Kittilässä koronailmaantuvuus on maan korkein. Kunnanvaltuuston kokoukset on toistaiseksi peruttu kesään asti. (Kuva: Ville Miettinen)

Hallitus esittää, että kuntalakia muutetaan määräajaksi sähköisen päätöksenteon nopeuttamiseksi. Lakimuutoksen jälkeen sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely voitaisiin ottaa väliaikaisesti käyttöön kunnan tai kuntayhtymän hallituksen päätöksellä kaikissa toimielimissä. Lisäksi sähköisen kokouksen edellytyksiä täsmennettäisiin.

Nykyinen lainsäädäntö edellyttää kuitenkin, että kunnan tai kuntayhtymän hallintosäännössä on oltava määräykset siitä, millaiset sähköiset kokous- ja päätöksentekomenettelyt sillä on käytössä ja miten kokoukset teknisesti toteutetaan.

Jos määräyksiä ei ole, valtuusto joudutaan kutsumaan koolle päättämään tarvittavista hallintosäännön muutoksista. Tämä on poikkeusoloissa epätarkoituksenmukaista.

Kunnissa on nähty koronakriisin aikana luovia ratkaisuja, kun valtuusto on kutsuttu koolle muuttamaan hallintosääntöä. Kontiolahdella pidettiin tätä varten valtuuston kokous kunnantalon pihalla.

Sipoossa valtuusto levittäytyi kesäteatterin penkeille turvavälein pitämään tarvittavan kokouksen, jotta hallintosääntö saatiin muutettua.

Kunnanjohtaja Mikael Grannas twiittasi kuvia Sipoon valtuuston poikkeuksellisesta kokouksesta.

Lakimuutoksella on tarkoitus sähköistä päätöksentekoa helpottamalla lisätä turvallisuutta koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Tarkoituksena on, että ns. luovia ratkaisuja ei tarvitsisi enää tehdä.

Kun sähköisessä kokouksessa kaikki osallistuvat eri paikoista, samalla luovutaan aiempaan kuntalain sääntelyyn sisältyneestä periaatteesta, jonka mukaan puheenjohtajan ja sihteerin tulee olla läsnä kokouspaikalla.

-Toisaalta voimassa oleva laki ei rajoita sitä, etteikö samaan kokoukseen voisi osallistua sekä sähköisesti että olemalla fyysisesti läsnä kokouspaikalla. Pykälän sanamuoto on kuitenkin voinut aiheuttaa käytännön soveltamisongelmia, mikäli kunnassa on tulkittu, ettei yhdenvertaisen näkö- ja ääniyhteyden edellytys täyttyisi tilanteessa, jossa useampi henkilö osallistuu sähköiseen kokoukseen samasta fyysisestä kokouspaikasta, hallituksen esityksessä todetaan.

Muutos merkitsisi, että kunnanhallitus voi päättää sähköisen kokouksen ja sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönotosta kaikissa kunnan toimielimissä harkintansa mukaan. Tämä muutos olisi voimassa 31.7.2020 saakka.

Hallituksen esittämä uusi lainkohta 99 a § Sähköinen kokous teknisellä tiedonvälitystavalla mahdollistaisi sähköisen kokouksen käytön myös niille kunnille, joilla se ei ole ollut käytössä ennen poikkeusoloja. Ehdotuksen mukaan sähköisen kokouksen teknisenä alustana voisi olla esimerkiksi joku yleisesti käytettävissä oleva videoneuvottelu- tai vastaava ohjelmisto. Käytettävissä tulisi olla ääniyhteyden lisäksi kuvayhteys, mutta kuvayhteyden ei olisi välttämätöntä olla keskeytyksettä käytössä.

-Ehdotetun 99 a §:n mukainen sähköinen kokous eroaisi kuntalain 99 §:n tarkoittamasta sähköisestä kokouksesta lähinnä yhdenvertaista näkö- ja ääniyhteyttä koskevan edellytyksen osalta, hallituksen esityksessä todetaan.

Teknistä tiedonvälitystapaa koskeva uusi lainkohta olisi voimassa 31.5.2021 saakka.

Kittilä aikoo hyödyntää

Sähköisen päätöksenteon helpottamista toivoi Twitterissä pääsiäisen alla Kittilän kunnanjohtaja Antti Jämsén, joka muistutti, että ikärakenteen vuoksi monessa kunnassa luottamushenkilöiden joukossa on paljon riskiryhmäläisiä.

Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aki Nevalainen, vas., kertoo, että noin puolet valtuutetuista on yli 60-vuotiaita.

THL:n tilaston mukaan Kittilässä oli 15.4. mennessä 26 koronatapausta, mikä on paljon reilun 6 000 asukkaan kunnassa. Ilmaantuvuus eli tapaukset per 100 000 asukasta on yli 400. Koko Lapin tasolla tapauksia on 62 ja ilmaantuvuus 53. Uudellamaalla tapauksia on 2 133 ja ilmaantuvuuus on 126.

-Meillä on väkilukuun nähden eniten todettuja korontartuntoja, Nevalainen sanoo.

Kittilässä pidettiin valtuuston kokous viimeksi maaliskuun alussa. Huhtikuun ja toukokuun kokoukset on näillä näkymin peruttu, ja seuraava kokous on vasta juhannuksen tienoilla, ellei jotakin kiireellistä päätettävää ilmaannu.

-Seuraava lain mukaan pakollinen kokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä, jolloin kunnan tilinpäätös pitää olla käsitelty.

-Myös Lapin liiton valtuuston kokous on siirretty varovaisuussyistä kesäkuun puoliväliin, Nevalainen kertoo.

Sekä kunnanjohtaja Jämsén että valtuuston puheenjohtaja Nevalainen pitävät hyvänä hallituksen esitystä sähköisen päätöksenteon helpottamisesta. Sitä aiotaan hyödyntää Kittilässä, Nevalainen sanoo.

-Sähköistä päätöksentekoa voidaan jo kyttää eri toimikuntien kokouksissa ja tuo valmisteilla oleva lakimuutos mahdollistaisi sen kunnanhallituksen ja lautakuntien kokouksissakin.

Esityksestä käydään lähetekeskustelu eduskunnassa tänään. VM:stä arvioidaan Kuntalehdelle, että nopeimmassa tapauksessa lakimuutos saattaisi tulla voimaan toukokuun alussa.

Muokattu klo 15.00: Täsmennetty ajankohtaa, jolloin lakimuutos voi tulla voimaan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*