Valinnanvapauspilottiin lähtevän kunnan tai kuntayhtymän perustama yhtiö siirtyy näillä näkymin maakunnan haltuun 1.1.2019. (Kuva: Ville Miettinen)

Kunnille tarjotun valinnanvapauden lyhytaikaisen ennakkokokeilun aikataulu arveluttaa Kuntaliiton hallitusta.

Kuntaliiton hallitus pitää sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauskokeilun suunniteltua kestoa liian lyhyenä.

Valinnanvapauskokeilun nimellä kulkeva pilotointimalli antaisi kunnille ja kuntayhtymille mahdollisuuden testata sote-valinnanvapautta, tuottajakorvaus- ja sopimusmalleja ennen sote-lainsäädännön voimaan astumista (1.1.2019).

Pilotointiin osallistumisen edellytyksenä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on asettamassa ehdoksi, että kunnat ja kuntayhtymät yhtiöittävät kokeilun piirissä olevat palvelunsa ajanjaksoksi, joka käytännössä olisi vain kuusi kuukautta (1.7.2018-31.12.2018).

STM:n suunnitelmissa kuntien pilottia varten perustamat yhtiöt siirtyisivät maakunnan omistukseen sote-lainsäädännön tullessa voimaan.

Kuntaliiton hallitus arvioi, että pilotointikonsepti itsessään voisi olla toimiva joidenkin suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen näkökulmasta, mutta esitetty, noin puolen vuoden mittainen pilotointijakso on liian lyhyt suhteessa työmäärään, jonka yhtiöittäminen käytännössä kunnilta vaatii.

”Jotta valinnanvapauden pilotointi olisi ylipäätään mielekästä, olisi luontevaa, että kuntaomisteiset yhtiöt voisivat jatkaa tuottajina 1.1.2019 jälkeen, ei ainoastaan pilotoinnin aikana. Tämä helpottaisi pilotoinnin käynnistämistä ja siirtymävaiheen hoitamista”, Kuntaliiton hallitus katsoo.

 

Yhtiöittämisessä monta muuttujaa

 

STM:n mukaan yhtiöittäminen pilottia varten merkinnee henkilöstön kannalta lisäeläkejärjestelmään liittyviä lakimuutoksia.

Kuntaliiton hallitus muistuttaa, että toiminnan yhtiöittäminen nykylainsäädännön puitteissa edellyttää, että ennen yhtiöittämistä ratkaistaan muun muassa seuraavat asiat: yhtiön pääomitus, toimitilat, henkilöstön väliaikainen asema, sekä miten täytetään nykylainsäädännön vaatimukset koskien sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisvastuulla hoidettavia tehtäviä, kuten pakkohoito- ja lastensuojeluasioita.

”Kuntien tulisi arvioida myös yhtiömuotoiseen toimintaan liittyvät liiketaloudelliset riskit, jotka pilottiyhtiöt kohtaavat avoimilla markkinoilla. Lisäksi yhtiöt noudattaisivat yksityistä terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä, joka edellyttää yrityksiltä esimerkiksi rekisteröintiä”, Kuntaliiton hallitus muistuttaa.

”On vaikea löytää perusteita sille, että tämän mittakaavan muutoksia toteutettaisiin vain muutaman kuukauden tähden”, huomauttaa Kuntaliiton hallitus.

Pilotointiin kaavailtua 100 miljoonan euron rahoitusta Kuntaliiton hallitus pitää mittasuhteiltaan outona panostuksena, kun samaan aikaan koko sote-uudistuksen muutostukeen on varattu ensi vuodelle 58 miljoonaa euroa ja tulevien maakuntien valmistelu nojaa jo nykyisellään pitkälti kuntien työpanoksiin.

”On perusteltua kysyä, kannattaako kuntien osallistua näin lyhytaikaiseen pilotointiin lainkaan”, Kuntaliiton hallitus katsoo.

Kuntaliiton hallituksessa ovat edustettuina kokoomus, SDP, keskusta, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto.

Aiheesta aiemmin:

Lainsäädännön arviointineuvosto: Vaiheistus vähentäisi valinnanvapauden riskejä

Yhteenveto julki: Valinnanvapausesitykselle murskakritiikki

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*