Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa tapaukseen, jossa HUS-kuntayhtymä ei antanut poliisille tämän haluamia tietoja siitä, oliko kateissa oleva ikääntynyt muistisairas mahdollisesti sairaalahoidossa. Aiemmin asiaa käsitellyt Helsingin hallinto-oikeus hyväksyi HUS:n linjauksen, mutta tuoreessa ratkaisussa KHO totesi, että tiedot potilaan mahdollisesta sairaalaolosta olisi pitänyt poliisille antaa.

Marraskuussa 2020 tehtyyn tietopyyntöön annetussa kielteisessä vastauksessa HUS perusteli kantaansa sillä, että terveydentilaa koskeva salassa pidettävä tieto voidaan poliisilain 4 luvun 2 §:n ja siinä epäsuorasti viitatun oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 14 §:n mukaan antaa poliisille, mikäli kyseinen potilaana ollut tai oleva henkilö on siihen suostunut tai mikäli tutkittavana on epäilty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi vuotta vankeutta. Tässä tapauksessa suostumusta ei ollut eikä asiassa epäilty rikosta.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos valitti päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen marraskuussa 2022 antamallaan päätöksellä. Sen sijaan tällä viikolla annetussa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan, että tieto henkilön olosta sairaalassa oli julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 25 kohdan perusteella salassa pidettävä, mutta poliisin oikeus saada tietoja kateissa olevasta henkilöstä ajaa tämän yksityisen edun edelle.

-Yleisen edun näkökulmasta tiedon saaminen oli tarpeen kadonneen henkilön etsintätoimien oikeaksi kohdentamiseksi ja niiden tehokkaaksi toteuttamiseksi. Samalla tiedon antaminen palveli myös kadonneen henkilön hengen ja terveyden suojaamista. Kokonaisuutena arvioituna korkein hallinto-oikeus katsoi, että poliisin lakisääteiseen tehtävään liittyvää tiedonsaanti-intressiä oli tällaisessa tapauksessa pidettävä painavampana kuin tarvetta suojata asianomaisen henkilön yksityiselämää ja yksityisyyttä, KHO:n nettisivuilla todetaan.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)KHO:n ennakkopäätöksessä yhteydessä mainitaan, että STM:n silloisille sairaanhoitopiireille antaman ohjeen (Ohje terveydenhuollon ja poliisin väliseen tiedonvaihtoon) mukaisesti sairaanhoitopiirin tulee pyynnöstä ilmoittaa poliisille, onko poliisin etsimä kadonnut henkilö terveydenhoitolaitoksessa. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen muilta poliisilaitoksilta saaman tiedon mukaan kaikki muut sairaanhoitopiirit paitsi HUS-kuntayhtymä noudattivat sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*