OAJ:n pääviesti oppimistulosten parantamiseen on luokkakokojen pienentäminen ja opetuksen rahoituksesta huolehtiminen. (KUVA: SEPPO HAAVISTO)

Opetusryhmien koot ovat perusopetuksessa liian suuria ja oppimisen tuen tarve on yhä kasvussa, ilmenee Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenilleen teettämän kyselyn tuloksista.

Maahanmuuttajille annettava peruskouluun valmistava opetus on opettajien mielestä liian lyhyt tarvittavien perustaitojen saavuttamiseksi.

Opetusta ja oppimista häiritseviä asioita on kouluissa liikaa eikä niiden poistamiseksi ole tarpeeksi tehokkaita keinoja. Tästä erikseen esiin nostettiin sähkötupakat.

OAJ:n erityisasiantuntija Pauliina Viitamies esitteli kyselyn tuloksia peruskoulujen osalta tiistaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Pikimmiten korjattavien asioiden listalle oli nostettu viisi seikkaa.

– 80 prosenttia vastaajista kokee, että opetusryhmät ovat liian suuria. OAJ ajanut lakia ryhmäkokojen säätämiseen, mutta valitettavasti se ei ole toteutumassa.

Opetusta häiritsevien asioiden kuten kännyköiden, sähkötupakoiden ja energiajuomien poistamisen mahdollistaminen koettiin toiseksi tärkeimmäksi asiaksi. Valmistavaa opetusta tai S2-opetusta tulisi antaa niin kauan kunnes oppilaalla on riittävä kielitaito perusopetukseen.

– 90 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että valmistavan opetuksen ajanjakso (noin vuosi) on riittämätön.

Oppimisen tukea tarvitaan opettajien mukaan selvästi enemmän. Opetusryhmien koossa olisi huomioitava paremmin tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, mutta myös kodin tukea perään kuulutetaan huomattavasti lisää. Jopa 60 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että lapset tarvitsevat kotoa enemmän tukea oppimiseen.

Vastausten mukaan, 99 prosenttia, sähkötupakat tulisi kieltää peruskouluista alle 18-vuotiailta. 77 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että nykyiset kurinpitotoimet eivät ole riittäviä.

Lukiolaisten opiskelutaidot heikentyneet

OAJ:n erityisasiantuntija Tuomo Laakso esitteli lukiokoulutuskyselyn vastauksia.

– Kyselyn mukaan opettajien työkuormitus on kasvanut. Tästä tuloksesta on syytä olla huolissaan.

Kuormitusta lisäävin tekijä on oppilaiden heikommat valmiudet lukio-opetukseen. Erityisesti kahden viime vuoden aikana ovat heikentyneet opiskelutaidot, elämänhallintataidot, koulumotivaatio ja suhtautuminen opiskeluun.

Myös lukioissa ryhmäkoolla on vaikutus opiskelijoiden tukemiseen.

Opinto-ohjaus on paremmalla tasolla kun taas etenkin suurissa lukioissa erityisopettajien määrää ei pidetä riittävänä.

Laakso kertoo, että helmikuussa julkaistun ammatillisen koulutuksen kyselyn tulokset olivat hyvin samanlaiset ja viittaavat perusopetuksen suuntaan.

”Huolestuttavat tulokset”

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto muistuttaa, että rahoitusleikkaukset näkyvät isossa kuvassa laskevissa oppimistuloksissa ja Pisa-tulosten laskussa.

– Tilanne kouluissa on erittäin huolestuttava. Ryhmäkoot on yksi keskeinen tekijä, ja pääviesti on, että ne ovat aivan liian isot, Murto lausui.

– Koulutuksen erityissuojeluksesta on pidettävä kiinni hallituksen kehysriihessä. Koko koulutusketjusta on pidettävä huoli. Suomi laahaa perässä koulutuksen rahoituksen pohjoismaisessa vertailussa.

Tällä hetkellä OAJ:tä huolettaa myös kuntatalouden heikkenemisen vaikutukset opetukseen. Murto sanoo, että jatkossa kunnilta leikkaaminen on koulutuksesta leikkaamista.

– Iso uhkakuva on se, että säästöjä lähdetään kohdentamaan koulutukseen.

OAJ vaatii, että aikuiskoulutustuen lakkautukselle on löydettävä korvaava ratkaisu. Aikuiskoulutustuen leikkaus vaikuttaa esimerkiksi erityisopettajien jatkokouluttautumiseen.  

OAJ suhtautuu erittäin nihkeästi ajatukseen kuntien vapaudesta toteuttaa opetusta nykyistä löysemmin vaatimuksin.

– Kelpoisuusvaatimuksia ei voida lähteä väljentämään, jotta opetuksen laatu ja opettajien määrä voidaan varmistaa, Murto summaa.

OAJ toteutti peruskouluissa ja lukioissa työskenteleville jäsenilleen kyselyt tammi-helmikuussa. Vastausprosentit olivat 17 ja 23 prosenttia.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*