Sosiaalitoimen ja terveyskeskusten johtajat sekä sosiaali- ja
terveyslautakuntien puheenjohtajat arvioivat, että kilpailuttamisen
seurauksena alan palvelutuotanto keskittyy ja valintakriteereissä
suositaan hintaa eikä laatua. Heidän mukaansa kilpailuttaminen ei
myöskään tehosta julkisten varojen käyttöä.

Neljä viidestä sosiaali- ja terveyskeskusjohtajasta ja kaksi kolmesta
sosiaalilautakunnan puheenjohtajasta arvioi, että palveluntuotanto on
keskittymässä isoille yksityisille palveluntuottajille. He kuitenkin
arvioivat myös palvelujen tuotantotapojen moninaistuneen.


Keskittymisen riski on, että palvelutuotannosta ajan kuluessa häviävät
monimuotoisuus ja pienet palveluntuottajat, sanoo toiminnanjohtaja
Riitta Särkelä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitosta STKL:stä.

Kaksi kolmasosaa terveysjohtajista, yli puolet lautakuntien
puheenjohtajista ja vajaat puolet sosiaalijohtajista arvioi, että
palvelun hinta on noussut kilpailuttamisen määrääväksi kriteeriksi eikä
laatutekijöitä huomioida riittävästi. Enemmistö näkee myös puutteita
laadun valvonnassa.

Sekä pitkän että lyhyen aikavälin
kustannukset ovat vastaajien mukaan yleisemmin kasvaneet kuin
vähentyneet. Julkisten varojen käytön tehostumiseen uskoo vain noin
viidesosa terveyskeskusjohtajista, 40 prosenttia sosiaalijohtajista ja 45 prosenttia
lautakuntien puheenjohtajista.

– Palvelujen käyttäjien perusoikeuksien ja sosiaali- ja
terveyspolitiikan tavoitteiden kannalta kilpailuttamisella on tulosten
mukaan selvästi kielteisiä vaikutuksia. Hinta on noussut tärkeämmäksi
kriteeriksi kuin laatu ja kokonaistaloudellisuus, Riitta Särkelä sanoo.


Sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamista on syytä arvioida
perusteellisesti uudelleen. Yritys synnyttää palvelumarkkinoita ei näytä
tuottavan toivottua tulosta, koska väestöpohja suuressa osassa maata on
riittämätön eikä monissa palveluissa ole vaihtoehtoisia
palveluntuottajia, hän toteaa.

Sosiaalibarometri on Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL)
vuosittain toteuttama ajankohtaisselvitys kansalaisten hyvinvoinnin ja
palvelujärjestelmän tilanteesta ja kehityssuunnista. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen kilpailuttamista koskeviin barometrin kysymyksiin
vastasivat sosiaalitoimen ja terveyskeskusten johtajat sekä sosiaali- ja
terveyslautakuntien puheenjohtajat.

(KL)

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä