Annuska Dal Maso A-klinikkasäätiöstä, Inari Viskari THL:stä ja Heikki Mäkiprosi Helsingin poliisilaitokselta iloitsivat yhdessä rikoksentorjuntakilpailun voittaneen mallin saamasta huomiosta. (Kuva: Oikeusministeriö)

Vuoden 2022 rikoksentorjuntakilpailussa etsittiin hyviä käytäntöjä haavoittuvien uhrien kanssa työskentelyyn. Kilpailun voitti Helsingissä kehitetty asuinaluelähtöisen ympäristötyön malli.

Eri toimijoiden yhteistyössä parannetaan päihteitä käyttävien nuorten sekä naisten turvallisuutta ja palveluun ohjausta. Samalla on tarkoitus parantaa kaikkien turvallisuuden tunnetta työn kohdealueella. Lisäksi oikeusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että malliin perustuvaa kokeilutyötä tehdään parhaillaan Sörnäisten Kurvin alueella Helsingissä.

Helsingin poliisin ennalta estävän työn koordinoiman hankkeen tavoite oli luoda yleinen ympäristötyön malli, joka toimipaikasta, alueesta ja toimijoista riippumatta antaa työhön rakenteen ja hyviä käytänteitä.

Mallin viitoittama tie käytettävissä

A-klinikkasäätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso kertoo, että Helsingin kaupunki on yhtenä isona tekijänä mukana voittajamallin mukaisessa työssä.

Hän näkee A-klinikkasäätiön, Helsingin poliisin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luoman mallin olevan hyödynnettävissä muissakin kaupungeissa.

– Tämä on uusi malli, jossa on otettu huomioon monta eri tasoa, Dal Maso vastaa.

Mallia on kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden, poliisin ja asukkaiden kanssa tämän vuoden aikana.

Viestintään panostetaan

Etenkin aktiivisesti päihteitä käyttävät ja vailla suojaa olevat nuoret sekä naiset ovat jatkuvassa vaarassa joutua hyväksikäytetyiksi tai kaltoin kohdelluiksi kaduilla, ministeriön tiedotteessa kerrotaan.

Uhrien näkökulmasta keskeistä on työ, joka purkaa päihteitä käyttäviin kohdistuvaa häpeäleimaa, vähentää levottomuuksia ja lisää kaikkien turvallisuuden tunnetta.

Mallissa panostetaan viestintään, helppoon tavoitettavuuteen ja jalkautuvan työn koordinointiin. Tiedotteessa sanotaan myös, että mallin yhtenä vahvuutena on alueen ihmisiä osallistava rakenne.

Voittajahanke edustaa Suomea Euroopan rikoksentorjuntakilpailussa.

Rahaa tarvitaan vaikuttavuuden arviointiin

Kilpailun raati otti OM:n tiedotteessa kantaa siihen, että ainakin isojen rikoksenehkäisyhankkeiden vaikuttavuuden arviointiin pitäisi varata määräraha.

Tämän vuoden kilpailun voittajan valitsi syyskuussa oikeusministeriön kokoama riippumaton raati. Raatiin kuuluivat johtava asiantuntija Heidi Kankainen sisäministeriön poliisiosastolta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Taina Laajasalo sekä neuvotteleva virkamies Minna Piispa oikeusministeriöstä.

Rikoksentorjuntaneuvosto järjestää vuosittain kansallisen rikoksentorjuntakilpailun.

Rikoksentorjuntaneuvosto on Suomen oikeusministeriön yhteydessä työskentelevä toimielin, joka käsittelee yleisellä tasolla rikollisuuden ehkäisyä, haittojen ehkäisyä ja turvallisuuden edistämistä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä