli maalis-huhtikuun vaihteesta.

Kunnista kerättyjen tietojen perusteella etäopetus toimii pääsääntöisesti hyvin. Etäopetusta antavat opettajat ovat joutuneet tekemään rajun digiloikan, mutta koulut ovat löytäneet uusia keinoja asioiden hoitamiseksi.

Tukea tarvitaan

Ongelmiakin toki on. Muutama kunta lomautti heti koronakurimuksen alkajaisiksi koulunkäyntiavustajat, mikä on väistämättä näkynyt opinnoissa, kun tuttua aikuista ei ole rinnalla ollut. Tänään Yle uutisoi myös siitä, kuinka esimerkiksi Kouvolassa osaan etäopetuksessa olevista koululaisista ei ole saatu yhteyttä lainkaan.

-Vastaajien huolenaiheena ovat perheiden väliset erot ja se, että tukea tarvitsevat eivät etäopetusmallissa saa riittävästi apua koulunkäyntiin. Uusia toimintamalleja on kehitteillä; esimerkiksi on perustettu moniammatillisia ryhmiä, jotka kartoittavat ja ovat aktiivisesti yhteydessä tukea tarvitseviin perheisiin tai oppilaisiin, opetusministeriön tiedotteessa todetaan.

Kouluruokailuun on kehitetty erilaisia toimintamalleja ruokatavarakasseista aina ruokarahan antamiseen. Jossain on annettu harkinnanvaraista tukea huonoimmassa tilanteessa oleville perheille ja osassa kuntia on mahdollistettu ruokailu kouluilla niille, jotka sitä tarvitsevat.

Tuoreeseen kyselyyn vastasi verkkokyselynä 223 suomalaista kuntaa, joka on 76 prosenttia kuntien kokonaismäärästä. Kunnilta toivotaan edelleen aktiivisuutta viikoittaiseen kyselyyn vastaamisessa, sillä kysely antaa arvokasta tietoa tilanteen johtamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*