Yhä harvempi vanhus ja kehitysvammainen asuu laitoksessa, käy ilmi sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen tilastoraportista.

Vuoden 2014 lopussa vanhainkotihoidossa oli 11 159 asiakasta. Määrä on 6,4 prosenttia pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Samaan aikaan myös pitkäaikaishoito terveyskeskusten vuodeosastoilla väheni 29,5 prosenttia.

Vastaavasti ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen eli tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä nousi lähes seitsemän prosenttia. Tehostetussa palveluasumisessa oli 37 130 henkeä.

Ikääntyneille tarkoitettujen laitos- ja asumispalvelujen asiakasmäärä on noussut 2000-luvulla, mutta silti palveluja käyttää aiempaa pienempi osuus ikääntyneistä. Ikääntyneiden palveluja sai vuoden 2014 lopussa noin 22 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.

 

Kehitysvammaiset pois laitoksista

 

Kehitysvammahuollon palvelurakennetta halutaan muuttaa niin, että vuodesta 2020 eteenpäin kukaan kehitysvammainen ei asu laitoksessa.

Vuoden 2014 lopussa kehitysvammaisten laitoshoidossa oli noin 1240 henkeä. Määrä on laskenut edellisestä vuodesta 15 prosenttia.

Vuoden 2014 lopussa kehitysvammaisten autetun asumisen piirissä oli noin 7 145 henkilöä. Luvussa on nousua puolitoista prosenttia.

2000-luvulla laitoshoidon asukkaitten määrä on laskenut 55 prosenttia ja autetun asumisen määrä noussut 157 prosenttia.

 

Yksityisillä merkittävä rooli

 

Yksityiset palveluntuottajat, sis yritykset ja jörjestöt, tuottavat sosiaalihuollon palveluasumisesta merkittävän osan.

Niiden osuus vaihtelee palveluittain. Suurin osuus, 89 prosenttia, on mielenterveyskuntoutujien palveluissa. Ikääntyneiden tehostetussa palveluasumisessa yksityisien palveluntuottajien yritykset ja järjestöt toimipaikoissa asui 47 prosenttia asiakkaista.

 

Koko raportti on täällä.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*