Mikko Aaltonen edustaa Euroopan alueiden komiteaa asunnottomuuden torjumista käsittelevän eurooppalaisen foorumin johtoryhmässä. Kuva: Euroopan unioni

Euroopan alueiden komitean jäsenet keskustelivat aiheesta työllisyys- ja sosiaaliasioiden komissaarin Nicolas Schmitin kanssa torstaina ja hyväksyivät lausunnon, jossa korostetaan, että paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli kehitettäessä asuntolähtöistä lähestymistapaa ja oikeanlaista ennaltaehkäisytoimien yhdistelmää asunnottomuuden rakenteellisiin ja yksilöllisiin syihin puuttumiseksi.

Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan Mikko Aaltosen, vas./PES, laatimassa lausunnossa EU:n alueet ja kunnat vaativat Euroopan komissiolta enemmän tukea eri hallintotasoille asunnottomuuden kitkemiseksi Euroopasta vuoteen 2030 mennessä.

Aaltonen edustaa Euroopan alueiden komiteaa asunnottomuuden torjumista käsittelevän eurooppalaisen foorumin johtoryhmässä.

Aaltosen valmistelemassa lausunnossa peräänkuulutetaan EU:n laajuista asunnottomuuden määritelmää ja toivotaan, että foorumi helpottaisi valtioiden rajat ylittävää vaihtoa ja vastavuoroista oppimista, edistäisi EU:n rahoituksen saatavuutta ja rahoitusmahdollisuuksia, parantaisi tiedonkeruuta ja politiikan edistymisen seurantaa sekä kartoittaisi ja auttaisi laajentamaan asunto ensin -mallin kaltaisia lupaavia innovaatioita.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Lausunnossa korostetaan, että asunnottomuuden poistaminen on nähtävä osana oikeanlaista ennaltaehkäisytoimien yhdistelmää, jolla puututaan myös työttömyyteen, köyhyyteen, huonoihin elinoloihin ja muihin ongelmiin ja johon kuuluu sosiaalisia toimia perheväkivallan ja riippuvuuksien torjumiseksi.

– Alue- ja paikallistason päättäjät ovat eturintamassa torjumassa asunnottomuutta, jolla on tuhoisa vaikutus yksilöihin ja laajempaan yhteiskuntarakenteeseen. Asunto ensin -lähestymistavan mukainen majoitusturva on oikeus, jonka edellytyksenä ei voi olla käyttäytyminen tai erityisten henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen.

– Lisäksi tarvitaan kestäviä ja yksilöllisiä sosiaalitukipalveluja, jotta voidaan käsitellä henkilökohtaisia kysymyksiä, jotka ovat johtaneet tai jotka voivat johtaa asunnottomuuteen. Jotta paikallis- ja alueviranomaiset voivat tarjota tehokkaita asumislähtöisiä ratkaisuja, heillä on oltava käytettävissä riittävä rahoitus ja mahdollisuus hyödyntää EU:n rahoitusta asunnottomuuden torjumiseksi, erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa, Euroopan aluekehitysrahastoa ja elpymis- ja palautumistukivälinettä, Mikko Aaltonen korosti.

Aaltosen mukaan EU:ssa tarvitaan myös vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä kaupunkien ja paikallis- ja alueviranomaisten välille hyödyntämällä URBACT- ja Urban Innovative Actions -ohjelmien puitteissa tehtyä asunnottomuutta koskevaa työtä.

– Asunnottomuuden torjunnan eurooppalainen foorumi, jossa minulla on kunnia edustaa Euroopan alueiden komiteaa, voisi auttaa tässä asiassa. Se voisi myös työstää kipeästi kaivattuja eurooppalaisia tilastoja ja asunnottomuuden eurooppalaista määritelmää.

Työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaava Euroopan komission jäsen Nicolas Schmit korosti puheenvuorossaan, että asunto ensin -lähestymistavasta on saatu hyviä kokemuksia etenkin Suomesta.

– Asunnottomuuden lisääntyessä EU:n tasolla tarvitaan kiireisiä toimia. Meidän on etsittävä yhteistyössä ratkaisuja, jotka sopivat kullekin kunnalle, kaupungille ja alueelle. Koska tämä on asia johon EU haluaa puuttua, käynnistimme kesäkuussa asunnottomuuden torjumista käsittelevän eurooppalaisen foorumin.

– Aiemmin tällä viikolla pidimme uuden foorumin ensimmäisen virallisen kokouksen, jossa osallistujat jakoivat parhaita käytänteitä ja keskustelivat erilaisista lähestymistavoista. Uskon siihen, että jos toimimme yhdessä ja opimme toisiltamme, voimme merkittävästi vähentää asunnottomien määrää ja auttaa heitä integroitumaan yhteiskuntaan, Schmit totesi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*