Päivi Nerg puhuu tässä lehdessä luottamuksesta. Sote- ja maakuntauudistuksen kaatumisen jälkeen hallituspuolueet irtautuivat omasta mallistaan nopeasti. Sitä ennen uudistuksen valmisteluun oli käytetty noin 200 miljoonaa euroa, perustettu yhtiöitä, palkattu ihmisiä ja valmisteltu lakeja jaksamisen äärirajoilla. Kunnissa valmisteluun osallistui noin 750 ihmistä, joiden työt joko loppuivat tai muuttuivat äkillisesti. Valmistelijoiden ja virkakunnan luottamuspula päätöksentekokykyä ja sitoutumista kohtaan on hyvin ymmärrettävää. Nerg koki, että hänen omassa työssään pahinta oli poliittinen repivyys, johon ei itse voi vaikuttaa.

          *          *          *

Lainsäädännön arviointineuvosto on kiinnittänyt huomiota poliittisen valmistelun ja virkavalmistelun sekoittumiseen. Arviointineuvosto on todennut, että hyvään lainvalmisteluun kuuluu selkeä roolijako: hallitus päättää tavoitteista ja virkavalmistelussa etsitään vaihtoehdot tavoitteiden toteuttamiseksi. Jos poliittiset toimijat ottavat itselleen virkavalmisteluun kuuluvia asioita, mahdollisuudet vaihtoehtoisten ratkaisujen arviointiin heikkenevät. Sote- ja maakuntauudistusta leimasivat vaihtelevat tavoitteet, mikromanagerointi sekä epärealistiset aikataulut.

Vaikka valmistelijoiden luottamus hankkeen onnistumiseen oli jo pitkin matkaa koetuksella, he olivat ainakin ulospäin harvinaisen lojaaleja ja sitoutuneita työhönsä. Kun uudistus sitten kaatui, etenkin muutosjohtajien tunnelmat olivat sekä pettyneitä että helpottuneita. Prosessia kuvailtiin vuoristoradaksi, jossa olennaisten isojen linjojen sijaan keskityttiin liikaa pienten yksityiskohtien säätämiseen. Nyt moni valmistelija pohtiikin, uskaltaako enää lähteä seuraavalle kierrokselle, riittääkö motivaatio. Motivaatiota ei synny ilman luottamusta.

          *          *          *

Kansalaisten luottamus sote-palveluiden toimivuuteen on viime aikoina horjunut etenkin vanhuspalveluissa tapahtuneiden rikkeiden takia. Vaikka tyytyväisyys julkisiin palveluihin on yleensä ollut suhteellisen korkea, poliitikkojen näkyvä sote-riitely, huoli työvoiman osaamisesta ja riittävyydestä sekä väestön ikääntyminen aiheuttavat syvää huolta. Sote-palvelut ovat osa meidän kaikkien elämää syntymästä kuolemaan. Usein tarvitsemme niitä silloin, kun olemme heikoilla ja ulkopuolisen avun varassa. Luottamus yhteiskunnan kykyyn hoitaa heikoimmassa asemassa olevat on nyt puntarissa.

Uudella hallituksella on edessään luottamuksen rakentaminen moneen suuntaan. Aikataulupaineitakin on, sillä muutokset väestöpohjassa ja alueiden erilaistuminen vain kiihtyvät. Samalla uudistus pitäisi tehdä huolella ja kestävälle pohjalle. Aikaa ei ole tuhlattavaksi, mutta sitä on käytettävä riittävästi. Mikä tärkeintä, valmistelijat ja virkakunta pitää motivoida jälleen tekemään paras suoritus vaikeissa olosuhteissa.

Marja Honkakorpi, päätoimittaja

Kirjoitus on Kuntalehden 5/2019 pääkirjoitus

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*