Perussuomalaiset haluavat että valtion asuntorahoitus suunntaankuntien omistamille yhtiöille.

Perussuomalaiset haluavat lakkauttaa asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn. Se on puolueen valtuuston mukaan epäonnistunut tehtävässään. Lisäksi perussuomalaiset vaativat, että valtion ja kuntien omistamien yhtiöiden on aloitettava valtion rahoittamien osaomistusasuntojen laajamittainen tuotanto.

Perussuomalaiset muistuttavat päätöslauselmassaan, että ARA:n  käytössä on valtion lähes 20 miljardin asuntorahoitussalkku. Vuosittain keskus tekee uusia rahoituspäätöksiä yli miljardilla eurolla.

– ARA:n tehtävä on turvata pienituloisille mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen. Tässä tehtävässään ARA on epäonnistunut, päätöslauselmassa katsotaan.

– Kasvukeskuksissa on kohtuuhintaisista asunnoista huutava pula. ARA:n rahoittamien vuokra- ja asumisoikeustalojen sijoittajaomistajat perivät ARA:n siunauksella markkinavuokria ja keräävät miljoonavoittoja. Sijoittajat myös tekevät kokonaisilla ARA-taloilla keskenään pilkkahintaisia kauppoja ohi asukkaiden, perussuomalaisten päätöslauselmassa sanotaan.

ARAn tilalle perussuomalaiset tarjoavat mallia, jossa Valtiokonttori päättää kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon myönnettävästä arava- ja korkotukirahoituksesta ja se suunnataan ensisijaisesti kuntien omistamille yhtiöille.

Lisäksi KELA päättäisi pienituloisille asunnonostajille tai peruskorjaajille suoraan myönnettävistä täytetakauksista ja korkotuesta.

– Näin avataan pienituloisille mahdollisuus omistusasumiseen ja edesautetaan kasvukeskusten ulkopuolella sijaitsevien kotien peruskorjausta.

Perussuomalaiset haluavat myös uudistaa asumisoikeuslakia.

ARAn julkaisemassa vastineessa oiotaan virheitä, joita sen mukaan perussuomalaisten julkilausuma sisältää.

ARA mm. muistuttaa, että sillä ei ole 20 miljardin euron rahoitussalkkua ja että sillä ei ole  toimivaltaa päättää tukiehdoista, asuntoihin liittyvistä säädöksistä tai siitä, miten kunnat ja muut toimijat rakennuttavat asuntoja.

– Valtion asuntorahastossa (VAR) on varoja yhteensä noin 6,5 miljardia euroa, mutta ARA ei päätä näiden rahojen käytöstä. Siitä päättävät Suomen hallitus ja eduskunta säätämillään laeilla ja asetuksilla.

Juttua muokattu klo 21.05: lisätty maininta ARAn vastauksesta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*