Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen on valtuustojen puheenjohtajien, kunnanhallitusten puheenjohtajien ja kunnanjohtajien mielestä tärkein tavoite seuraavalle hallituskaudelle, käy ilmi Kuntaliiton kyselystä.

Kuntaliitto kysyi kuntien evästyksiä omien hallitusohjelmatavoitteidensa pohjaksi.

– Kuntakyselyn tulos on selkeä – huoli taloudesta ja palveluista on edelleen suuri. Kuntaliitto nostaa hallitusohjelmatavoitteiden keskiöön tehtävien suunnitelmallisen vähentämisen. Tehtäviä on arvioitava sekä kuntalaisten hyvinvoinnin että kunnan tehtävien ja rahoituksen kannalta kestävällä tavalla, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Tehtävien vähentäminen on kuntaedustajien mielestä edellytys talouden tasapainottamiseksi. Sen lisäksi valtionosuusleikkaukset pitää lopettaa.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Kuntaedustajat toivovat myös toimintaa yksityiskohtaisesti ohjaavien velvoitteiden karsimista. Esimerkiksi jonotusaikoja, ryhmäkokoja ja henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia sekä palveluasumisen mitoituksia koskevat säännökset koetaan turhiksi ja ne aiheuttavan kunnille ylimääräisiä kustannuksia.

– Kunnat tarvitsevat enemmän joustoa siihen, miten palvelut käytännössä toteutetaan. Liian tiukat toimintaa ohjaavat säännökset rajoittavat tehokkaiden ja tuottavien toimintatapojen kehittämistä, Mäki-Lohiluoma toteaa.

Kuntatalousohjelman ja rahoitusperiaatteen noudattaminen on Mäki-Lohiluoman mielestä ensiarvoisen tärkeätä. Kuntatalouden pitää perustua yhteisiin sopimuksiin valtion kanssa ja kustannusten riippumattomaan arviointiin.

Kuntaedustajat nostavat esille myös hallitusohjelmatavoitteita, joilla voitaisiin edistää kuntien elinvoimaa ja kilpailukykyä. Valtion aluepolitiikalta edellytetään tasapuolisuutta ja toimintojen keskittämisen toivotaan loppuvan.

Erityisesti liikennehankkeilla nähdään olevan merkitystä paikalliselle elinvoimalle. Kuntaedustajat toivovat, että sekä tie- että raideliikennehankkeisiin panostetaan nykyistä enemmän.

Kyselyssä nousivat esiin myös sähköinen osallistuminen, nettiäänestäminen ja viestintä. Näiden edistämistä Kuntaliitto on myös valmis tukemaan. Kesällä antamassaan lausunnossa liitto toivoi, että nettiäänestäminen aloitettaisiin neuvoa-antavista kansanäänestyksistä. Samalla esitettiin, että kunnallisia kansanäänestyksiä voitaisiin toteuttaa yleisten vaalien yhteydessä.

Kuntaliitto kysyi kuntaedustajilta näkemyksiä syyskuussa 2014. Kyselyyn vastasi yhteensä 113 valtuuston ja kunnanhallitusten puheenjohtajaa, kunnanjohtajaa ja maakuntajohtajaa. Vastaajia oli 93 kunnasta.

Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet on tarkoitus hyväksyä Kuntaliiton hallituksessa marraskuussa 2014. Hallitusohjelmatavoitteita voidaan tarpeen mukaan tarkistaa helmikuussa 2015 ja vielä uudelleen eduskuntavaalien jälkeen. Varsinainen eduskuntavaalipäivä on sunnuntaina 19. huhtikuuta.

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*