Oulu ei siirry pormestarimalliin. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta maanantaina 28. helmikuuta. (Kuva: Oulun kaupunki)

Oulun kaupunkia johdetaan jatkossakin nykyisellä mallilla, jossa ylimpänä virkajohtajana on kaupunginjohtaja ja poliittisen puolen kärjessä on kokopäivätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tämä niin sanottu duaalimalli sai kaupunginvaltuuston tuen maanantaina äänin 50–16.

Keskustan ryhmä äänesti yhtä valtuutettua lukuun ottamatta nykymallin puolesta. Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Jukka Kolmonen kertoo olleensa aiemmin myötämielinen pormestarimallille, mutta päätyneensä pitkän pohdinnan jälkeen nykymallin kannalle.

– Pormestarimalli toisi väistämättä mukanaan hallitus-oppositio-asetelman myös kuntapolitiikkaan. Kunnassa on kuitenkin tärkeää pitää kaikki ryhmät mukana päätöksenteossa, ja se onnistuu nykymallissa, Kolmonen sanoo.

Kokoomuksen Sami Pikkuaho esitti, että Oulu olisi siirtynyt pormestarimalliin seuraavan valtuustokauden alussa. Pormestarimallin puolesta äänesti 14 kokoomuksen valtuutettua, yksi keskustan valtuutettu ja yksi Liike Nytin valtuutettu.

Mainos– En näe mitään muuta vaihtoehtoa, jolla kaupunkimme pystyisi yhtä tehokkaasti ja ennustettavasti sopimaan velkaantumisen taittamisesta, veroista ja aidosti vetovoimaan vaikuttavista isoista investoinneista. Kaupunkimme tarvitsee ennen kaikkea enemmän kasvollista johtajuutta ja poliittista tulosvastuuta. Suuremmilla paikkakunnilla, kuten Oulussa, päätöksenteon kasvollisuus hämärtyy kun on lukuisia toimialajohtajia, tulosyksiköitä, intressiryhmiä, kaupunginhallitusta, kaupunginjohtajaa ja isoja hierarkisia valtuustoryhmiä sekä kunnallisjärjestöjä, kokoomuksen valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Jarmo Husso sanoo.

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä, kesk., pitää nykyistä johtamismallia toimivana.

– Meillä on toimiva työnjako kaupunginjohtajan viranhaltijavalmistelun ja hallituksen puheenjohtajan poliittisen valmistelun osalta. Mallia halutaan toki kehittää. Erityisesti nykyistä parempi osallistuminen poliittisen ohjaukseen ja valmisteluvaiheeseen ovat olleet valtuutettujen toiveissa, Vehkaperä sanoo.

Vehkaperä kertoo, että Oulussa on parhaillaan työn alla organisaatiouudistus, jossa tähdätään hyvinvointialueen muodostamisen jälkeiseen aikaan.

– Siinä käydään läpi kaikki kaupungin johtamisen tasot, hallintokuntien tehtävät sekä asiakaspinnat.

Hän pitää hiukan ongelmallisena sitä, että kunnissa on erilaisia johtamisjärjestelmiä.

– Yhteistyö, päätöksenteko ja asioiden valmistelu olisi jäntevämpää, mikäli kuntakentän johtamisjärjestelmä olisi sama.

Oulun kaupunginhallitus päätti marraskuussa 2019 selvittää vaihtoehdot kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Selvitys, joka sisälsi kaupungin nykyisen johtamisjärjestelmän ja pormestarimallien vertailun, valmistui viime vuonna. Selvityksessä ei otettu kantaa, millä mallilla kaupunkia pitäisi jatkossa johtaa.

Pormestarimalli on käytössä seitsemässä Suomen kunnassa: Tampereella, Pirkkalassa, Tuusulassa, Kärkölässä, Puolangalla, Helsingissä ja Turussa.

Juttu muutettu 1.3. klo 16.10: Lisätty Mirja Vehkaperän kommentit.

RAFO 2024: Katso tästä tuoreimmat jutut