Rovaniemen kaupunki on voittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa terveydenhuollon kustannusten korvaamista koskevan hallintoriidan, jossa toisena osapuolena oli Lapin sairaanhoitopiiri. Riidassa oli kyse siitä, että sairaanhoitopiirin yhtymähallitus päätti marraskuussa 2021 muuttaa siirtoviivemaksuhinnoitteluaan jäsenkunnille epäedullisemmaksi.

Yhtymähallitus päätti periä odotuspäiviltä hoitopäivän hinnan 100 prosenttisesti korotettuna, kun aiemmin korotus jatkohoitopaikkojen odotusajalta oli ollut 50 prosenttia. Hallinto-oikeus hyväksyi tuoreessa ratkaisussa Rovaniemen kaupungin vaatimuksen siitä, ettei kaupunki ole velvollinen maksamaan Lapin sairaanhoitopiirin 1.1.-30.9.2022 väliseltä ajalta perimiä korotettuja siirtoviivemaksuja.

Perusteetta maksettujen siirtoviivemaksujen tarkka kokonaissumma on vielä täsmentymättä. Kaikkiaan Rovaniemi maksoi vuonna 2022 tammi-syyskuun välisenä aikana siirtoviivemaksuja yli seitsemän miljoonaa, mutta suurin osa noista maksuista on asianmukaisia.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Perussopimuksen vastainen

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan korotus ei ole perustunut sairaanhoitopiirin omakustannushintaan, vaan on ollut kaavamainen. Sairaanhoitopiiriltä periytyvistä vastuista nykyään huolehtivan Lapin hyvinvointialueen mukaan yhtymähallituksen päätöksellä oli haluttu ohjaamaan kuntia pitämään kiinni sovitusta työnjaosta ja järjestämään erikoissairaanhoidon päättymisen jälkeen potilaalle hänen tarvitsemansa hoitopaikka.

-Koska potilaasta erikoissairaanhoidon tarpeen päätyttyä perittävistä siirtoviivemaksuista ei ollut erikseen perussopimuksessa määräystä, olisi siirtoviivemaksujen tullut perustua sopimuksella määrätyllä tavalla omakustannushintaan. Yhtymähallituksen päätöksen mukaisen siirtoviivemaksujen korottamisen on näin ollen katsottava olleen perussopimuksen vastainen. Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoo, ettei kaupunki ole ollut velvollinen maksamaan mainittuja korotettuja siirtoviivemaksuja, hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan.

Rovaniemen kaupunki oli valituksessaan puuttunut myös siihen, että Lapin sairaanhoitopiirin yhtymähallitus oli päättänyt aikaistaa siirtoviivemaksujen perimistä. Tältä osin hallinto-oikeus katsoi, ettei hakija ollut antanut asiassa selvitystä, jonka perusteella toiminta olisi ollut sairaanhoitopiirin perussopimuksen vastaista. Tämä vaatimus tulikin hylätyksi asiassa.

Muiden kuntien vaateet jäi tutkimatta

Rovaniemi asioi asiassa myös muiden Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien puolesta. Hallinto-oikeus ei kuitenkaan ottanut näiden kuntien korotettuja siirtoviivemaksuja syyniin, vaan jätti asian tältä osin tutkimatta.

-Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 24 §:n mukaan jokaisella on oikeus käyttää puhevaltaa omassa asiassaan, jollei laissa toisin säädetä. Rovaniemi ei näin ollen voi ilman kuntien antamaa valtuutusta saattaa vireille hallintoriitahakemusta muiden kuntayhtymän jäsenkuntien puolesta, ratkaisussa todetaan.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden antama ratkaisu ei vielä ole lainvoimainen. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli KHO myöntää asiassa valitusluvan.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*