Kuva: Seppo Haavisto

Opettajan ammattia arvostetaan edelleen yhteiskunnassa. Yläkouluopettajien kokemusten mukaan Suomen kouluissa on hyvä yhteisöllinen ilmapiiri ja yhteisöllisyys on viime vuosina noussut. Samaan aikaan opettajien tyytyväisyys työympäristöönsä on kuitenkin vähenemässä.

Tiedot ilmenevät kansainvälisestä TALIS 2018 -tutkimuksesta, johon osallistui 48 maata. Tulokset antavat käsityksen opettajien ja rehtoreiden työoloista ja siitä, miten he kokevat oman koulunsa opetusympäristön.

Vaikka opettajien työtyytyväisyys oli laskussa, olivat opettajat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä työhönsä. Opettajien yhteisöllisyys taas ei ole perinteisesti ollut yläkouluissa yhtä suurta kuin alakouluissa, mutta oli nyt kasvussa.

Tutkimuksen tiedot kerättiin keväällä 2018. Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen projektipäällikön Matti Taajamon mukaan tulokset toivat esiin suomalaisopettajien osaamisen ja innovointikyvyn.

Mainos– Haluan korostaa, että meillä on hyvät ja koulutetut opettajat. Jo tulosten perusteella olisi voinut päätellä, kuinka hyvin Suomen opettajat selviävät korona-ajan poikkeusoloista.

Kouluissa korostetaan yhteisöllisyyttä yhä enemmän

Kouluissa edistetään asioita aiempaa useammin yhteisöllisesti. Viimeisen viiden vuoden aikana sekä tiimityönä opettaminen että osallistuminen ammatilliseen yhteistoiminnaiseen oppimiseen ovat lisääntyneet opettajien keskuudessa.

Opettajat luottavat toisiinsa, ja koulu kannustaa oma-aloitteisuuteen. Koulun kulttuuriin kuuluu vastuun jakaminen.

Yhteisöllisyydessä on vielä myös paljon parannettavaa. Esimerkiksi ruotsalais- ja norjalaisopettajat osallistuivat suomalaisopettajia aktiivisemmin eri yhteistyömuotoihin toisten opettajien kanssa. Suomalaisopettajat kokevat myös saavansa selvästi vähemmän palautetta työstään verrattuna muihin vertailumaihin keskimäärin.

Taajamo muistuttaa, että osin kyse on myös kansainvälisen tutkimuksen kysymyksenasettelusta.

– Suomessa yhteisöllisyyden muodot voivat olla toisenlaisia kuin jossain muualla. Esimerkiksi opettajahuoneessa tapahtuu informaalia yhteistyötä.

Työtyytyväisyys hyvä, mutta laskussa

Opettajat ovat työhönsä pääosin tyytyväisiä. Yli 90 prosenttia suomalaisista opettajista ilmoittaa opettajuuden hyvien puolien painavan enemmän kuin huonojen.

Opettajien tyytyväisyys työympäristöönsä ja ammattiinsa on kuitenkin hienoisesti laskusuunnassa. Työtyytyväisyys oli laskenut 3 prosenttiyksikköä viimeisen viiden vuoden aikana. Omaa koulua ei enää suositeltaisi niin usein hyvänä työpaikkana kuin aikaisemmin. Lisäksi niiden opettajien osuus, jotka valitsisivat opettajan ammatin uudelleen, on hieman laskenut.

Suomalaisopettajista eniten stressiä kokevat nuoret alle 30-vuotiaat naiset. Yleisimmin stressiä aiheuttavat muuttuvat vaatimukset, hallinnollinen työ ja opetuksen mukauttaminen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tarpeisiin. Rehtoreille eniten paineita tuo hallinnollisten tehtävien lisääntyminen.

Opettajat ja rehtorit tutkimuksen kohteena

TALIS 2018 -tutkimusaineisto kerättiin opettajille ja rehtoreille suunnatuilla kyselyillä, jotka laadittiin yhteistyössä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kysely toteutui verkko- ja paperikyselyinä.

Suomessa tutkimukseen osallistui noin 2 850 yläkoulun opettajaa ja 150 rehtoria. Mukana oli kaikkiaan noin 160 000 yläkoulun opettajaa ja 9 400 rehtoria.

– Tutkimus antaa päätöksentekijöille, opettajille ja rehtoreille laajasti kansainvälistä vertailutietoa koulusta toimintaympäristönä ja mahdollisuuden kehittää opetustyötä, koulutuksen arviointia ja koulutuspolitiikkaa, Taajamo sanoo.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

RAFO 2024: Katso tästä tuoreimmat jutut