Osasairauspäivärahan jälkeen töihinpaluu onnistuu helpommin kuin pitkän poissaolon jälkeen. Kuva: Ville Miettinen

Työurat pitenevät useilla vuosilla, kun sairastunut tekee töitä osatyökyvyttömyysetuuksien avulla. Tilanne selviää Työterveyslaitoksen tuoreista tutkimuksista.

Kunnissa suositaan osatyökyvyttömyyseläkettä, yksityisellä puolella osasairauspäivärahoja.

Johtava tutkija Taina Leinonen TTL:ltä kertoo, että osasairauspäivärahan käyttö pidentää selkeästi työuraa, kun taas osatyökyvyttömyyseläkkeen vaikuttavuudesta tiedetään vähemmän.

– Meillä ei ole suoraa vastausta siihen, miksi osasairauspäivärahaa ja osatyökyvyttömyyseläkettä käytetään eri sektoreilla eri tavoin. Käytäntö saattaa liittyä esimerkiksi työn luonteeseen tai siihen, kuinka joustavia osa-aikaratkaisuja töissä voidaan tehdä, Leinonen sanoo.

Osasairauspäivärahan saa joustavammin käyttöön kuin pitkäkestoisemmaksi etuusmuodoksi tarkoitetun osatyökyvyttömyyseläkkeen. Osasairauspäiväraha voidaan myöntää heti sairauspoissaolon omavastuuajan jälkeen, kunhan työt järjestyvät siten, että osa-aikainen työ on mahdollista.

– Osasairauspäiväraha on työntekijälle vapaaehtoinen, toisin sanoen työnantajan lisäksi työntekijän on koettava sen käyttöönotto hyödylliseksi. Lisäksi lääkärin on katsottava, että osasairauspäivärahaa käyttävä voi tehdä työtään osa-aikaisesti.

Osatyökyvyttömyyseläkettä haettaessa arvioidaan koko jäljellä olevaa työkykyä. Työntekijä voi hakea sille ennakkopäätöstä jo täysiaikaisesti töissä ollessaan.

Sen sijaan osasairauspäivärahan mahdollisuutta arvioidaan vasta sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on todettu.

Osasairauspäivärahan euromäärä on aina puolet sairauspäivärahan määrästä. Sitä maksetaan vähintään 12 arkipäivää ja enintään 120 arkipäivää.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä muodostuu kertyneestä eläkkeestä sekä tulevan ajan eläkkeestä.

Toisin kuin osasairauspäiväraha, osatyökyvyttömyyseläke voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevaksi.

TTL:n tutkimusten mukaan osasairauspäivärahan käyttö lisää myöhempää osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä. Ne toimivat toisin sanoen pikemminkin peräkkäisinä kuin toistensa vaihtoehtoina.

Takaisin täyteen työaikaan

Osasairauspäivärahaa kannattaa hyödyntää ainakin työn jatkamisen kannalta. Sitä hyödynnettäessä täyteen työaikaan palataan useammin verrattuna siihen, että töistä ollaan kokonaan poissa.

Lisäksi osittainen töihin paluu vähentää työttömyyden ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen todennäköisyyttä.

Leinonen huomauttaa, että kun sairauden aikana tehdään osittaista työtä, kokemus kannustaa osa-aikaisiin ratkaisuihin myös jatkossa, jos täysi työaika ei syystä tai toisesta onnistu.

Osasairauspäivärahan käyttö lisää työvuosia erityisen paljon yksityisellä sektorilla ja mielenterveyden häiriöissä.

Osatyökyvyttömyyseläkkeet yleistyvät

Suomessa on puhuttu vuosikausia kiireestä pidentää kansalaisten työuria. TTL:n tutkimuksessa on huomattu, että osatyökyvyttömyyseläkeläisten työurat ovat pidentyneet jopa nopeammin kuin valtaväestöllä.

Työterveyslaitoksen aiemmassa tutkimuksessa vuosilta 2007–2017 huomattiin, että osatyökyvyttömyyseläkkeet lisääntyivät sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden käyttö oli koko tuona aikana yleisempää julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Ero on pysynyt suhteellisen samanlaisena. Osatyökyvyttömyyseläkeläisiä työskentelee erityisen paljon julkisen sektorin alemmissa toimihenkilö- ja työntekijäammateissa

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä