Kuva: Ville Miettinen

Sosiaali-ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat päivittäneet Lastensuojelun laatusuosituksen. Samalla on laadittu laatukriteerit sijaishuoltoon ja valvontaan.

Päivitetty laatusuositus korostaa entistä vahvemmin ihmissuhdeperustaista, lapsilähtöistä ja lapsen oikeuksista huolehtivaa työskentelyä. Suojelutehtävä toteutuu parhaiten, kun lapset, nuoret ja heidän läheisensä sekä työntekijät luottavat toisiinsa ja toimivat yhteistyössä.

– Lastensuojelun työntekijöiden kuormitus on huolestuttava monissa kunnissa. Tilannetta voidaan kuitenkin helpottaa monin toimin. Yksin työskentely ja vastuun kantaminen vaikeista asioista on keskeinen kuormitustekijä. Kuntien arvion mukaan moniammatillinen tiimityö vähentää tehokkaasti kuormitusta ja on toimiva tapa tehdä lastensuojelua kunnissa, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio sanoo tiedotteessa.

Laatusuositus painottaa monialaista tiimityöskentelyä. Moniammatillinen tiimikokoaa lapsen ja vanhempien tarvitseman tueneheäksi palvelukokonaisuudeksi.

Lastensuojelu on organisoitu eri tavoin eri puolilla Suomea. Työntekijäkohtaiseen asiakasmäärään vaikuttavat muun muassa alueelliset, sisällölliset ja asiakkaan palvelutarpeisiin liittyvät tekijät.

Suosituksessa lähtökohtana on se, että yhtä lastensuojelun sosiaalityöntekijää kohden on enintään 25 asiakasta, toisaalta suosituksessa myös todetaan että työ tulisi organisoida ja resursoida paikallisiin tarpeisiin räätälöldysti. Tässä otetaan huomioon ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan ehdotus lastensuojelun sosiaalityön mitoituksesta.

Kananoja jätti selvityksensä loppuraportin viime helmikuussa, jolloin Sipilän hallituksen sote-uudistus ja siihen liittyvä alueuudistus olivat vielä virallisesti suunnittelussa. Kananojan ehdotus mitoituksesta kuului “ennen alueuudistuksen toteutumista 25 asiakasta/sosiaalityöntekijä. Alueuudistuksen jälkeen asiakasmäärä on arvioitava uudelleentiimipohjaisesti.”

Aulikki Kananojan selvityksen ehdotuksia lastensuojeluun lähivuosina:

Kananojan mukaan alueuudistuksen jälkeen, kun maakunnan yhteinen lastensuojelun henkilöstön määrä, mukaan lukien sosiaalityöntekijöiden määrä, on selvitetty ja sijoittunut liikelaitoksen sisällä eri tehtäviin, arvioidaan työntekijäkohtainen asiakasmäärä ja kuormitustilanne uudelleen.

“Mikäli maakunnan alueellaon sovellettusysteemistä tiimimallia, arvioidaan sen vaikutukset asiakasmitoitukseen ja kuormitukseen”, Kananojan raportissa todetaan.

Antti Rinteen, sd., hallituksen hallitusohjelman mukaan lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksesta säädetään lailla. Vuonna 2022 yhdellä lastensuojelun ammattilaisellavoi lain mukaisesti olla enintään 35 lasta asiakkaanaan ja vuonna 2024 enintään 30 lasta.

Uutena asiana sijaishuollon laatukriteerit ja valvonta

Laatusuosituksessa on myös määritelty sijaishuollon laatukriteerit, jotka luovat yleisen perustan laadukkaalle sijaishuollolle, jota rakennetaan jokaiselle lapselle yksilöllisesti.

Kriteereissä painotetaan yksilön hyvinvoinnin takaamista, vaikka lapsi kasvaa lapsiryhmässä ja yhteisössä. Sijaishuoltoon on määritelty 12 kriteeriä sekä eri toimijoiden vastuut näiden kriteerien toteuttamisessa. Suosituksena on, että kaikki toimijat, jotka järjestävät, hankkivat, tuottavat tai valvovat sijaishuoltoa, ottavat huomioon nämä laatukriteerit.

Sosiaali-ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat Suomen ensimmäisen lastensuojelun laatusuosituksen vuonna 2014. Ensimmäisen laatusuosituksen sisältö on edelleen perustaltaan ajankohtainen. Neljän viime vuoden aikana lastensuojelua on kehitetty laajassa yhteistyössä kuntien, maakuntien ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa, ja tämä työ on nyt otettu huomioon suosituksessa

Miettinen Ville
Miettinen Ville
ville.miettinen@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*