Koronaterveysasema Malmilla Helsingissä
Kuntaliitto muistuttaa, että määräyksiä suojainten käytöstä ei pitäisi antaa, ennen kuin on varmuus tarkoituksenmukaisten varusteiden saatavuudesta ja riittävyydestä. (Kuva: Ville Miettinen)

Kuntaliitto ihmettelee tapaa, jolla sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut määräystä hengityssuojaimien käytöstä sosiaalihuollossa, esimerkiksi vanhusten kotihoidossa.

Tarkoituksena on ministeriön mukaan varmistaa, että sosiaalihuollossa käytettäisiin asianmukaisia suojaimia yhdenmukaisesti. Asiaa on valmisteltu vauhdilla, ja määräys on tarkoitus saattaa voimaan niin pian kuin suinkin. Määräyksen antamista on perusteltu muun muassa ministeriön tilannetiedolla sekä sinne tulleilla lukuisilla yhteydenotoilla.

Määräys olisi voimassa 13. toukokuuta saakka

Kuntaliiton sote-asioista vastaava varatoimitusjohtaja Hanna Tainio kirjoittaa blogissaan, että määräyksen antamisen perusteluissa ei kuitenkaan esitetä mitään tilannekuvaa siitä, kuinka laajaa ja systemaattista on ollut mahdollinen suojainten käyttämättömyys ja annettujen ohjeiden noudattamattomuus.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Valmistelumuistiossa todetaan, että STM ”on saanut muun muassa kuntayhtymiltä, kunnilta sekä yksityisiltä palveluntuottajilta lukuisia yhteydenottoja ja tilannetietoja, joiden mukaan erityisesti kotiin annettavissa palveluissa sekä sosaalihuollon ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä asiakkaan tartuntariskeiltä suojaamiseksi tarpeellisia suojaimia ei ole käytetty tai vastaavia suojaustapoja toteutettu”.

Kuntaliitto on yksi lausunnon antajista. Tainion kirjoitus pohjautuu Kuntaliiton lausuntoon. Tainio muistuttaa, että kuntien näkökulmasta suojainkysymyksessä hämmennystä ovat herättäneet ristiriitaiset ohjeistukset sekä se, että suojaimia ei ole ollut riittävästi saatavilla.

– Pahimmassa tapauksessa niitä ei ole ollut saatavilla lainkaan. Kuntaliiton saamien tietojen mukaan kertakäyttöisten kirurgisten suu-nenäsuojainten saannissa on edelleen puutteita eikä kankaisten suojainten hankinta kunnille täysin uutena tehtävänä ole koko maassa käynnistynyt yhtäaikaisesti ja samanlaisena, Hanna Tainio kirjoittaa.

Tainion mukaan on ensisijaisen tärkeää, että suojainten saatavuuden turvaaminen on varmistettu ennen määräyksen antamista.

– Valtiovallan antaessa velvoittavia valtakunnallisia määräyksiä, kunnilla ja muilla toimijoilla tulee olla tosiasialliset mahdollisuudet noudattaa niitä annetussa aikataulussa.

STM kertoo muistiossa saaneensa kunnista yhteydenottoja, joista on käynyt ilmi epäselvyys eritasoisten suojaimien saatavuudessa ja käyttöperiaatteissa.Ministeriön mukaan ”on myös ilmeistä, että eri toimijat ovat ohjeistaneet suojauksen toteuttamista toisistaan osin poikkeavilla tavoilla”.

Ohjeiden kirjavuuteen on kiinnitetty huomiota kunnissa ja kuntayhtymissä pitkin koronakriisiä. Hallituksesta puolestaan on arvosteltu kuntia varautumisen puutteesta.

Kuntaliiton lausunnossa epäillään, että nyt annettava määräys  ja aiemmin annettujen toimintaohjeiden välinen suhde voi aiheuttaa toimijoille epäselvyyttä erityisesti tilanteissa, jos aikaisemmin annetuissa toimintaohjeissa ja nyt annettavassa määräyksessä on esimerkiksi päällekkäistä sisältöä.

Hanna Tainio muistuttaa myös, että sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi antamassa velvoittavan määräyksen koskien kankaisia suojaimia, joiden näyttö suojausvaikutusten osalta on kiistanalainen.

-Velvoittavan määräyksen antaminen on kyseenalainen senkin vuoksi, ettei suojaimille ole ministeriön toimesta määritetty mitään kansallisia standardeja. Määräys ei siis sisällä mitään ominaisuuksia, jotka kankaisen suojaimen tulisi täyttää, jotta ne aidosti suojaisivat riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita.

– Hämmästystä herättää myös se, että määräyksen on suunniteltu olevan voimassa 13.5.2020 asti. Käytännössä kyseessä on siis korkeintaan n. kaksi viikkoa voimassa oleva määräys, mikäli valmiuslaki on sovellettavissa vain siihen asti. Määräyksen antamisen tarkoituksenmukaisuus on tällöin vähintäänkin kyseenalainen, Hanna Tainio kirjoittaa.

Hän muistuttaa myös, että kunnilla on vahva yhteinen intressi suojata riskiryhmiin kuuluvia.

– Mikäli kriteerit täyttäviä suojaimia aidosti olisi riittävästi saatavilla, ei niitä missään tapauksessa epäröitäisi käyttää. Ministeriön valmistelema velvoittava määräys vaikuttaa lopulta vain pyrkimykseltä sysätä epäonnistumista kuntien harteille, Hanna Tainio kirjoittaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo Kuntalehdelle, että ministeriö on saanut ”paljon arvokasta palautetta”, ja kuulemisen yhteenvetoa tehdään paraikaa. Asiaa valmistellaan perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun, sd., päätettäväksi.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*