kuva: Valtimon kunta
Uuden ja suuremman Nurmeksen palveluja olisi tarjolla myös Valtimon Kuntalaisten Talolla. Lisäksi taloa tarjottaisiin järjestöjen ja yrittäjien käyttöön.

Valtimon ja Nurmeksen kuntaliitosselvityksen raportti ja yhdistymissopimus on julkistettu. Raporttiin kirjoitetun vision mukaan uusi Nurmes on ”eheä ja elinvoimainen sivistyksen emokaupunki, joka on haluttu kumppani ja asuinpaikka”.

Raportissa todetaan, että mahdollisen kuntaliitoksen tuoma tärkein etu on isomman kunnan paremmat taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset järjestää palvelut. Voimavarojen yhdistäminen mahdollistaisi tuottavuuden parantamisen, ja uuteen kuntaan voi olla helpompi rekrytoida osaajia. Hallintoa yhdistämällä voidaan vapautuvia voimavaroja suunnata esimerkiksi viestintään ja kuntamarkkinointiin.

Selvityksen talousanalyysit osoittavat, että molemmat kunnat tarvitsevat talouden tasapainotusohjelman. Yhdistetyn kunnan säästötarve on arviolta pienempi kuin kuntien erikseen toteuttamien säästötarpeiden yhteismäärä. Tämä johtuu pitkälti valtionosuuksien kasvusta yhdistymisen seurauksena kasvavan syrjäisyyslisän takia.

Raportti kertoo, että monet kuntalaisten kannalta tärkeät palvelut tuotetaan tällä hetkellä ylikunnallisena ja tulevaisuudessa mahdollisesti maakunnan toimintana, johon uuden kunnan pitää pystyä vaikuttamaan. Uusi, suurempi kunta mahdollistaisi edunvalvonnassa vahvemman vaikuttamisen esimerkiksi Siun Soten suuntaan.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Liitoksen uhkatekijät liittyvät demokratiaan ja paikallisidentiteetin heikkenemiseen.

– On riskinä, että paikallistuntemus päätöksenteossa heikkenee ja päätöksentekijät etääntyvät kauemmaksi kuntalaisista. Myös palvelujen saavutettavuus on joiltakin osin heikentyä palveluverkkoon tehtävien muutosten vuoksi. Jos kuntaliitoksen valmisteluprosessin erimielisyyksiä ei saada riittävän yhteiseksi tahtotilaksi uuden kunnan päätöksenteossa, vaikuttaa se heikentävästi uuden kunnan maineeseen ja kuntakuvaan, raportissa todetaan.

”Asiat ja tieto edellä päätöksentekoon”

Selvitystyötä johti toimikunta, jonka puheenjohtajana toimi Nurmeksen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräinen, kesk., ja varapuheenjohtajina Valtimon kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Hölttä, kesk., ja Nurmeksen kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Yrjö Räsänen, sd.

– Raportti avaa hyvin kuntien tilanteen. Vetoan kuntalaisiin ja päättäjiin, että he tutustuisivat selvitykseen, ja sitten mentäisiin asiat ja tieto edellä päätöksentekoon, Anna Hölttä sanoo.

Selvitystoimikunnan alaisuudessa toimi valmisteluryhmä, johon kuuluivat Valtimolta kunnanjohtaja Leena Mustonen ja hallintojohtaja Arja Tervonen ja Tervosen eron jälkeen 2. tammikuuta alkaen va. hallintojohtaja Kyösti Korhonen sekä Nurmeksesta kaupunginjohtaja Asko Saatsi ja talousjohtaja Jussi Sallinen. Sparraajina ovat toimineet konsultit Jarmo Asikainen ja Kaija Majoinen FCG Oy:stä.

Päätökset valtuustoissa huhtikuun lopussa

Yhdistymissopimuksen mukaan kuntien yhdistymisen johdosta ei järjestetä uusia kunnallisvaaleja, vaan keväällä 2017 valittu Nurmeksen kaupunginvaltuusto ja Valtimon kunnanvaltuusto muodostavat yhteisvaltuuston valtuustokauden 2021 loppuun. Uuden kunnan kaupunginhallitus muodostuisi Nurmeksen alueen yhdeksästä ja Valtimon alueen neljästä jäsenistä.

Vuoden 2021 kunnallisvaalien jälkeisen uuden kunnan valtuuston jäsenmäärä olisi 35. Uuden kunnan kaupunginjohtajaksi siirrettäisiin Nurmeksen kaupunginjohtaja, ja Valtimon kunnanjohtaja toimisi uuden kunnan kehitysjohtajana 30.4.2020 saakka.

Liitoshanke ei ole uusi. Huhtikuussa 2012 Valtimon valtuusto äänesti liitoksen nurin äänin 12–9. Lokakuussa 2014 valtuusto torjui hankkeen Pielisjärven kaupungiksi äänin 13–9. Tuolloin kyseessä olisi ollut Lieksan, Nurmeksen ja Valtimon liitos.

Nurmeksen ja Valtimon valtuustot päättävät liitoksesta huhtikuun lopulla.

Valtimon ja Nurmeksen kuntaliitosselvitys ja yhdistymisopimus Nurmeksen kaupungin verkkosivuilla